Siirry suoraan sisältöön

Esitteet

Syöpäjärjestöt julkaisee eri kohderyhmille suunnattuja esitteitä. Tällä sivulla ne on jaoteltu eri aihealueiden mukaan.

Syöpäjärjestöjen julkaisuja voi tilata osoitteesta terveysmateriaalit@cancer.fi(avautuu uudessa ikkunassa).

Lue lisää materiaalitilauksiin liittyvästä henkilötietojen käsittelystä

Julisteet ja kortit

Alkoholi

Alkoholi ja syöpä (avautuu uudessa ikkunassa)(pdf)
Laaja tietopaketti alkoholin syöpäriskeistä. Esite on ilmestynyt 2017.

Aurinko

Näin rasvaat itse -juliste(avautuu uudessa ikkunassa) (pdf)
Opastusta aurinkorasvojen käyttöön. Julkaistu 2018.

Nauti auringosta turvallisesti(avautuu uudessa ikkunassa) (pdf)
Tiivis aurinkoesite UV-indeksistä ja auringolta suojautumisesta. Esite on ilmestynyt 2015.

Opas auringolta suojautumiseen(avautuu uudessa ikkunassa) (pdf)
Laaja tietopaketti UV-säteilystä, UV-indeksistä ja UV-säteilyltä suojautumisesta. Tietoa myös aurinkoaltistuksen yhteydestä ihosyöpien kehittymiseen sekä eri ihotyypeistä. Opas on ilmestynyt 2013.

Auringossa terveellisesti(avautuu uudessa ikkunassa) (pdf)
Pieni opas vanhemmille lasten suojaamisesta UV-säteilyltä. Opas on ilmestynyt 2013.

Hipposten Telttaretki(avautuu uudessa ikkunassa) (pdf)
Tarina lapsille auringon vaaroista. Esite on ilmestynyt 2012.

Miesesite  (Aatteleppa ite)

Opas miehille, terveempään pidempään elämään(avautuu uudessa ikkunassa) (pdf)
Tietoja ja vinkkejä miehille keinoista paremmin maistuvaan elämään: terveydestä, liikkumisesta, ravinnosta ja vähän rakkaudestakin. Esite on ilmestynyt 2018.

Kivessyöpä

Kivessyöpä-esite antaa ohjeet kivesten tutkimiseen (avautuu uudessa ikkunassa) (pdf)
Esite tarjoaa tietoa kivessyövän oireista ja ohjeet, millä tavoin kiveksiä kannattaa tutkia säännöllisesti. Esite on ilmestynyt 2018.

Ravinto, liikunta, painonhallinta.

Positiivisia askeleita terveempään elämään (pdf)
Opas, joka kertoo terveellisistä ruokailutottumuksista, riittävästä liikunnasta ja normaalipainon ylläpitämisestä.Opas terveempään elämään. Opas on ilmestynyt vuonna 2013.

Testaa ruoka- ja liikuntatottumuksesi(avautuu uudessa ikkunassa) (pdf)
Esite, jolla voi lyhyesti selvittää omien ruoka- ja liikkumistottumusten vaikutusta terveyteen. Päivitetty esite on ilmestynyt 2015.

Rintasyöpä

Tutki rintasi (pdf)
Opas kertoo, miten  ja milloin rinnat tulee tutkia oikein. Esite on ilmestynyt 2018.

Roosa-nauha: Rintasyövän riskiä voi vähentää (pdf)
Esitteessä kerrotaan, miten rintasyövän riskiä voi vähentää omien toimenpiteiden avulla.
Päivitetty esite on ilmestynyt 2017.

Roosa-nauha: Terveellisten elintapojen hyödyt rintasyöpään sairastuneille (pdf)
Esite kertoo terveellisten elintapojen hyödyistä rintasyöpään sairastuneille. Päivitetty esite on ilmestynyt 2017.

Tupakkatuotteet

Tiesitkö, että tupakkatuotteiden käyttö voi vaikuttaa syövän hoitotuloksiin? (pdf)
Esite kertoo, miten tupakoinnin lopettaminen vaikuttaa hoitotuloksiin.

Tiesitkö, mitä tapahtuu kun lopetat tupakoinnin raskauden aikana? (pdf)
Esite kertoo, millaisia positiivisia vaikutuksia tupakoinninlopettamisella raskauden aikana on äidille ja lapselle.

Tiesitkö, mitä positiivista tapahtuu kun lopetat tupakkatuotteiden käytön? (pdf)
Esite kertoo, miten tupakoinnin lopettaminen voi parantaa syöpähoitojen tehoa.

Tupakatta terveenä(avautuu uudessa ikkunassa) (pdf)
Esite aikuisille tupakkatuotteista, tupakoinnin vaaroista ja lopettamisen tuesta. Esite on ilmestynyt 2015.

Tupakkatuotteisiin liittyvät esitteet nuorille ja nuorten kanssa toimiville

Nuuskaton urheilu -julisteet suomeksi (pdf) ja ruotsiksi (pdf).
Nuuskaton urheilu -toimintamalli sisältää työkaluja seuratoimijoille ja valmentajille nuuskattomuuden huomioimiseen pelisäännöissä ja seuratoiminnan arjessa. Lisäksi se sisältää välineitä nuuskan haitoista kertomiseen ja nuuskan käytön puheeksiottoon. Toimintamalli on kehitetty Syöpäjärjestöjen, EHYT ry:n ja Suomen Olympiakomitean yhteistyönä.

Julisteita voi tilata ilmaiseksi urheiluseurojen ja lajiliittojen käyttöön, esimerkiksi urheilutiloihin ja muuhun markkinointiin.

Erovirasto flyer 
Erovirasto-appissa kannustetaan nuoria ja nuoria aikuisia tupakan ja nuuskan käytön lopettamisessa. Kortti on tarkoitettu appin esittelyyn tupakoiville ja nuuskaa käyttäville nuorille ja sen voi jakaa heille esimerkiksi keskustelun yhteydessä. Lisäksi kannattaa ohjata nuoria Fressiksen lopettamisen tuen(avautuu uudessa ikkunassa) sisältöihin ja hyödyntää sivuja oman työn tukena. Lisätietoa Erovirasto-appista: https://www.fressis.fi/erovirasto(avautuu uudessa ikkunassa)

Erovirasto juliste
Juliste kertoo nuorille ja nuorille aikuisille Erovirasto-appista, josta saa tietoa ja tukea ja kannustusta tupakan polton ja nuuskan käytön lopettamiseen. Juliste on tarkoitettu Erovirasto-appin esittelyyn paikkoihin, joissa ko. tuotteita käyttävät nuoret liikkuvat (esim. oppilaitokset, nuorisotilat, harrastuspaikat, terveyskeskukset, hammashoitolat jne.)

Lisäksi kannattaa ohjata nuoria Fressiksen lopettamisen tuen(avautuu uudessa ikkunassa) sisältöihin ja hyödyntää sivuja oman työn tukena. Lisätietoa Erovirasto-appista: https://www.fressis.fi/erovirasto(avautuu uudessa ikkunassa)

Nuoret ja nuuska – mitä aikuisen on hyvä tietää? (pdf)

Esite aikuisille siitä, millainen ilmiö nuorten nuuskan käyttö on, mitä haittaa nuuskasta on ja miten aikuinen voi tukea nuorta nuuskattomuuteen. Esite saatavilla myös ruotsinkielisenä.

Nuoret ja nuuska – mitä aikuisen on hyvä tietää? esite ruotsiksi (pdf)

Opas oppilaitoksille tupakan, nuuskan ja sähkösavukkeen käyttöön puuttumiseen (pdf)
Tiivistetyt ohjeet oppilaitoksille oppilaiden ja opiskelijoiden tupakointiin, nuuskaamisen ja sähkösavukkeiden käyttöön puuttumiseen.

Eroon savupilvestä -esite (pdf)
Esite perustuu ”Savupilvi portin yllä. Tutkimus ammatillisten oppilaitosten savuttomuustyöstä.” -tutkimukseen (2019). Esitteessä kerrotaan tutkimuksen tuloksista sekä nostetaan esille, millaisin toimin ammatillisten oppilaitosten johto ja henkilökunta voivat vahvistaa nikotiinittomuutta oppilaitoksissa.
Tutkimusraportti on luettavissa täällä(avautuu uudessa ikkunassa)

Syöpäjärjestöillä on myös tupakkatuotteiden käyttöön liittyviä raportteja. Niihin voi tutustua täällä.

Röökikroppa-esite(avautuu uudessa ikkunassa) (pdf)
Röökikroppa-esite kertoo vuonna 2019 avatusta uudistuneesta Röökikroppa(avautuu uudessa ikkunassa)-palvelusta, joka esittelee tupakan ja nuuskan haittoja elimistössä interaktiivisesti. Röökikroppaa voi hyödyntää mm. terveystiedon opetuksessa. Röökikroppa toimii suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, venäjäksi, eestiksi ja tanskaksi.

Esite on tarkoitettu Röökikropasta tiedottamiseen nuorille ja nuorten lähiaikuisille, jotka voivat hyödyntää Röökikroppaa omassa työssään. Esitettä voi hyödyntää erilaisissa tilaisuuksissa tai tapahtumissa, joissa tavoitetaan nuoria ja nuorten lähiaikuisia eri toimintaympäristöistä.

Röökikroppa-esite ruotsiksi(avautuu uudessa ikkunassa) (pdf)

Röökikroppa-esite englanniksi(avautuu uudessa ikkunassa) (pdf)

Fressis-lehti 2019 (pdf)
Fressis on terveellisiin elintapoihin kannustava aikakauslehti 14–17-vuotiaille nuorille. Lehdessä on monipuolisesti ja hauskasti sisältöä tupakkatuotteista, ravinnosta, liikunnasta, arkirytmistä ja seksuaaliterveydestä höystettynä ajankohtaisilla ilmiöillä ja kasvoilla. Fressis.fi -sivustolla lisää terveellisistä elämäntavoista.

Fressis-lehti 2018 (pdf)
Saatavilla ainoastaan pdf-versiona

Fressis-lehti 2017 (pdf)
Saatavilla sekä pdf-versiona että tilattavissa

Fressis-lehti 2016 (pdf)
Saatavilla ainostaan pdf-versiona

Muut materiaalit

Tupakka- ja nuuskajulisteet
Julisteet ovat saatavilla sekä suomeksi että ruotsiksi

Materiaalia ohjauksen tueksi

Materiaalia nikotiinittomaan neuvolatyöhön
Ohjeistusta nikotiinittomaan neuvolatyöhön neuvolassa työskenteleville terveydenhuollon ammattilaisille ja neuvolan asiakkaille.

Materiaalia varhaiskasvatuksen ammattilaisille
Ohjaustuokio lasten kasvisten käytön lisäämiseksi päiväkoteihin ja alakouluihin

Kuntoutus ja Neuvonta

Kun yksi perheestä sairastaa syöpää, vaikuttaa se kaikkiin perheenjäseniin. Lapset puheeksi -keskustelussa on mahdollisuus pohtia syöpäyhdistyksen ammattilaisen kanssa, miten perheenjäsenen syövän sairastaminen vaikuttaa lapsen tai nuoren arkeen ja hyvinvointiin sekä miten lasta tai nuorta voi tukea muuttuneessa elämäntilanteessa. Lapset puheeksi -keskustelun tavoitteena on koko perheen toimiva arki ja hyvinvoinnin ylläpitäminen syövästä huolimatta.
Lapset puheeksi juliste (pdf)
Lapset puheeksi -esite (pdf)

Hyvä arki lapselle -lokikirja (pdf) 
Hyvä arki lapselle -lokikirja vanhemmille nostaa esiin lapsen ja perheen pärjäävyyden, avoimen vuorovaikutuksen sekä yhteisen toimivan arjen, kun perheenjäsen sairastaa syöpää.

Kuntoutuskalenteri 2021 (pdf)
Esite Syöpäjärjestöjen kuntoutumispalveluista, mm. kuntoutuskursseista.

Syöpäjärjestöjen sopeutumisvalmennustoiminta (pdf)(avautuu uudessa ikkunassa)

Syöpäjärjestöjen neuvontapalveluesite(avautuu uudessa ikkunassa) (pdf)
Esite Syöpäjärjestöjen neuvontapalveluista. Esite on ilmestynyt 2015.

Syöpä ei siirry perintönä -esite (pdf)
Esite syövän periytyvyydestä ja Syöpäjärjestöjen periytyvyysneuvonnasta.Esite on päivitetty vuonna 2020.

Lahjoittaminen ja Syöpäsäätiön toiminta

Syöpäsäätiön vuosiesite(avautuu uudessa ikkunassa) (pdf)
Esite Syöpäsäätiön toiminnasta ja lahjoitusvarojen käytöstä. Esitettä voi tilata: lahjoitukset@cancer.fi