Siirry suoraan sisältöön

Vapaaehtoiset ja hoitoon pääsy juhlavuoden teemoina

Sakari Karjalainen

Sakari Karjalainen

Suomen Syöpäyhdistys perustettiin marraskuussa 1936. Yhdistys viettää tänä vuonna 80-vuotisjuhliaan. Juhlavuoden aikana tuodaan esille erityisesti vapaaehtoisten toiminnan tärkeyttä.

Vapaaehtoistoiminta

Toinen tärkeä aihe on hoitoihin ja tutkimuksiin pääsyn edistäminen. Suomen Syöpäyhdistys on ollut mukana sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamassa hankkeessa, jonka tuloksena Suomessa pystytään jatkossa seuraamaan ja vertailemaan hoitoon pääsyn aikoja syöpäsairauksissa.

Hoitoon pääsy ja sen nopeus näyttäisi edelleen olevan kiinni potilaan varallisuudesta ja asuinpaikasta. Meidän pitää kuitenkin tuottaa lisää tutkimustietoa syövän diagnostiikan ja hoidon eriarvoisuudesta. Tieto on välttämätöntä, että pääsemme vaikuttamaan oikeisiin asioihin ja vahvistamaan terveydenhuollon oikeudenmukaisuutta. Meillä on jo tietoa siitä, että syöpäpotilaiden eloonjäämisessä on alueellisia ja sosiaaliryhmittäisiä eroja.

Syöpäjärjestöiltä avustuksia

Suomen Syöpäyhdistyksen yksi tärkeä tehtävä on sen perustamisesta lähtien ollut vähävaraisten syöpäpotilaiden tukeminen. Syöpäyhdistys alkoi kehittää syöpäpotilaiden hoitoa, rakentaa sitä varten hoitopaikkoja ja tuoda ulkomailta sädehoitoon tarvittavaa radiumia.

Avustusten tarve on aivan viime vuosina kasvanut hyvin voimakkaasti.

Valtiovalta piti vielä 1930-luvulla syövän hoitoa ylipäänsä kannattamattomana. Syöpäyhdistyksen johtava periaate oli, että kaikkien hoitoa tarvitsevien piti päästä hoitopaikkoihin ja saada hoitoa tuloistaan riippumatta.

Suomen Syöpäyhdistyksen sosiaalitoimikunta on ollut toiminnassa alusta lähtien. Se jakaa vähävaraisille syöpäpotilaille taloudellisia avustuksia hakemuksesta ja sosiaalityöntekijän lausunnon perusteella. Näiden avustusten tarve on aivan viime vuosina kasvanut hyvin voimakkaasti.

Taloudelliset avustukset

Syöpäsäätiön ja Suomen Syöpäyhdistyksen hallitukset päättivät viime vuoden syyskuussa siirtää avustusten myöntämisen Syöpäsäätiön tehtäväksi. Säätiö keräsi joulukampanjassaan lahjoituksia tähän tarkoitukseen. Myös testamenttilahjoituksia on saatu tähän tarkoitukseen.

Sairastuminen voi suistaa talouden raiteiltaan

Syöpään sairastuminen vaikuttaa aina jossain määrin kielteisesti potilaan talouteen. Tulot pienenevät pitkän sairausloman takia ja menot kasvavat hoitopäivämaksujen, matka- ja lääkekulujen vuoksi. Jos puoliso tai muu talouteen kuuluva henkilö jää palkkatyöstä omaishoitajaksi, tulot pienenevät vielä enemmän.

Silloin, kun talous on muutenkin tiukalla, sairastuminen voi suistaa sen raiteiltaan. Erityisessä vaarassa ovat lapsiperheet, joilla on usein suuria velkoja sekä yksinhuoltajat, eläkeläiset, työttömät ja yksityisyrittäjät.

Syöpä ja taloudellinen tilanne(avautuu uudessa ikkunassa)

Terveydenhuollon nykyistä rahoitusjärjestelmää ei voida pitää oikeudenmukaisena. Mitä useammin käytät terveydenhuollon palveluja ja mitä pienituloisempi olet, sitä suurempi suhteellinen osuus tuloistasi menee sairaanhoidon kuluihin. Tilanne on päinvastainen kuin verotuksessa, jossa verot kasvavat tulojen myötä. Moneen muuhun maahan verrattuna Suomen terveydenhuollossa menoja katetaan paljon asiakasmaksuilla.

Rahoituksen epäoikeudenmukaisuutta voidaan vähentää pienentämällä asiakasmaksujen osuutta palveluiden rahoituksessa.

Nykyisin matkakustannuksiin, lääkekustannuksiin ja julkisen terveydenhuollon asiakasmaksuihin ovat omat maksukattonsa. Nämä ovat yhteensä yli 1 500 euroa, mikä on pienituloisille paljon palveluja käyttävälle kohtuutonta. Asiakasmaksuja tulee pienentää ja eri maksukattoja yhdistää.

Suuret asiakasmaksut ja korkeat, erilliset potilaan omavastuuosuudet voivat olla ja ovat terveyspalvelujen saatavuuden esteenä.

Lue lisää juhlavuoden teemoista ja tapahtumista:

Suomen Syöpäyhdistys 80 vuotta