Siirry suoraan sisältöön

Roosa nauha koskettaa nyt meistä jokaista

Sakari Karjalainen

Sakari Karjalainen

Roosanauha 2020

Yhdysvalloissa 1990-luvulla käynnistynyt Pink Ribbon rantautui Suomeen vuonna 2003, kun Syöpäsäätiö järjesti ensimmäisen Roosa nauha -keräyksen. Alun perin kampanjalla haluttiin kiinnittää huomiota rintasyövän yleistymiseen ja kerätä varoja rintasyöpätutkimukseen. Alkusyksyyn ajoittuvasta Roosa nauha -kampanjasta on tullut valtava menestys Suomessa. Kampanja näkyy, kuuluu ja herättää ihmisten halun osallistua nauhaa kantamalla ja lahjoittamalla. Roosa nauhasta onkin kehkeytynyt yksi tunnetuimmista ellei tunnetuin hyväntekeväisyyteen liittyvä brändi.

Lähes kahdenkymmenen vuoden jälkeen Roosa nauha -kampanjasta on tullut Syöpäsäätiön tärkein varainhankintakampanja. Samalla kampanjan teemat ovat laajentuneet rintasyövästä ensin naisten muihin syöpiin ja nyt kaikkiin syöpiin. Muutos on tarpeellinen sekä tutkimuksen että kampanjan yhteiskunnallisten viestien takia.

Olemme tottuneet ajattelemaan syöpäsairauksia niiden kohde-elimen mukaan – esim. rinta-, maha- ja keuhkosyöpä. Kohde-elin ei kuitenkaan ole välttämättä tärkein tekijä, joka määrittelee, kuinka vaikeahoitoinen ja nopeasti leviävä syöpä on. Lääketieteen edistymisen myötä syöpäsairauksissa tunnistetaan yhä enemmän yhteisiä piirteitä eri elimissä olevien syöpien välillä. Nämä piirteet voivat olla hoidon kannalta tärkeämpiä kuin se, missä elimessä syöpä on.

Noin kolmasosa Syöpäsäätiön rahoittamasta tutkimuksesta on sellaista, joka ei liity minkään kohde-elimen syöpään erityisesti. Tällainen tutkimus on hyvin tärkeätä, koska sen avulla opimme yhä enemmän kasvainten käyttäytymisestä ja siitä, miten esimerkiksi kasvaimen leviäminen tai nopea kasvu voidaan ehkäistä. Yleisimpien syöpien – eturauhassyövän ja rintasyövän – tutkimukseen on osoitettu noin 25 prosenttia rahoituksesta. Eräiden muiden yleisten syöpien (munasarja-, veri- ja suolistosyövät) tutkimukseen on kuhunkin osoitettu noin viiden prosentin osuus kokonaisrahoituksesta. On mielenkiintoista, että kaikkein huonoennusteisimpien syöpien (keuhko-, haima-, maksa- ja keskushermostosyövät) tutkimukseen on käytetty selvästi vähemmän rahoitusta.

Syöpäsäätiöllä on ollut useana vuonna haettavana suurapurahoja rintasyövän ja eturauhassyövän tutkimukseen. Jatkossa yhä useampi haettavana oleva suurapuraha on kohdentamaton, koska Syöpäsäätiön tarkoitus on tukea mahdollisimman merkityksellistä ja vaikuttavaa tutkimusta kohde-elimestä riippumatta. Suomalainen rintasyöpä- ja eturauhassyöpätutkimus on hyvin kilpailukykyistä ja näihin liittyviä erinomaisia hankkeita meillä tulee olemaan jatkossakin paljon.

Toinen syy laajentaa kampanjan kohdetta kaikkiin syöpiin on Roosa nauha -kampanjan yhteiskunnallisen sanoman laajentaminen. Roosa nauha on todennäköisesti yksi näkyvimmistä ja kuuluvimmista terveyskampanjoista. Kampanjan tärkeät viestit menevät perille ja koskettavat. Nuo viestit liittyvät yhä enemmän kaikkiin syöpiin ja niiden ehkäisyyn, jokaiseen syöpään sairastuneeseen ja tämän läheiseen. Roosa nauhan painotus on jatkossakin vahvasti naisten syövissä, mutta sekä Roosa nauha -lahjoitukset että Roosa nauhan viestit koskettavat kaikkia syöpiä ja kaikkia syöpään sairastuneita.