Taloudelliset avustukset

Syöpäjärjestöt tukee syöpäpotilaita erilaisilla taloudellisilla avustuksilla.

Tutkimus ja viranomaisvastuut

Merkittävä osa Syöpäjärjestöjen toimintaa on Suomen Syöpärekisterillä ja siihen kuuluvalla Joukkotarkastusrekisterillä. Suomen Syöpärekisteri on syöpätautien tilastollinen ja epidemiologinen tutkimuslaitos. Joukkotarkastusrekisterin tehtävänä on suunnitella, kehittää ja arvioida suomalaisia syöpäseulontaohjelmia.

Vaikuttaminen

Syöpäjärjestöt on aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja sekä Suomessa että kansainvälisesti. Vaikuttamisen tavoitteena on ehkäistä syöpää sekä varmistaa syöpään sairastuneiden huippulaatuinen ja yhdenvertainen hoito ja kuntoutumisen tuki koko maassa. Järjestö haluaa varmistaa, että syöpään sairastuneet voivat elää mahdollisimman hyvää elämää sairaudesta riippumatta.

Tunnustukset

Syöpäjärjestöt jakaa tunnustuksia ja palkintoja ansioituneille syöpätyötä tekeville.

Terveyden edistäminen

Terveyden edistäminen ja syövän ehkäisy ovat Syöpäjärjestöjen päätavoitteita. Järjestö pyrkii työllään vähentämään kansalaisten riskiä sairastua syöpään ja syövän aiheuttamia haittoja.

Neuvontapalvelut

Syöpäjärjestöjen neuvontapalveluilla tarkoitetaan valtakunnallista neuvontapalvelua ja jäsenjärjestöjen tarjoama neuvontaa. Syöpäjärjestöjen neuvontapalvelut tarjoavat tietoa ja tukea syöpäpotilaille, heidän läheisilleen ja kaikille syövästä huolestuneille.

Tukihenkilötoiminta

Vertaistuen tarjoaminen ja tukihenkilötoiminnan kehittäminen on yksi Syöpäjärjestöjen ydintehtävistä. Syöpäjärjestöt kouluttaa vertaistukihenkilöitä, saattohoidon tukihenkilöitä ja arjen ystäviä. Vertaistuella on keskeinen rooli ammattilaisten tekemän työn rinnalla.

Kuntoutus

Syöpäpotilaille tarkoitettua kuntoutusta toteuttavat Kela, Syöpäjärjestöt ja osa sairaaloista. Syöpäjärjestöjen tarjoama kuntoutus on kurssimuotoista sopeutumisvalmennusta. Sen tarkoituksena on täydentää julkisia kuntoutuspalveluita.