Siirry suoraan sisältöön

Taloudelliset avustukset

Syöpäjärjestöt tukee syöpäpotilaita erilaisilla taloudellisilla avustuksilla.

Sosiaalitoimikunnan tuki

Suomen Syöpäyhdistyksen sosiaalitoimikunta tukee syöpäpotilaita, jotka ovat joutuneet syöpäsairauden vuoksi taloudellisiin vaikeuksiin. Syöpäpotilas voi hakea avustusta syöpää hoitavan sairaalan sosiaalityöntekijän kautta.

Hakuohjeet

  • Tukea myönnetään syöpäsairauden aiheuttamaan taloudelliseen ahdinkoon syövän tutkimus- ja hoitovaiheen aikana. Tukea voi hakea myös sairauteen liittyvän virkistystoiminnan aiheuttamien kulujen kattamiseen.
  • Tukea myönnetään vain syöpäpotilaille, joiden taloudellinen tilanne on vaikea. Hakemuksessa tulee olla potilaan oma tilinumero.
  • Tukea myönnetään samalle hakijalle vain kerran syövän hoidon aikana.
  • Tukea ei myönnetä hautauskustannuksiin.
  • Hakija täyttää hakemuksen yhdessä syövän hoidosta vastuussa olevan syöpäsairaalaan sosiaalityöntekijän kanssa. Vain hakemukset, joissa on erikoissairaanhoidon sosiaalityöntekijän allekirjoitus, hyväksytään.
  • Potilaan tulee olla itse yhteydessä syöpäsairaalan sosiaalityöntekijään, joka arvioi hakijan taloudellisen tuen tarvetta ja kirjaa hakemukseen avustuksen kannalta vaikuttavat tekijät.
  • Hakemukseen ei liitetä muita liitteitä.

Lue lisää henkilötietojen käsittelystä Suomen syöpäyhdistyksessä.

Sosiaalitoimikunta-hakulomake (pdf)

Täytetty lomake lähetetään osoitteeseen:
Suomen Syöpäyhdistys
Sosiaalitoimikunta
Unioninkatu 22
00130 Helsinki

Sosiaalitoimikunta tekee päätöksiä noin kahden viikon välein. Kiireellisissä tapauksissa hakemukset voidaan käsitellä erikseen.

Lisätietoja:
Syöpäjärjestöjen neuvontapalvelu
neuvonta@cancer.fi
puh. 0800 19414

Muut avustukset

Syöpäsäätiön Lasten Syöpärahasto myöntää avustuksia syöpään sairastuneen lapsen perheelle. Perheet voivat hakea avustusta sairaaloiden syöpäosastojen sosiaalityöntekijöiden kautta.

Myös alueelliset syöpäyhdistykset jakavat avustuksia ja hoitovuorokausikorvauksia jäsenilleen.

Lisätietoa avustuksista saa alueellisten syöpäyhdistysten sivuilta.

Jäsenjärjestöjen yhteystiedot(avautuu uudessa ikkunassa)