Siirry suoraan sisältöön

Kansainvälinen toiminta

Syöpätyö on kansainvälistä, ja varsinkin tutkimus ja järjestöjen välinen yhteistyö painottuvat toiminnassa.
Syöpäjärjestöt tekee laajaa kansainvälistä yhteistyötä eri järjestöjen, tutkimusorganisaatioiden ja viranomaisten kanssa.

Nordic Cancer Union

Syöpäjärjestöt on jäsenenä pohjoismaisten syöpäjärjestöjen yhteistyöelimessä, Pohjoismaisessa syöpäunionissa (Nordic Cancer Union), joka tukee yhteispohjoismaista syöpätutkimusta ja toteuttaa yhteisiä syövän ehkäisyn hankkeita.

Nordic Tobacco Control Group

Syöpäjärjestöt tekee yhteystyötä Pohjoismaisten Syöpäyhdistysten ja muiden järjestöjen kanssa tupakka- ja nikotiinituotteiden ehkäisyn ja lopettamisen tuen edistämiseksi. Ryhmässä tehdään kansainvälistä vaikuttamista ja tutkimusta.

Association of European Cancer Leagues

Syöpäjärjestöt on Euroopan kansallisia syöpäjärjestöjä edustavan ECL:n (Association of European Cancer Leagues) jäsen. ECL edistää syövän ehkäisyä tekemällä tunnetuksi Euroopan syöpäohjeistoa (European Code Against Cancer) sekä jakamalla parhaita käytäntöjä potilaiden neuvonnassa, tuessa ja kuntoutuksessa. Syöpäjärjestöt on mukana ECL:n työryhmissä vaikuttamassa syövän ennaltaehkäisyyn ja seulontaan, tupakkapolitiikkaan, lääkepolitiikkaan ja potilaiden tukemiseen.

Union for International Cancer Control

Syöpäjärjestöt on jäsenenä Kansainvälisessä syöpäunionissa UICC:ssä (Union for International Cancer Control) ja tukee erityisesti sen työtä kehittyvien maiden syövän ehkäisyn vahvistamiseksi.

EU-hankkeet

Parhaillaan Syöpäjärjestöt on mukana useammassa EU:n rahoittamassa hankkeessa.

DigiCanTrain-projektissa (2023-2026) suunnitellaan ja toteutetaan koulutus terveydenhuollon ammattilaisille, jotka työskentelevät syöpää sairastavan hoidon parissa Euroopassa. Koulutuksen avulla tuetaan tehokkaampien ja yksilökeskeisempien terveydenhuollon palvelujen toteutumista, digitaalisten syövän hoidon palvelujen ja nykyaikaisen terveysteknologian käyttöä.

BUMPER (Boosting the Usability of the EU Mobile app for Cancer Prevention) on kaksivuotinen EU-projekti (2022-2024), jossa rakennetaan EU-maiden kansalaisille syövän ehkäisyn mobiilisovellus. Syöpäjärjestöt osallistuu 14 muun organisaation kanssa sovelluksen kehittämiseen, testaamiseen ja käyttöönottoon.

ECHoS (Establishing of Cancer Mission Hubs: Networks and Synergies) –hanke toteutetaan 57 organisaation ja 28 Euroopan maan yhteishankkeena. ECHoS luo perustan kansallisten syöpäkeskusten (National Cancer Mission Hubs, NCMH) eurooppalaisen verkoston rakentamiselle.

JAPreventNCD (Joint Action on Cancer and other NCDs prevention) on kunnianhimoinen hanke, jossa on mukana yli 20 EU:n jäsenvaltiota yhdessä Islannin, Norjan ja Ukrainan kanssa. Hankkeen tavoitteena on vähentää syövän ja muiden ei-tarttuvien sairauksien taakkaa tukemalla poliittisstrategista päätöksentekoa.

EUCanScreen (Joint Action on the implementation of cancer screening programmes) pyrkii parantamaan EU:n suosittelemien ja jo käynnissä olevien syöpäseulontojen (kohtu, rinta, suolisto) toteutusta ja vaikuttavuutta. Samalla se tukee uusien seulontaohjelmien (eturauhanen, keuhko, maha) käynnistämistä. Mukana on lähes 30 EU:n jäsenvaltiota.

Kansainväliset syöväntutkimuksen järjestöt

Suomen Syöpärekisterillä on edustus useissa kansainvälisissä tutkimustoiminnan yhteistyöorganisaatioissa. Syöpärekisteri tekee aktiivista tieteellistä ja syöväntorjuntaan liittyvää yhteistyötä WHO:n kansainvälinen syöväntutkimuskeskuksen IARC:n kanssa. Suomen Syöpärekisterin tutkimusjohtaja Sirpa Heinävaara on IARC:n tieteellisen neuvoston Suomen edustaja. Lisäksi Syöpärekisteri tekee tiivistä yhteistyötä pohjoismaisten syöpärekistereiden (ANCR, johtokunnassa Syöpärekisterin johtaja Janne Pitkäniemi ja seulontajohtaja Tytti Sarkeala ovat Suomen edustajia) ja Euroopan syöpärekisteriyhdistysten (ENCR) kanssa osallistumalla alan kokouksiin ja koulutustilaisuuksiin.

Muut järjestöt ja verkostot

Syöpäjärjestöt on mukana muussakin kansainvälisessä yhteistyössä erilaisten järjestöjen ja verkostojen kautta. Yhdistys on jäsenenä muun muassa Framework Convention Alliance -järjestössä, joka tukee kansainvälistä tupakointia rajoittavaa sopimusta, sekä International Cancer Information Service Group (ICISG) -järjestössä, joka kehittää laadukasta syöpäneuvontapalvelua. Myös Suomen Syöpärekisteri tekee laajaa kansainvälistä yhteistyötä.