Siirry suoraan sisältöön

Raportit

Syöpäjärjestöt julkaisee eri kohderyhmille suunnattuja raportteja, jotka liittyvät syöpään ja syövän ehkäisyyn.

Lue lisää materiaalitilauksiin liittyvästä henkilötietojen käsittelystä

Tupakkatuotteisiin liittyvät raportit

Savupilvi portin yllä. Tutkimus ammatillisten oppilaitosten savuttomuustyöstä (OPH:n verkkojulkaisusarja)

Tutkimuksessa tarkastellaan tupakkatuotteiden käytön nykytilaa ja savuttomuustyön toteutumista auto- sekä ravintola- ja cateringalan koulutusohjelmissa kuudessa ammatillisessa oppilaitoksessa eri puolilla Suomea. Tutkimuksessa hyödynnetään kolmenlaisia aineistoja: opiskelijoiden, henkilökunnan ja johdon edustajien haastatteluja, oppilaitoksissa tehtyä havainnointia ja oppilaitosten savuttomuutta koskevaa materiaalia. Tutkimus on Suomen Syöpäyhdistyksen toteuttama ja opetushallituksen julkaisema vuonna 2019.

Nuuska nuorten urheilijoiden arjessa
Raportissa tarkastellaan, miten urheiluseurojen toimintaan osallistuvat nuoret saavat nuuskaa, miten sen käyttöön ja välittämiseen asennoidutaan ja kuinka urheiluseuroissa on puututtu nuorten nuuskan käyttöön. Suomen Syöpäyhdistyksen julkaisuja nro 92. Raportti on julkaistu 2019.

>Melkein tietoa (pdf)
Raportti vaikuttamispyrkimyksistä, joissa keskeisinä osapuolina ovat kolmannet osapuolet. Suomen Syöpäyhdistyksen julkaisuja nro 91.  Raportti on julkaistu 2019.

Odotuksen onnea, tupakoinnin tuskaa – Käsityksiä ja kokemuksia tupakoinnista raskauden aikana (avautuu uudessa ikkunassa) (pdf)
Selvitys siitä, mitä raskaana olevat tupakoivat äidit ja terveydenhoitajat ajattelevat raskauden aikaisesta tupakoinnista. Suomen Syöpäyhdistyksen selvitys 2014. Julkaisua voi tilata: terveysmateriaalit@cancer.fi

Nuuska nuorten maailmassa(avautuu uudessa ikkunassa) (pdf)
Selvitys nuorten nuuskan käytöstä on ilmestynyt 2013. Julkaisua voi tilata: terveysmateriaalit@cancer.fi

Kuuntelua, kannustusta ja kehuja(avautuu uudessa ikkunassa) (pdf)
Raportti tuo esille nuorten näkökulman tupakoinnin lopettamiseen ja lopettamisen tukeen. Raportti on julkaistu 2012.

Tupakkayhtiöt elokuvien kummit(avautuu uudessa ikkunassa) (pdf)
Raportti siitä, kuinka tupakkayhtiöt markkinoivat tuotteitaan elokuvien kautta. Suomen Syöpäyhdistyksen julkaisuja nro 74. Raportti on julkaistu 2008.

Suomalaista ja eurooppalaista tupakkapolitiikkaa(avautuu uudessa ikkunassa) (pdf)
Suomalaista ja eurooppalaista tupakkapolitiikkaa -raportti kuvaa suomalaisen tupakkapolitiikan eri vaiheita sekä politiikan tekoa Euroopan unionissa terveyden näkökulmasta. Tupakkateollisuuden toiminnan esiintuominen on yksi kirjan painopisteistä. Suomen Syöpäyhdistyksen julkaisuja nro 70. Raportti on julkaistu 2006.

Vuosikertomukset

Syöpäyhdistyksen vuosikertomus 2023

Syöpäyhdistyksen vuosikertomus 2022

Syöpäyhdistyksen vuosikertomus 2021

Syöpäyhdistyksen vuosikertomus 2020

Syöpäyhdistyksen vuosikertomus 2019

Syöpäsäätiön vuosikertomus 2019

Syöpäsäätiön vuosikertomus 2018

Syöpäyhdistyksen vuosikertomus 2018

Syöpäsäätiön vuosikertomus 2017

Syöpäyhdistyksen vuosikertomus 2017

Syöpäyhdistyksen vuosikertomus 2016 (avautuu uudessa ikkunassa)

Syöpäsäätiön vuosikertomus 2016

Muut raportit

Tanssiliiketerapia syöpään sairastuneen hyvinvoinnin tukena -tutkimusraportti
Marika Skyttä, Niina Turunen, Jenni Tamminen-Sirkiä ja Päivi Pylvänäinen

Syöpäjärjestöt toteuttivat Syöpäsäätiön tuella vuosina 2019-2021 projektin, jossa kehitettiin tanssi-liiketerapiaan perustuva ryhmämuotoinen kuntoutumista tukeva kurssi syöpään sairastuneille. Osana projektia toteutettiin arviointitutkimus, joka selvitti ja kuvasi tanssi-liiketerapeuttisen kurssin koettuja hyötyjä ja vaikutuksia syöpään sairastuneiden kehonkuvaan ja elämänlaatuun.

Painetun loppuraportin voit tilata itsellesi lähettämällä tilauksesi ja yhteystietosi sähköpostitse terveysmateriaalit@cancer.fi.

Hyvä elämä syövästä huolimatta. Parempia kuntoutumisen tuen palveluita Syöpäjärjestöissä

Syöpään sairastuneiden ja heidän läheistensä tuen tarpeet ja niiden kehittäminen

Syöpä Suomessa

Miksi olemme olemassa? Anne Lindfors
Järjestön strateginen johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä, 2020. Anne Lindfors. Suomen Syöpäyhdistyksen julkaisusarja nro 92.

Syöpäkuntoutus Suomessa(avautuu uudessa ikkunassa) (pdf)
Suomen Syöpäyhdistyksen selvitys 2014. Julkaisua voi tilata: terveysmateriaalit@cancer.fi

Syöpäjärjestöjen myöntämät apurahat 1950-2012(avautuu uudessa ikkunassa) (pdf)
Allan Tiitan koostamasta raportista selviää, miten apurahat ovat määrällisesti jakautuneet eri käyttötarkoituksiin, miten niiden määrä on kehittynyt vuosien aikana ja ketkä ovat saaneet eniten Syöpäjärjestöjen apurahoja. Syöpäjärjestöjen julkaisu nro 88, 2013.

Syöpä Suomessa 2011(avautuu uudessa ikkunassa) (pdf)
Syöpä Suomessa 2011 kokoaa yhteen syöpäasiantuntijoiden keräämän aineiston syöpätutkimuksesta yli 50 vuoden ajalta. Raportti on julkaistu 2011.

Syöpä & Media & Julkisuus(avautuu uudessa ikkunassa) (pdf)
Julkaisu koostuu artikkeleista, joissa käsitellään syövän julkisuuskuvaa ja tiedeviestinnän laatua. Suomen Syöpäyhdistyksen julkaisuja nro 77. Raportti on julkaistu 2010.

Kansainvälinen syöpätautien luokittelu(avautuu uudessa ikkunassa) (pdf)
Kansainvälinen syöpätautien luokittelu suomeksi. Suomen Syöpäyhdistyksen julkaisuja nro 75. Raportti on julkaistu 2008.