Siirry suoraan sisältöön

Taloudelliset avustukset

Syöpäjärjestöt tukee syöpäpotilaita erilaisilla taloudellisilla avustuksilla.

Sosiaalitoimikunnan tuki

Suomen Syöpäyhdistyksen sosiaalitoimikunta tukee syöpäpotilaita, jotka ovat joutuneet syöpäsairauden vuoksi taloudellisiin vaikeuksiin. Syöpäpotilas voi hakea avustusta syöpää hoitavan sairaalan sosiaalityöntekijän kautta.

Hakuohjeet

 • Tukea myönnetään syöpäsairauden aiheuttamaan taloudelliseen ahdinkoon syövän tutkimus- ja hoitovaiheen aikana. Tukea voi hakea myös sairauteen liittyvän virkistystoiminnan aiheuttamien kulujen kattamiseen.
 • Tukea myönnetään vain syöpäpotilaille, joiden taloudellinen tilanne on vaikea.
 • Tuen ehtona ei ole syöpäjärjestön jäsenyys
 • Tuen määrään vaikuttaa huollettavien lasten lukumäärä
 • Hakemuksessa tulee olla potilaan oma tilinumero
 • Tukea myönnetään samalle hakijalle vain kerran
 • Tukea ei myönnetä hautauskustannuksiin
 • Hakija täyttää hakemuksen yhdessä syövän hoidosta vastuussa olevan syöpäsairaalaan sosiaalityöntekijän kanssa, joka arvioi hakijan taloudellisen tuen tarvetta ja kirjaa hakemukseen perustelut tuen tarpeesta.
 • Tukea voidaan myöntää Suomessa asuvalle ulkomaan kansalaiselle, joka on saanut oikeudet Suomen julkiseen terveydenhuoltoon ja Kelan etuuksiin. Avustusta voidaan maksaa vain suomalaiselle pankkitilille.
 • Vain hakemukset, joissa on erikoissairaanhoidon sosiaalityöntekijän allekirjoitus, hyväksytään.
 • Hakemukseen ei liitetä muita liitteitä.

Mikäli sairaus tuottaa sinulle vaikeuksia selvitä sairauden aiheuttamista kustannuksista, ole yhteydessä hoidosta vastuussa olevaan syöpäsairaalan sosiaalityöntekijään.

Lue lisää henkilötietojen käsittelystä.

Sosiaalitoimikunta-hakulomake (pdf)

Täytetty lomake lähetetään osoitteeseen:
Suomen Syöpäyhdistys
Sosiaalitoimikunta
Unioninkatu 22
00130 Helsinki

Sosiaalitoimikunta tekee päätöksiä noin kahden viikon välein. Kiireellisissä tapauksissa hakemukset voidaan käsitellä erikseen.

Lisätietoja:
Syöpäjärjestöjen neuvontapalvelu
neuvonta@cancer.fi
puh. 0800 19414

Muut avustukset

Syöpäsäätiön Lasten Syöpärahasto myöntää avustuksia syöpään sairastuneen lapsen perheelle. Perheet voivat hakea avustusta sairaaloiden syöpäosastojen sosiaalityöntekijöiden kautta.

Myös alueelliset syöpäyhdistykset jakavat avustuksia ja hoitovuorokausikorvauksia jäsenilleen.

Lisätietoa avustuksista saa alueellisten syöpäyhdistysten sivuilta.

Jäsenjärjestöjen yhteystiedot(avautuu uudessa ikkunassa)