Terveyden edistäminen

Terveyden edistäminen ja syövän ehkäisy ovat Syöpäjärjestöjen päätavoitteita. Järjestö pyrkii työllään vähentämään kansalaisten riskiä sairastua syöpään ja syövän aiheuttamia haittoja.

Syöpäjärjestöt tekee terveyden edistämistyötä monella kentällä. Se pyrkii vaikuttamaan yhteiskuntapolitiikkaan, yleisiin asenteisiin, sosiaali- ja terveydenhuollon käytäntöihin sekä yksilöiden valintoihin.

Syöpäjärjestöt tuottaa asiantuntevaa tietoa syövän ehkäisystä ja terveyden edistämisestä. Terveyden edistämisen kampanjoita suunnataan useille eri kohderyhmille. Järjestö tekee materiaaleja mm. opettajille ja kansalaisille. Syöpäjärjestöt tekee yhteistyötä terveyden edistämisessä muiden järjestöjen ja viranomaisten kanssa.

Järjestö tekee terveydenedistämistyössään yhteistyötä myös kansainvälisesti.

Eurooppalainen syöväntorjuntaohjeisto

Yksi Syöpäjärjestöjen tärkeimmistä terveyden edistämisen tavoitteista on tupakkatuotteiden käytön lopettaminen ja aloittamisen ehkäiseminen. Erityisesti kohderyhmänä tässä työssä ovat nuoret. Tupakoinnin haittojen lisäksi huomiota on kiinnitetty nuuskan, sähkötupakan ja passiivisen tupakoinnin aiheuttamiin haittoihin.

Viime vuosina Syöpäjärjestöt on tuonut vahvasti esille myös ravinnon, liikunnan ja painonhallinnan merkitystä syövän ehkäisyssä. Lisäksi järjestö pyrkii vähentämään ihosyövän ja kohdunkaulan syövän määrää terveyden edistämistyöllään. Järjestö tavoittelee myös sitä, että kansalaiset tuntevat alkoholin syöpää aiheuttavat tekijät entistä paremmin.

Syöpäjärjestöt ylläpitää useita terveyden edistämisen verkkosivuja, jotka on suunnattu eri kohderyhmille.

Ilman syöpää – syövän ehkäisystä ja terveellisistä elintavoista kiinnostuneille tarkoitettu sivusto.

Fressis – nuorille suunnattu tupakkatuotteiden käytön lopettamiseen kannustava sivusto.

Käry – nuorille suunnattu verkkolehti, joka käsittelee tupakkatuotteiden haittoja.

Röökikroppa – sivusto, joka näyttää, miten tupakointi vaikuttaa kehoon.

Työkalupakki – opettajille ja ohjaajille tarkoitettu sivusto, johon on koottu kattavasti tietoa ja materiaalia.

Tuhkalapset – raskaana oleville naisille ja äideille suunnattu sivusto, jossa kerrotaan, miten tupakointi vaikuttaa sikiöön ja lapsiin sekä millaisia vaikutuksia passiivisella tupakoinnilla on.