Syöpäjärjestöt

Syöpäjärjestöt on vahva ja osaava järjestö, jonka tavoitteena on turvata kaikille hyvä elämä ilman syöpää ja syövästä huolimatta. Järjestö tarjoaa tietoa, tukea ja toivoa. Syöpäjärjestöillä tarkoitetaan Suomen Syöpäyhdistyksen ja Syöpäsäätiön muodostamaa kokonaisuutta.

Tutustu järjestöömme

Ajankohtaista Syöpäjärjestöissä

Tutustu Suomen Syöpäyhdistyksen vaalitavoitteisiin

Joka kolmas suomalainen sairastuu syöpään elämänsä aikana. Syöpä koskettaa jollain tavalla jokaista suomalaista. Jokaisen syöpäpotilaan on saatava oikea-aikaista, laadukasta ja yhdenvertaista syövänhoitoa.

Haluamme päätöksiä, joilla pyritään ehkäisemään syöpiä ja varmistamaan, että jokainen syöpään sairastunut voi elää mahdollisimman hyvän elämän sairaudestaan huolimatta.  Suomen Syöpäyhdistys tavoittelee seuraavaan hallitusohjelmaan mm. terveysperusteista verouudistusta, syöpäseulontojen kehittämistä ja asiakasmaksujen kohtuullistamista.

Ajankohtaiset videot ja podcastit

Ajankohtaiset videot ja podcastit:
10.04.2019
Suolistosyövän seulonta alkaa
20.02.2019
Riikka Koivisto: Syöpä ja kehollisuus
20.02.2019
Katsasta kassis!
03.01.2019
Bruce Dickinson: Aatteleppa ite! Osa 3. Alkoholi, HPV ja syöpä.

Osallistu

Syöpäjärjestöjen vapaaehtoistoiminta tarjoaa tukea ja toimintaa kaikille, joita syöpä on koskettanut tai jotka haluavat auttaa syöpään sairastuneita. Tukihenkilötoiminta on Syöpäjärjestöjen keskeisin vapaaehtoistoiminnan muoto. Tarjoamme myös monia muita tapoja tulla mukaan vapaaehtoistoimintaan.

Järjestö

Syöpäjärjestöillä tarkoitetaan Suomen Syöpäyhdistyksen ja Syöpäsäätiön muodostamaa kokonaisuutta. Suomen Syöpäyhdistykseen kuuluu 12 alueellista syöpäyhdistystä ja kuusi valtakunnallista potilasjärjestöä. Suomen Syöpäyhdistys ylläpitää Suomen Syöpärekisteriä.

Toiminta

Syöpäjärjestöjen toiminta on monipuolista, asiantuntevaa ja vaikuttavaa. Järjestö tekee työtä niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti. Syöpäjärjestöt pyrkii tukemaan sairastuneita, ennaltaehkäisemään syöpäsairauksia ja vähentämään syövästä aiheutuvia haittoja. Sen tehtävänä on tuottaa, tulkita ja välittää tietoa sekä tarjota neuvontaa, tukea ja palveluita syöpäpotilaille ja heidän läheisilleen.

Syöpä-lehti

Syöpä-Cancer on Syöpäjärjestöjen aikakauslehti, joka välittää ajankohtaista ja luotettavaa tietoa syöpätautien ehkäisystä, hoidosta ja tutkimuksesta.

Apurahat

Syöpäsäätiö on Suomen suurin yksityinen syöpätutkimuksen rahoittaja. Se jakaa vuosittain yli viisi miljoonaa euroa syöpätutkimukseen, valtaosan suoraan tutkimusprojekteihin. Syöpäsäätiön tuki kohdistuu pääasiassa pitkäjänteistä tutkimustyötä tekeville, vakiintuneille tutkimusryhmille. Syöpäsäätiö tukee myös väitöskirjojen valmistumista.