Siirry suoraan sisältöön

Saattohoito on enemmän kuin kivun hoitoa

Sakari Karjalainen

Sakari Karjalainen

Helsingissä sijaitsevan Terhokodin pitkäaikainen johtaja ja ylilääkäri Juha Hänninen kirjoitti Suomen Lääkärilehden numerossa 42/17: ”Kuolemaan liittyvään kärsimykseen kuuluu fyysisen oireilun lisäksi toistuva luopuminen.” Hänninen auttaa kirjoituksellaan meitä ymmärtämään ihmiselämän loppuun liittyvän kärsimyksen moninaisuutta ja syvyyttä. ”Siihen kuuluu myös tunne perustavasta yksinäisyydestä ja surusta”, kirjoittaa Hänninen.

Saattohoitoon tuleva ihminen on jo joutunut moneen kertaan miettimään kuolemaa yleensä ja erityisesti omalta kannaltaan. Kuolemaa lähestyvä luopuu vähitellen monista tavallisista elämään kuuluvista asioista: koetusta terveydestä, toimintakyvystä, päivittäisistä rutiineista ja sosiaalisista verkostoista. Hännisen mukaan ”kaikki suhteet muuttuvat kuoleman lähestyessä”. Kipuja ja fyysisiä oireita osataan hoitaa yhä paremmin, mutta kärsimyksen kokeminen on hyvin yksilöllistä ja sen lievittäminen vaikeaa.

Syöpäjärjestöt on ollut edelläkävijä saattohoidon ja oireenmukaisen hoidon edistäjänä. Ensimmäiset ja vieläkin toimivat saattohoitoon erikoistuneet hoitolaitokset on perustettu Syöpäjärjestöjen aloitteesta. Syöpäsäätiö on edelleen mukana Terhokotia ylläpitävän Terho-säätiön hallinnossa. Lounais-Suomen Syöpäyhdistys on Turussa Karinakotia ylläpitävän säätiön taustalla. Voidaan hyvin sanoa, että Syöpäjärjestöt toivat saattohoidon idean Suomeen ja myös toteuttivat sen. Nyt saattohoito on laajentunut koko maahan osaksi julkista sairaanhoitoa ja se ei ole enää Syöpäjärjestöjen varassa.

Mitä Syöpäjärjestöt tekevät tällä hetkellä saattohoidossa olevien hyväksi? Syöpäjärjestöjen toiminta liittyy kahteen tärkeään asiaan. Ensinnäkin haluamme varmistaa, että Suomessa asuin- ja hoitopaikasta riippumatta potilas saa tarvitsemansa laadukkaan oireenmukaisen hoidon. Meidän visiomme toinen tärkeä osa on: ”hyvä elämä syövästä huolimatta”. Olemme perustaneet alan asiantuntijoista koostuvan ryhmän, joka on valmistellut ehdotuksen oireenmukaisen hoidon järjestämisestä Suomessa. Se sisältää myös ehdotuksen saattohoidon riittävästä saatavuudesta. Ehdotuksiamme on jo otettu huomioon sosiaali- ja terveysministeriön suunnitelmissa.

Toiseksi Syöpäjärjestöt tarjoaa ja kehittää psykososiaalista tukea saattohoidossa oleville potilaille ja heidän läheisilleen. Toimintamme lähtökohtina ovat jokaisen ihmiselämän ainutlaatuisuus ja arvokkuus. Koulutamme vapaaehtoisia toimimaan saattohoidossa olevien ja näiden läheisten tukihenkilöinä. Tukihenkilöt tarvitsevat perehdytystä ja jatkuvaa tukea. Vain siten he pystyvät auttamaan kärsimyksen kohtaamisessa. Olemme myös valmistelleet oppaan saattohoidossa olevalle potilaalle ja toisen oppaan saattohoidossa olevan potilaan läheiselle.

Syöpäjärjestöt sai lokakuussa 2017 merkittävän tunnustuksen – valtakunnallisen Soste-palkinnon. Se myönnettiin nimenomaan saattohoidon vapaaehtoistoiminnasta. Palkintoraati totesi: ”Vapaaehtoistyö saattohoito-osastolla on yksi vaativimmista vapaaehtoistyön muodoista. Se edellyttää työhön tulijalta taitoa olla läsnä, kuunnella ja välittää myötätuntoa.” Syöpäjärjestöjen ja muiden saattohoidon vapaaehtoisten tehtävänä on helpottaa kuolevan ja tämän läheisten luopumiseen liittyvää tuskaa eli lievittää kärsimystä. Tämä toiminta on ainutlaatuista ja korvaamatonta.