Suomen tärkein apuraha

Meillä on unelma, että saamme asua maassa, jossa kukaan ei kuole syöpään. Lahjoita Suomen suurimpaan syövänvastaiseen keräykseen.

Taloudelliset avustukset

Syöpäjärjestöt tukee syöpäpotilaita erilaisilla taloudellisilla avustuksilla.

Tutkimus ja viranomaisvastuut

Merkittävä osa Syöpäjärjestöjen toimintaa on Suomen Syöpärekisterillä ja siihen kuuluvalla Joukkotarkastusrekisterillä. Suomen Syöpärekisteri on syöpätautien tilastollinen ja epidemiologinen tutkimuslaitos. Joukkotarkastusrekisterin tehtävänä on suunnitella, kehittää ja arvioida suomalaisia syöpäseulontaohjelmia.

Vaikuttaminen

Syöpäjärjestöt vaikuttaa viestinnällään valtakunnalliseen päätöksentekoon ja asenteisiin väestön keskuudessa. Yhteiskunnallisen vaikuttamisen tavoitteena on vahvistaa syövän ehkäisyä, parantaa syövän hoidon ja kuntoutuksen laatua sekä nopeuttaa potilaiden pääsyä hoitoon ja kuntoutukseen.

Tunnustukset

Syöpäjärjestöt jakaa tunnustuksia ja palkintoja ansioituneille syöpätyötä tekeville.

Terveyden edistäminen

Terveyden edistäminen ja syövän ehkäisy ovat Syöpäjärjestöjen päätavoitteita. Järjestö pyrkii työllään vähentämään kansalaisten riskiä sairastua syöpään ja syövän aiheuttamia haittoja.

Neuvontapalvelut

Syöpäjärjestöjen neuvontapalveluilla tarkoitetaan valtakunnallista neuvontapalvelua ja jäsenjärjestöjen tarjoama neuvontaa. Syöpäjärjestöjen neuvontapalvelut tarjoavat tietoa ja tukea syöpäpotilaille, heidän läheisilleen ja kaikille syövästä huolestuneille.

Tukihenkilötoiminta

Vertaistuen tarjoaminen ja tukihenkilötoiminnan kehittäminen on yksi Syöpäjärjestöjen ydintehtävistä. Syöpäjärjestöt kouluttaa vertaistukihenkilöitä, saattohoidon tukihenkilöitä ja arjen ystäviä. Vertaistuella on keskeinen rooli ammattilaisten tekemän työn rinnalla.

Kuntoutus

Syöpäpotilaille tarkoitettua kuntoutusta toteuttavat Kela, Syöpäjärjestöt ja osa sairaaloista. Syöpäjärjestöjen tarjoama kuntoutus on kurssimuotoista sopeutumisvalmennusta. Sen tarkoituksena on täydentää julkisia kuntoutuspalveluita.