Siirry suoraan sisältöön

Vaikuttaminen

Syöpäjärjestöt on aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja. Vaikuttaminen on yksi tapa toteuttaa järjestön visiota ”Hyvä elämä ilman syöpää ja syövästä huolimatta”. Vaikuttamistyötä tehdään niin poliittisten päättäjien ja virkakunnan suuntaan kuin terveydenhoitojärjestelmän sisällä ja erilaisissa yhteistyörakenteissa.

Syöpäjärjestöt haluaa varmistaa huippulaatuisen syövänhoidon ja potilaiden tuen yhdenvertaisesti koko Suomessa. Järjestö pyrkii vaikuttamaan yhteiskunnallisiin rakenteisiin, jotta mahdollisimman monta syöpää voitaisiin ehkäistä ja ihmisten olisi helppo tehdä oman terveytensä kannalta järkeviä päätöksiä. Yhteiskunnallista vaikuttamista tehdään myös syöpätutkimuksen vahvistamiseksi ja päätöksenteon tietopohjaisuuden lisäämiseksi. Suomen Syöpärekisterin asiantuntemuksen pohjalta vaikutetaan päättäjiin suomalaisten seulontaohjelmien kehittämiseksi.

Syöpäjärjestöt on julkaissut yhteiskunnallisen linjapaperin, joka on lukijalleen kokonaisesitys siitä, millaista yhteiskuntaa Syöpäjärjestöt tavoittelee ja miten siihen voisi päästä.

Syöpäjärjestöt esittää päätöksentekoon ja terveydenhuollon toimijoille parannusehdotuksia koko potilaan polun ajalle: syövän ehkäisyyn, diagnostiikkaan, hoitoon, potilaiden ja läheisten tukemiseen, kuntoutumisen tukeen, seurantaan, palliatiiviseen hoitoon ja saattohoitoon.

Järjestö tekee aktiivista vaalivaikuttamista ennen valtiollisia vaaleja. Syöpäjärjestöjen eduskuntavaali- ja hallitusohjelmatavoitteet löytyvät täältä. Järjestön tavoitteita edistetään myös säännöllisellä yhteydenpidolla päättäjiin ja valmistelijoihin sekä osallistumalla yhteiskunnalliseen keskusteluun. Syöpäjärjestöt antaa lausuntoja valmistelussa olevista kokonaisuuksista ja on mukana ministeriöiden työryhmissä.

Vaikuttamistyössä terveydenhoitojärjestelmän sisällä Kansallinen syöpäkeskus on Syöpäjärjestöille tärkeä yhteistyökumppani ja vaikuttamisen kohde. Terveydenhuollon ammattilaisille ja päättäjille kohdennettuja kehittämisehdotuksia ja suosituksia on koottu Potilaan polku -kokonaisuuteen.

Järjestö tekee myös kansainvälistä ja EU-tason vaikuttamistyötä. Näitä kuvataan tarkemmin Kansainvälinen toiminta -sivulla.

Yhteistyö

Yhteistyörakenteet ovat tärkeä yhteiskunnallisen vaikuttamisen keino. Syöpäjärjestöt tekee yhteistyötä erityisesti muiden kansalaisjärjestöjen kanssa yhteisten tavoitteiden edistämiseksi. Syöpäjärjestöt on mukana muun muassa seuraavissa yhteistyöverkostoissa:

Tarttumattomien sairauksien verkosto

Verkoston tavoitteena on ehkäistä kansansairauksia ja vähentää niistä johtuvia haittoja. Verkosto muodostuu seitsemästä kansanterveysjärjestöstä ja Lääkäriseura Duodecimista. Verkosto on osa kansainvälistä NCD Alliance -verkostoa (NCD = non-communicable diseases).

Ehkäisevän päihdetyön verkosto

Ehkäisevän päihdetyön verkosto on noin 50 järjestön yhteistyöelin, joka pyrkii edistämään kansanterveyttä vähentämällä ja ehkäisemällä päihde- ja pelihaittoja.

Savuton Suomi -verkosto

Verkoston tavoitteena on muun muassa vähentää tupakkatuotteiden käyttöä ja varmistaa tupakkavieroituksen saatavuuden osana terveydenhuollon palveluja. Verkostossa on mukana noin 25 järjestöä ja terveydenhuollon toimijaa.