Siirry suoraan sisältöön

Kansainvälinen toiminta

Syöpätyö on kansainvälistä, ja varsinkin tutkimus ja järjestöjen välinen yhteistyö painottuvat toiminnassa.
Syöpäjärjestöt tekee laajaa kansainvälistä yhteistyötä eri järjestöjen, tutkimusorganisaatioiden ja viranomaisten kanssa.

Nordic Cancer Union

Syöpäjärjestöt on jäsenenä pohjoismaisten syöpäjärjestöjen yhteistyöelimessä, Pohjoismaisessa syöpäunionissa (Nordic Cancer Union), joka tukee yhteispohjoismaista syöpätutkimusta ja toteuttaa yhteisiä syövän ehkäisyn hankkeita.

Association of European Cancer Leagues

Yhdistys on Euroopan kansallisia syöpäjärjestöjä edustavan ECL:n (Association of European Cancer Leagues) jäsen. ECL edistää syövän ehkäisyä tekemällä tunnetuksi Euroopan syöpäohjeistoa (European Code Against Cancer) sekä jakamalla parhaita käytäntöjä potilaiden neuvonnassa, tuessa ja kuntoutuksessa. ECL:llä on käynnissä Access to Medicines –hanke, jonka tavoitteena varmistaa tarpeelliset lääkkeet kaikille syöpäpotilaille.

Union for International Cancer Control

Järjestö on jäsenenä Kansainvälisessä syöpäunionissa (Union for International Cancer Control) ja tukee erityisesti sen työtä kehittyvien maiden syövän ehkäisyn vahvistamiseksi.

Joint Action ja muut EU-hankkeet

Parhaillaan järjestö on mukana kahdessa EU:n yhteistoimintahankkeessa: Innovative Partnership Action Against Cancer iPAAC ja Joint Action on Rare Cancers, JARC sekä tutkimushankkeessa Towards improved screening for breast, cervical and colorectal cancer in all of Europe, EU-topia.

Muut järjestöt ja verkostot

Syöpäjärjestöt on mukana muussakin kansainvälisessä yhteistyössä erilaisten järjestöjen ja verkostojen kautta. Yhdistys on jäsenenä muun muassa Framework Convention Alliance -järjestössä, joka tukee kansainvälistä tupakointia rajoittavaa sopimusta, sekä International Cancer Information Service Group (ICISG) -järjestössä, joka kehittää laadukasta syöpäneuvontapalvelua. Myös Suomen Syöpärekisteri tekee laajaa kansainvälistä yhteistyötä.