Siirry suoraan sisältöön

Terveyden edistäminen

Terveyden edistäminen ja syövän ehkäisy ovat Syöpäjärjestöjen päätavoitteita. Järjestö pyrkii työllään vähentämään kansalaisten riskiä sairastua syöpään ja syövän aiheuttamia haittoja.

Syöpäjärjestöt tekee terveyden edistämistyötä monella kentällä. Se pyrkii vaikuttamaan yhteiskuntapolitiikkaan, yleisiin asenteisiin, sosiaali- ja terveydenhuollon käytäntöihin sekä yksilöiden valintoihin.

Syöpäjärjestöt tuottaa asiantuntevaa tietoa syövän ehkäisystä ja terveyden edistämisestä. Terveyden edistämisen kampanjoita suunnataan useille eri kohderyhmille.

Yksi Syöpäjärjestöjen tärkeimmistä terveyden edistämisen tavoitteista on tupakkatuotteiden käytön lopettaminen ja aloittamisen ehkäiseminen. Erityisesti kohderyhmänä tässä työssä ovat nuoret. Tupakoinnin haittojen lisäksi huomiota on kiinnitetty nuuskan, sähkötupakan ja passiivisen tupakoinnin aiheuttamiin haittoihin.

Viime vuosina Syöpäjärjestöt on tuonut vahvasti esille myös ravinnon, liikunnan ja painonhallinnan merkitystä syövän ehkäisyssä. Lisäksi järjestö pyrkii vähentämään ihosyövän ja kohdunkaulan syövän määrää terveyden edistämistyöllään. Järjestö tavoittelee myös sitä, että kansalaiset tuntevat alkoholin syöpää aiheuttavat tekijät entistä paremmin.

Syöpäjärjestöt tekee yhteistyötä terveyden edistämisessä muiden järjestöjen ja viranomaisten kanssa. Järjestö tekee terveydenedistämistyössä yhteistyötä myös kansainvälisesti.

Eurooppalainen syöväntorjuntaohjeisto

Nuorten terveyden edistäminen

Syöpäjärjestöjen terveyden edistämisen yksi pääkohderyhmistä on nuoret. Elintavoilla on merkittävä vaikutus syöpäriskiin. Nuoruudessa omaksutuilla ja läpi elämän ylläpidetyillä elintavoilla on suuri merkitys terveydelle ja hyvinvoinnille.

Nuorten terveyden edistämistä toteutetaan laajasti erilaisin keinoin eri kohderyhmille:

Nuoret

Fressis-palvelu antaa nuorille monipuolista tietoa sekä kannustaa nikotiinittomaan elämään ja terveellisiin elintapoihin. Fressiksen aiheet kattavat kaikki terveyden edistämisen ja syövän ehkäisyn kannalta keskeiset teemat: tupakka- ja nikotiinituotteet, ravitsemus, alkoholi, seksuaaliterveys, auringolta suojautuminen, liikkuminen, arkirytmi sekä mielen hyvinvointi. Fressis sisältää verkkosivuston Fressis.fi sekä sosiaalisen median kanavat (Instagram, Youtube).

Nuorten tietoja ja taitoja vahvistetaan Fressisken verkkosivu- ja somesisältöjen sekä kampanjoiden avulla. Lisäksi nuoret saavat henkilökohtaista ohjausta terveyteen liittyvissä kysymyksissä Kysy asiantuntijalta -palvelussa. Röökikroppa-sivusto kertoo tupakan ja nuuskan haitoista elimistössä sekä siitä, mitä hyötyä on siitä, kun ei käytä näitä tuotteita tai lopettaa niiden käytön. Röökikoppa on hyödynnettävissä seitsemällä eri kielellä verkossa ja mobiilissa.

Erovirasto on maksuton mobiilisovellus, joka auttaa tupakoivaa tai nuuskaa käyttävää nuorta käytön lopettamisessa. Sovelluksen avulla nuori voi tehdä 30 päivän lopettamiskokeilun ja saada lopettamiseen neuvoja ja tukea.

Nuorten kanssa toimivat aikuiset

FressisEdu-sivusto tarjoaa monipuolisia materiaaleja ja työkaluja nuorten nikotiinittomuuden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Sivuston sisällöt tukevat terveystiedon opetusta ja laajemmin koko oppilaitosympäristön kehittämistä, nuorisotyötä sekä urheiluseuratoimintaa.

Nikotiinittomuuden edistäminen ammatillisissa oppilaitoksissa

Oppilaitosten ja siellä toimivien aikuisten mahdollisuudet vaikuttaa nuoren terveyskäyttäytymiseen ovat merkittävät. Nikotiiniton amis -toimintamallin avulla ammatilliset oppilaitokset voivat kehittää nikotiinittomuutta edistävää toimintakulttuuriaan ja oppilaitosympäristöään. Toimintamalli on kehitetty Nikotiiniton amis (Namis) -hankkeen pohjalta, joka toteutettiin Savon ammattiopistossa 2018–2020 yhteistyössä Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen ja Kuopion kaupungin ehkäisevän päihdetyön kanssa.

Nuuskattomuuden edistäminen urheilussa

Urheiluseurat toimivat itsenäistymisiässä oleville nuorille merkittävinä kasvuympäristöinä. Niiden on tärkeä tarjota urheilijoilleen terveyttä edistävät olosuhteet. Valmentajien ja seuran toimihenkilöiden rooli korostuu terveellisen ympäristön ylläpitämisessä. Nuuskaton urheilu -toimintamallin tavoitteena on lisätä urheiluseura- ja lajitoimijoiden tietoutta nuuskan haitoista ja nuuskan käyttöön liittyvistä ilmiöistä. Toimintamalli sisältää työkaluja seuratoimijoille ja valmentajille nuuskattomuuden edistämiseen seuratoiminnan arjessa. Syöpäyhdistysten työntekijät levittävät toimintamallia alueidensa urheiluseuroihin.

Sosiaalisessa mediassa viestimme Facebookissa @Syöpäjärjestöt – nuorten terveyden edistäminen ja Twitterissä @SJnuorenterveys

Syöpäjärjestöt tuottaa erilaisia materiaaleja erityisesti nuorten tupakka- ja nikotiinituotteiden käytöstä ja siihen liittyvistä ilmiöistä. Materiaalimme, kuten esitteet, julisteet ja julkaisut, ovat maksutta tilattavissa sivuiltamme.

Hyvä Päivä

Hyvä Päivä on ryhmätoimintamalli, jolla lisätään alle 30-vuotiaiden koulutuksen- ja työelämän ulkopuolella olevien sekä toisella asteella opiskelevien nuorten tietoja ja taitoja terveellisistä elintavoista. Toiminta on suunnattu nuorille, joilla on haasteita arkirytmin, liikunnan, ravitsemuksen ja elämänhallinnan alueilla ja jotka tarvitsevat tukea opiskeluvalmiuksien vahvistamisessa. Tavoitteena on, että nuorten tiedot ja taidot terveellisistä elintavoista lisääntyvät ja siirtyvät osaksi arkea. Näin voidaan vähentää riskiä sairastua yleisimpiin kansantauteihin, kuten syöpään. Ryhmiä toteutetaan tavallisimmin osana kunnan nuorisopalveluita ja Ohjaamo -toimintaa sekä ammatillisissa oppilaitoksissa.

Hankkeen tavoitteena on myös lisätä nuoria kohtaavien ammattilaisten tietoja ja taitoja terveyden edistämisestä sekä tarjota ryhmätoimintamalli materiaaleineen ohjaustyön tueksi. Ammattilaisille järjestetään maksuttomia Hyvä Päivä -ohjaajakoulutuksia useita kertoja vuodessa. Koulutuksessa osallistujat perehdytetään toimintamallin sisältöihin sekä vahvistetaan tietoja hyvinvointia tukevista elintavoista ja elintapamuutoksesta.

Toimintaympäristöstä riippuen ryhmätoimintamalli koostuu enintään kymmenestä tapaamiskerrasta. Tapaamisissa käsitellään ravintoon, liikkumiseen, arkirytmiin ja mielen hyvinvointiin liittyviä teemoja, valmistetaan yhdessä terveellistä ruokaa sekä tehdään liikuntalajikokeiluja. Tapaamisten välillä nuoret tekevät pieniä, terveyttä edistäviä kokeiluja omassa arjessaan. Ryhmätoiminnan lähtökohtana on nuorten omat vahvuudet ja kiinnostus elintapamuutokseen. Toiminnan aikana nuori tekee havaintoja ja oivalluksia omassa arjessa jo hyvin toimivista asioista sekä pääsee jakamaan ajatuksiaan muiden ryhmään osallistuvien nuorten kanssa. Ryhmätoiminnan materiaalit on koottu Hyvä Päivä -ohjaajasivustolle.

Hyvä Päivä –toiminta on valtakunnallista. Toimintamalli on kehitetty yhteistyössä Syöpäjärjestöjen terveyden edistämisen asiantuntijoiden sekä Kajaanin kaupungin nuorten ja nuorisotyöntekijöiden yhteistyönä ja se on toiminut vuodesta 2016. Hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA).

Hyvä päivä -ohjaajasivusto(avautuu uudessa ikkunassa)

Syöpäjärjestöt ylläpitää useita terveyden edistämisen verkkosivuja, jotka on suunnattu eri kohderyhmille:

Ilman syöpää(avautuu uudessa ikkunassa) – syövän ehkäisystä ja terveellisistä elintavoista kiinnostuneille tarkoitettu sivusto.

Fressis – nuorille suunnattu terveellisiin elintapoihin kannustava sivusto.

Röökikroppa(avautuu uudessa ikkunassa) – sivusto, joka näyttää, miten tupakointi ja nuuskan käyttö vaikuttavat elimistössä. Sivusto toimii suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, venäjäksi, eestiksi, tanskaksi ja hollanniksi.

FressisEdu – Monipuolisia materiaaleja ja työkaluja nuorten nikotiinittomuuden ja hyvinvoinnin edistämiseen.

Nikotiiniton amis -toimintamallin avulla ammatilliset oppilaitokset voivat kehittää nikotiinittomuutta edistävää toimintakulttuuriaan ja oppilaitosympäristöään.

Nuuskatonurheilu.fi sisältää työkaluja seuratoimijoille ja valmentajille nuuskattomuuden edistämiseen seuratoiminnan arjessa.

Nikotiiniton nuorisotyö -koulutus tarjoaa nuorisotyöntekijöille ajankohtaista tietoa tupakka- ja nikotiinituotteista sekä työkaluja, joiden avulla he voivat omassa toimintaympäristössään tukea nuorten nikotiinittomuutta.

Hyvä Päivä-ohjaajasivusto – Nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille suunnattu ohjaajasivusto, jossa tietoa Hyvä Päivä-mallista ja materiaaleja ryhmätoiminnan järjestämiseen.