Siirry suoraan sisältöön

Suomen Syöpäyhdistys

Suomen Syöpäyhdistys on yksi Suomen suurimmista potilas- ja kansanterveysjärjestöistä sekä valtakunnallinen asiantuntijajärjestö. Yhdistyksen työ on yhteiskunnallisesti vaikuttavaa ja asiantuntevaa. Suomen Syöpäyhdistys on osa Syöpäjärjestöjä.

Syöpäjärjestöjen organisaatiokaavio

Syöpäyhdistyksen tavoitteena on turvata suomalaisille hyvä elämänlaatu ilman syöpää ja syövästä huolimatta.

Suomen Syöpäyhdistykseen kuuluu 12 alueellista syöpäyhdistystä paikallisosastoineen ja viisi valtakunnallista potilasjärjestöä. Suomen Syöpäyhdistyksen jäsenjärjestöt ovat itsenäisiä toimijoita, jotka noudattavat yhteisesti sovittujaa arvoja ja toimintaperiaatteita.

Jäsenjärjestöt

Suomen Syöpäyhdistys ylläpitää valtakunnallista ja kansainvälisesti merkittävää tutkimusorganisaatiota, Suomen Syöpärekisteriä. Syöpärekisteri toimii syöpätautien tilastollisena ja epidemiologisena tutkimuslaitoksena. Se muun muassa ylläpitää tietokantaa kaikista Suomen syöpätapauksista. Osana Syöpärekisteriä toimii Joukkotarkastusrekisteri, joka ohjaa syöpäseulontojen toteuttamista ja arvioi seulontoja valtakunnallisesti.

Syöpärekisteri

Suomen Syöpäyhdistys jäsenjärjestöineen ja Syöpäsäätiö muodostavat Syöpäjärjestöt. Syöpäjärjestöillä on yhteinen strategia. Suomen Syöpäyhdistyksen ja Syöpäsäätiön hallitukset kokoontuvat yhdessä, ja organisaatioilla on sama pääsihteeri. Yhdistyksellä ja säätiöllä on myös yhteinen työvaliokunta sekä raha-asianvaliokunta.

Tutustu Syöpäjärjestöjen talouteen:

Syöpäjärjestöjen talous

Suomen Syöpäyhdistyksen luottamushenkilöt:

Luottamushenkilöt

Toimintasuunnitelma 2023

Hallinnon kokousaikataulut