Siirry suoraan sisältöön

Terveyden edistäminen

Terveyden edistäminen ja syövän ehkäisy ovat Syöpäjärjestöjen päätavoitteita. Järjestö pyrkii työllään vähentämään kansalaisten riskiä sairastua syöpään ja syövän aiheuttamia haittoja.

Syöpäjärjestöt tekee terveyden edistämistyötä monella kentällä. Se pyrkii vaikuttamaan yhteiskuntapolitiikkaan, yleisiin asenteisiin, sosiaali- ja terveydenhuollon käytäntöihin sekä yksilöiden valintoihin.

Syöpäjärjestöt tuottaa asiantuntevaa tietoa syövän ehkäisystä ja terveyden edistämisestä. Terveyden edistämisen kampanjoita suunnataan useille eri kohderyhmille.

Yksi Syöpäjärjestöjen tärkeimmistä terveyden edistämisen tavoitteista on tupakkatuotteiden käytön lopettaminen ja aloittamisen ehkäiseminen. Erityisesti kohderyhmänä tässä työssä ovat nuoret. Tupakoinnin haittojen lisäksi huomiota on kiinnitetty nuuskan, sähkötupakan ja passiivisen tupakoinnin aiheuttamiin haittoihin.

Viime vuosina Syöpäjärjestöt on tuonut vahvasti esille myös ravinnon, liikunnan ja painonhallinnan merkitystä syövän ehkäisyssä. Lisäksi järjestö pyrkii vähentämään ihosyövän ja kohdunkaulan syövän määrää terveyden edistämistyöllään. Järjestö tavoittelee myös sitä, että kansalaiset tuntevat alkoholin syöpää aiheuttavat tekijät entistä paremmin.

Syöpäjärjestöt tekee yhteistyötä terveyden edistämisessä muiden järjestöjen ja viranomaisten kanssa. Järjestö tekee terveydenedistämistyössä yhteistyötä myös kansainvälisesti.

Eurooppalainen syöväntorjuntaohjeisto

Nuorten terveyden edistäminen

Syöpäjärjestöjen terveyden edistämisen yksi pääkohderyhmistä on nuoret. Elintavoilla on merkittävä vaikutus syöpäriskiin. Nuoruudessa omaksutuilla ja läpi elämän ylläpidetyillä elintavoilla on suuri merkitys terveydelle ja hyvinvoinnille.

Nuorten terveyden edistämistä toteutetaan laajasti erilaisin keinoin eri kohderyhmille:

Nuoret
Fressis-palvelu antaa nuorille tietoa sekä kannustaa nikotiinittomaan elämään ja terveellisiin elintapoihin. Fressiksen aiheet kattavat kaikki syövän ehkäisyn kannalta keskeiset elintavat: tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö, ravitsemus, alkoholi, seksuaaliterveys, auringolta suojautuminen sekä vuorokausirytmi ja postiviinen mielenterveys elämänhallinnan näkökulmasta. Fressis sisältää verkkosivuston Fressis.fi, sitä tukevat sosiaalisen median kanavat (Instagram, Facebook, Youtube) sekä kerran vuodessa ilmestyvän Fressis-lehden.

Fressis tarjoaa nuorille tietoa mm. artikkelein, testein ja kampanjoin. Kysy asiantuntijalta -palstalla vastataan nuoria askarruttaviin terveyteen liittyviin kysymyksiin. Nikotiiniton -chat palvelee tupakoinnin ja nuuskan käytön lopettamista pohtivia nuoria. Röökikroppa-sivusto kertoo tupakan ja nuuskan haitoista elimistössä sekä siitä, mitä hyötyä on siitä, kun ei käytä näitä tuotteita tai lopettaa niiden käytön.

Lasten ja nuorten kanssa toimivat aikuiset
Lasten ja nuorten kanssa toimiville aikuisille suunnattu NikEdu-sivusto tarjoaa materiaaleja nikotiinittoman elinympäristön kehittämiseen, oppitunneille ja terveyskasvatukseen. Sivusto on suunnattu opettajille, oppilaitosten johdolle, nuorisotyöntekijöille, vanhemmille ja muille lasten ja nuorten lähiaikuisille.

Syöpäjärjestöt tuottaa myös selvityksiä erityisesti nuorten tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöön ja siihen liittyviin ilmiöihin liittyen.  Tuottamamme materiaalit ovat maksutta tilattavissa mm. oppilaitosten käyttöön.

Käynnissä olevia hankkeita:

Namis

Nikotiiniton amis (Namis) -hanke käynnistyi vuonna 2018 Savon ammattiopistossa Kuopiossa. Hankkeen tavoitteena on tukea oppilaitosta nikotiinittomuutta tukevien toimintamallien ja oppimisympäristöjen kehittämisessä sekä vahvistaa henkilökunnan valmiuksia opiskelijoiden nikotiinittomuuden tukemisessa. Ensimmäisenä vuonna hankkeessa on toteutettu mittava alkukartoitus, joka koostui 76 henkilöstön jäsenen ja opiskelijan haastatteluista sekä havainnoinnista. Alkukartoituksen tulokset on käyty läpi oppilaitokseen muodostettujen ohjausryhmän sekä henkilökunnasta ja opiskelijoista koostuvien työryhmien kanssa. Konkreettisten toimien suunnittelu yhteistyössä kohderyhmän kanssa on aloitettu ja vuonna 2019 edetään toimenpiteiden toteuttamiseen. Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat Savon ammattioppilaitoksen lisäksi Pohjois-Savon Syöpäyhdistys ja Kuopion kaupungin ehkäisevä päihdetyö.

Urheilun toimintaympäristössä jatketaan nuuskan käytön vähentämiseen tähtäävää työtä yhteistyössä Suomen Olympiakomitean kanssa.

Hyvä Päivä

Hyvä Päivä -toiminta lisää työ- ja opiskeluelämän ulkopuolella olevien nuorten (alle 29 -vuotiaat) tietoja ja taitoja terveellisistä elintavoista ja näin vähentää riskiä sairastua yleisimpiin kansantauteihin, kuten syöpään. Hyvä Päivä -ryhmän lähtökohtana ovat nuorten omat vahvuudet ja kiinnostus muuttaa elintapojaan. Tapaamisissa painotetaan terveellisen ravinnon, liikkumisen, arkirytmin ja mielen hyvinvoinnin merkitystä, valmistetaan terveellinen ateria sekä liikutaan yhdessä.  Ryhmämateriaalit on koottu Hyvä Päivä -ohjaajasivustolle. Tapaamisten välillä nuoret tekevät pieniä, terveyttä edistäviä kokeiluja omassa arjessaan. Hyvä Päivä -ryhmiä toteutetaan tavallisimmin osana kunnan nuorisopalveluita ja Ohjaamo -toimintaa.

Suomen Syöpäyhdistys järjestää nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille Hyvä Päivä -ohjaajakoulutuksia useita kertoja vuodessa. Koulutuksessa vahvistetaan nuorten parissa työskentelevien ammattilaisten tietoja terveellisistä elintavoista ja elintapamuutoksesta. Vuoden 2019 aikana Hyvä Päivä -toimintaa levitetään ja juurrutetaan valtakunnallisesti. Hyvä Päivä -hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoista myöntämällä avustuksella sekä LähiTapiola Syöpäsäätiön yritysyhteistyön kautta.

Hyvä päivä -sivut(avautuu uudessa ikkunassa)

Syöpäjärjestöt ylläpitää useita terveyden edistämisen verkkosivuja, jotka on suunnattu eri kohderyhmille:

Ilman syöpää(avautuu uudessa ikkunassa) – syövän ehkäisystä ja terveellisistä elintavoista kiinnostuneille tarkoitettu sivusto.

Fressis – nuorille suunnattu terveellisiin elintapoihin kannustava sivusto.

Röökikroppa(avautuu uudessa ikkunassa) – sivusto, joka näyttää, miten tupakointi vaikuttaa kehoon.

NikEdu – lasten ja nuorten opettajille, vanhemmille ja muille lähiaikuisille tarkoitettu sivusto, jossa on kattavasti tietoa ja materiaalia tupakkatuotteista.