Terveyden edistäminen

Terveyden edistäminen ja syövän ehkäisy ovat Syöpäjärjestöjen päätavoitteita. Järjestö pyrkii työllään vähentämään kansalaisten riskiä sairastua syöpään ja syövän aiheuttamia haittoja.

Syöpäjärjestöt tekee terveyden edistämistyötä monella kentällä. Se pyrkii vaikuttamaan yhteiskuntapolitiikkaan, yleisiin asenteisiin, sosiaali- ja terveydenhuollon käytäntöihin sekä yksilöiden valintoihin.

Syöpäjärjestöt tuottaa asiantuntevaa tietoa syövän ehkäisystä ja terveyden edistämisestä. Terveyden edistämisen kampanjoita suunnataan useille eri kohderyhmille. Järjestö tekee materiaaleja mm. opettajille ja kansalaisille. Syöpäjärjestöt tekee yhteistyötä terveyden edistämisessä muiden järjestöjen ja viranomaisten kanssa.

Hyvä päivä

Hyvä Päivä -toiminta lisää työ- ja opiskeluelämän ulkopuolella olevien nuorten tietoja ja taitoja terveellisistä elintavoista ja näin vähentää riskiä sairastua yleisimpiin kansantauteihin, kuten syöpään. Hyvä Päivä -ryhmän lähtökohtana ovat nuorten omat vahvuudet  ja kiinnostus muuttaa elintapojaan. Tapaamisissa painotetaan terveellisen ravinnon, liikkumisen ja arkirytmin merkitystä ja valmistetaan terveellinen ateria sekä liikutaan yhdessä.  Tapaamisten välillä nuoret tekevät pieniä, terveyttä edistäviä kokeiluja omassa arjessaan. Hyvä Päivä –ryhmät toteutetaan tavallisesti osana kunnan nuorisopalveluita. Ryhmien toteutuksessa tehdään myös yhteistyötä Marttojen kanssa.

Hyvä Päivä -ryhmiä on parhaillaan käynnissä Kuopiossa, Joensuussa, Polvijärvellä, Kajaanissa ja Kemijärvellä. Palaute ryhmiin osallistuneilta nuorilta on ollut erinomaista.

Kevään 2018 aikana Suomen Syöpäyhdistys järjesti nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille kaksi Hyvä Päivä -ohjaajakoulutusta. Ensimmäinen koulutus oli helmikuussa Rovaniemellä ja seuraava koulutus maaliskuussa Vantaalla. Koulutuksen aikana vahvistettiin nuorten parissa työskentelevien ammattilaisten tietoja terveellisistä elintavoista ja elintapamuutoksesta. Vuoden 2018 aikana uudet Hyvä Päivä -ryhmät käynnistyvät Vantaalla, Rovaniemellä sekä myös muissa Lapin alueen kunnissa. Vuoden 2018 aikana Hyvä Päivä -toimintaa levitetään ja juurrutetaan valtakunnallisesti. Hyvä Päivä –hanketta rahoitetaan STEA –avustuksella sekä LähiTapiolan ja Syöpäsäätiön tuella.

Hyvä päivä -sivut

 

Yksi Syöpäjärjestöjen tärkeimmistä terveyden edistämisen tavoitteista on tupakkatuotteiden käytön lopettaminen ja aloittamisen ehkäiseminen. Erityisesti kohderyhmänä tässä työssä ovat nuoret. Tupakoinnin haittojen lisäksi huomiota on kiinnitetty nuuskan, sähkötupakan ja passiivisen tupakoinnin aiheuttamiin haittoihin.

Viime vuosina Syöpäjärjestöt on tuonut vahvasti esille myös ravinnon, liikunnan ja painonhallinnan merkitystä syövän ehkäisyssä. Lisäksi järjestö pyrkii vähentämään ihosyövän ja kohdunkaulan syövän määrää terveyden edistämistyöllään. Järjestö tavoittelee myös sitä, että kansalaiset tuntevat alkoholin syöpää aiheuttavat tekijät entistä paremmin.

Järjestö tekee terveydenedistämistyössään yhteistyötä myös kansainvälisesti.

Eurooppalainen syöväntorjuntaohjeisto


Syöpäjärjestöt ylläpitää useita terveyden edistämisen verkkosivuja, jotka on suunnattu eri kohderyhmille.

Ilman syöpää – syövän ehkäisystä ja terveellisistä elintavoista kiinnostuneille tarkoitettu sivusto.

Fressis – nuorille suunnattu terveellisiin elintapoihin kannustava sivusto.

Röökikroppa – sivusto, joka näyttää, miten tupakointi vaikuttaa kehoon.

NikEdu – lasten ja nuorten opettajille, vanhemmille ja muille lähiaikuisille tarkoitettu sivusto, jossa on kattavasti tietoa ja materiaalia tupakkatuotteista.