Syöpäjärjestöt

Syöpäjärjestöt on vahva ja osaava järjestö, jonka tavoitteena on turvata kaikille hyvä elämä ilman syöpää ja syövästä huolimatta. Järjestö tarjoaa tietoa, tukea ja toivoa. Syöpäjärjestöillä tarkoitetaan Suomen Syöpäyhdistyksen ja Syöpäsäätiön muodostamaa kokonaisuutta.

Tutustu järjestöömme

Ajankohtaista Syöpäjärjestöissä

Sinustako kuukausilahjoittaja?

Vakavan sairauden kohdanneet ihmiset ja heidän läheisensä tarvitsevat vankkumatonta tukea ja toivoa. Syöpäsäätiön kuukausilahjoittajana voit osallistua matkalle, jonka päämääränä on mahdollisimman monta uutta aamua syöpään sairastuneille.  Avullasi syöpätutkimus saa jatkua kohti uusia läpimurtoja.  Lisäksi syöpään sairastuneet ja heidän läheisensä saavat tarvitsemaansa tietoa ja tukea.  

Osallistu

Syöpäjärjestöillä on tuhansia vapaaehtoistyöntekijöitä eri puolilla Suomea. Vapaaehtoiset ovat järjestölle elintärkeä voimavara. Liity syöpäyhdistyksen jäseneksi, osallistu vapaaehtoistyöhön tai lahjoita syöpätyön hyväksi. Jokaisen apua tarvitaan.

Järjestö

Syöpäjärjestöillä tarkoitetaan Suomen Syöpäyhdistyksen ja Syöpäsäätiön muodostamaa kokonaisuutta. Suomen Syöpäyhdistykseen kuuluu 12 alueellista syöpäyhdistystä ja kuusi valtakunnallista potilasjärjestöä. Suomen Syöpäyhdistys ylläpitää Suomen Syöpärekisteriä.

Toiminta

Syöpäjärjestöjen toiminta on monipuolista, asiantuntevaa ja vaikuttavaa. Järjestö tekee työtä niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti. Syöpäjärjestöt pyrkii tukemaan sairastuneita, ennaltaehkäisemään syöpäsairauksia ja vähentämään syövästä aiheutuvia haittoja. Sen tehtävänä on tuottaa, tulkita ja välittää tietoa sekä tarjota neuvontaa, tukea ja palveluita syöpäpotilaille ja heidän läheisilleen.

Julkaisut

Syöpäjärjestöt julkaisee Syöpä-lehteä, tilasto- ja tutkimusjulkaisuja sekä esitteitä. Syöpäjärjestöjen jäsenyhdistys Suomen Syöpäpotilaat julkaisee oppaita potilaille ja läheisille.

Syöpä-lehti

Syöpä-Cancer on Syöpäjärjestöjen aikakauslehti, joka välittää ajankohtaista ja luotettavaa tietoa syöpätautien ehkäisystä, hoidosta ja tutkimuksesta.

Apurahat

Syöpäsäätiö on Suomen suurin yksityinen syöpätutkimuksen rahoittaja. Se jakaa vuosittain yli viisi miljoonaa euroa syöpätutkimukseen, valtaosan suoraan tutkimusprojekteihin. Syöpäsäätiön tuki kohdistuu pääasiassa pitkäjänteistä tutkimustyötä tekeville, vakiintuneille tutkimusryhmille. Syöpäsäätiö tukee myös väitöskirjojen valmistumista.