Suomen Syöpäyhdistys

Suomen Syöpäyhdistys on yksi Suomen suurimmista potilas- ja kansanterveysjärjestöistä sekä valtakunnallinen asiantuntijajärjestö. Yhdistyksen työ on yhteiskunnallisesti vaikuttavaa ja asiantuntevaa.

Syöpäyhdistyksen tavoitteena on turvata suomalaisille hyvä elämänlaatu ilman syöpää ja syövästä huolimatta.

Suomen Syöpäyhdistykseen kuuluu 12 maakunnallista syöpäyhdistystä paikallisosastoineen ja kuusi valtakunnallista potilasjärjestöä. Suomen Syöpäyhdistyksen jäsenjärjestöt ovat itsenäisiä toimijoita, jotka noudattavat yhteisesti sovittujaa arvoja ja toimintaperiaatteita.

Jäsenjärjestöt

Suomen Syöpäyhdistys ylläpitää valtakunnallista ja kansainvälisesti merkittävää tutkimusorganisaatiota, Suomen Syöpärekisteriä. Syöpärekisteri toimii syöpätautien tilastollisena ja epidemiologisena tutkimuslaitoksena. Se muun muassa ylläpitää tietokantaa kaikista Suomen syöpätapauksista. Osana Syöpärekisteriä toimii Joukkotarkastusrekisteri, joka ohjaa syöpäseulontojen toteuttamista ja arvioi seulontoja valtakunnallisesti.

Syöpärekisteri

Suomen Syöpäyhdistys jäsenjärjestöineen ja Syöpäsäätiö muodostavat Syöpäjärjestöt. Syöpäjärjestöillä on yhteinen strategia. Suomen Syöpäyhdistyksen ja Syöpäsäätiön hallitukset kokoontuvat yhdessä, ja organisaatioilla on sama pääsihteeri. Yhdistyksellä ja säätiöllä on myös yhteinen työvaliokunta sekä raha-asianvaliokunta.

Syöpäjärjestöjen talous

Toimintasuunnitelma ja toimintakertomus

Luottamushenkilöt

Hallinnon kokousaikataulut