Syöpä-lehti

Syöpä-Cancer on Syöpäjärjestöjen aikakauslehti, joka välittää ajankohtaista ja luotettavaa tietoa syöpätautien ehkäisystä, hoidosta ja tutkimuksesta.

Syöpä-lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa, ja se jaetaan kaikille alueellisten syöpäyhdistysten jäsenille. Myös jotkut valtakunnalliset potilasyhdistykset tarjoavat lehden jäsenetuna. Lehden päätoimittaja on dosentti, syöpätautien erikoislääkäri Sirkku Jyrkkiö.

Lehden voi tilata myös ilman jäsenyhdistyksen jäsenyyttä. Tällöin tilaushinta on 40 euroa vuosikerralta.

Kysymyksiä ja palautetta Syöpä-lehdestä voi antaa suoraan tekijöille:

Toimituspäällikkö Satu Lipponen, 050 563 4558, etunimi.sukunimi@cancer.fi
Toimitussihteeri (vt.) Sami Ruokangas, 050 3086797, etunimi.sukunimi@cancer.fi