Raportit

Syöpäjärjestöt julkaisee eri kohderyhmille suunnattuja raportteja, jotka liittyvät syöpään ja syövän ehkäisyyn.

Lue lisää materiaalitilauksiin liittyvästä henkilötietojen käsittelystä

Tupakkatuotteisiin liittyvät raportit

Nuuska nuorten urheilijoiden arjessa
Raportissa tarkastellaan, miten urheiluseurojen toimintaan osallistuvat nuoret saavat nuuskaa, miten sen käyttöön ja välittämiseen asennoidutaan ja kuinka urheiluseuroissa on puututtu nuorten nuuskan käyttöön. 2017

Melkein tietoa (pdf)
Raportti vaikuttamispyrkimyksistä, joissa keskeisinä osapuolina ovat kolmannet osapuolet.

Odotuksen onnea, tupakoinnin tuskaa – Käsityksiä ja kokemuksia tupakoinnista raskauden aikana  (pdf)
Selvitys siitä, mitä raskaana olevat tupakoivat äidit ja terveydenhoitajat ajattelevat raskauden aikaisesta tupakoinnista. Suomen Syöpäyhdistyksen selvitys 2014. Julkaisua voi tilata: terveysmateriaalit@cancer.fi

Nuuska nuorten maailmassa (pdf)
Selvitys nuorten nuuskan käytöstä on ilmestynyt 2013. Julkaisua voi tilata: terveysmateriaalit@cancer.fi

Kuuntelua, kannustusta ja kehuja (pdf)
Raportti tuo esille nuorten näkökulman tupakoinnin lopettamiseen ja lopettamisen tukeen. Raportti on julkaistu 2012.

Tupakkayhtiöt elokuvien kummit (pdf)
Raportti siitä, kuinka tupakkayhtiöt markkinoivat tuotteitaan elokuvien kautta. Suomen Syöpäyhdistyksen julkaisuja nro 74. Raportti on julkaistu 2008.

Suomalaista ja eurooppalaista tupakkapolitiikkaa (pdf)
Suomalaista ja eurooppalaista tupakkapolitiikkaa -raportti kuvaa suomalaisen tupakkapolitiikan eri vaiheita sekä politiikan tekoa Euroopan unionissa terveyden näkökulmasta. Tupakkateollisuuden toiminnan esiintuominen on yksi kirjan painopisteistä. Suomen Syöpäyhdistyksen julkaisuja nro 70. Raportti on julkaistu 2006.

Vuosikertomukset

Syöpäsäätiön vuosikertomus 2018

Syöpäyhdistyksen vuosikertomus 2018

 

Syöpäsäätiön vuosikertomus 2017

Syöpäyhdistyksen vuosikertomus 2017

Syöpäyhdistyksen vuosikertomus 2016 

Syöpäsäätiön vuosikertomus 2016

Muut raportit

Syöpä Suomessa

Syöpäkuntoutus Suomessa (pdf)
Suomen Syöpäyhdistyksen selvitys 2014. Julkaisua voi tilata: terveysmateriaalit@cancer.fi

Syöpäjärjestöjen myöntämät apurahat 1950-2012 (pdf)
Allan Tiitan koostamasta raportista selviää, miten apurahat ovat määrällisesti jakautuneet eri käyttötarkoituksiin, miten niiden määrä on kehittynyt vuosien aikana ja ketkä ovat saaneet eniten Syöpäjärjestöjen apurahoja. Syöpäjärjestöjen julkaisu nro 88, 2013.

Syöpä Suomessa 2011 (pdf)
Syöpä Suomessa 2011 kokoaa yhteen syöpäasiantuntijoiden keräämän aineiston syöpätutkimuksesta yli 50 vuoden ajalta. Raportti on julkaistu 2011.

Syöpä & Media & Julkisuus (pdf)
Julkaisu koostuu artikkeleista, joissa käsitellään syövän julkisuuskuvaa ja tiedeviestinnän laatua. Suomen Syöpäyhdistyksen julkaisuja nro 77. Raportti on julkaistu 2010.

Kansainvälinen syöpätautien luokittelu (pdf)
Kansainvälinen syöpätautien luokittelu suomeksi. Suomen Syöpäyhdistyksen julkaisuja nro 75. Raportti on julkaistu 2008.