Siirry suoraan sisältöön

Strategia

Strategia on Syöpäjärjestöjen lupaus toimia määrätietoisesti terveyden edistämiseksi, syövän ehkäisemiseksi, sairastuneiden tukemiseksi ja syövästä aiheutuvien haittojen vähentämiseksi koko maassa.

Syöpäjärjestöjen strategia ohjaa Suomen Syöpäyhdistyksen ja Syöpäsäätiön toimintaa vuosina 2021 – 2025.

Toiminta-ajatus

Strategian toiminta-ajatus on ehkäistä syöpään sairastumista, edistää siitä selviytymistä sekä tarjota tukea sairastuneille ja heidän läheisilleen. Syöpäjärjestöjen toiminta-ajatuksena on sääntöjen mukaan ehkäistä syöpätautien aiheuttamaa tuhoa.

Syöpäjärjestöjen arvoja ovat

 • Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus
  Syöpäjärjestöt pyrkii turvaamaan jokaiselle mahdollisuuden hyvään hoitoon asuinpaikasta ja varallisuudesta riippumatta. Kaikilla on yhtäläinen ihmisarvo.
 • Saavutettavuus
  Syöpäjärjestöjen palvelut ovat esteettä saatavilla. Saavutettavuus huomioidaan nykyisiä ja uusia palveluita kehittäessä.
 • Luotettavuus
  Syöpäjärjestöt pitää lupauksensa syöpään sairastuneille, heidän läheisilleen, jäsenilleen, kansalaisille, lahjoittajille, päättäjille ja tutkijoille. Syöpäjärjestöjen tarjoama tieto on paikkansapitävää ja ajantasaista.
 • Yhteisöllisyys
  Suomen Syöpäyhdistys on Suomen suurin ja vaikuttavimpiin kuuluva potilas- ja kansanterveysjärjestö. Sen vahvuus rakentuu asiakasta lähellä oleville alueellisille jäsenyhdistyksille ja valtakunnallisille potilasjärjestöille, keskustoimistolle ja näiden saumattomalle yhteistyölle. Yhteisöllisyyden pohjana ovat vapaaehtoistoiminta, vertaistuki ja aktiivinen jäsentoiminta.

Hyvä elämä ilman syöpää ja syövästä huolimatta

Visiona on, että

 • ehkäisyn ja varhaisen toteamisen ansiosta yhä harvempi sairastuu tulevaisuudessa syöpään
 • hoitojen ansiosta nykyistä useampi sairastuneista paranee täysin
 • parantumatonta syöpää sairastavat voisivat elää hoidon ja tuen ansiosta mahdollisimman hyvää elämää
 • kun syöpä etenee, sairastuneelle voidaan tarjota hyvä palliatiivinen hoito ja saattohoito asuinpaikasta huolimatta.

Toimintaympäristö muuttuu

Toimintaympäristöanalyysi perustuu Syöpäjärjestöjen omaan ennakointityöhön sekä lukuisiin selvityksiin ja raportteihin.

Syöpäjärjestöjen kannalta tärkeimmiksi toimintaympäristömuutoksiksi tunnistettiin

 • väestön ikääntyminen
 • sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenneuudistus
 • yhteiskunnallisen eriarvoisuuden lisääntyminen
 • monikulttuurisuuden lisääntyminen
 • kaupungistuminen
 • digitalisaatio
 • ilmastonmuutoksen ja kestävän kehityksen korostuminen
 • työn merkityksen ja sisällön muuttuminen.

Strategiset tavoitteet

Syöpäjärjestöt on vahva ja osaava järjestö, jonka tavoitteena on

 • edistää terveyttä, hyvinvointia ja syövän ehkäisyä
 • edistää sairastuneiden ja heidän läheistensä hyvää elämää syövästä huolimatta
 • vahvistaa oikeudenmukaisuutta ja vaikuttavuutta syövän diagnostiikassa ja hoidossa
 • vahvistaa syöpätutkimusta ja -asiantuntemusta.

Tavoitteista on johdettu kehitysohjelmat

Strategisten tavoitteiden saavuttamista vahvistetaan kehitysohjelmilla, joiden toteuttaminen ulottuu koko strategiakauden ajalle. Kuhunkin kehitysohjelmaan kuuluu yksi tai useampia projekteja, jotka suunnitellaan vuonna 2020 ja joiden toteutus aloitetaan vuodesta 2021.

Syöpäjärjestöjen strategia 2021-2025 (pdf)