Luottamushenkilöt

Syöpäsäätiön hallitus

Akateemikko Sirpa Jalkanen, Kaarina, PJ

Akatemiaprofessori Jaakko Kaprio, Helsinki, varapuheenjohtaja

Professori Klaus Elenius, Turku
Professori (emeritus) Eero Kasanen, Helsinki
Dosentti Petri Koivunen, Oulu
Ekonomi Satu Marttila, Helsinki
Professori Jukka-Pekka Mecklin, Jyväskylä
Kansanedustaja Sari Sarkomaa, Helsinki
Professori Tapio Visakorpi, Tampere
Professori (emeritus) Eero Vuorio, Turku

Syöpäsäätiöllä ja Suomen Syöpäyhdistyksellä on lisäksi yhteinen työvaliokunta ja raha-asiainvaliokunta.