Siirry suoraan sisältöön

Talous

Syöpäjärjestöjen vakaa talous nojaa oman varainhankinnan ja sijoitustoiminnan tuottoihin. Myös avustuksilla on merkittävä rooli toiminnan rahoituksessa.

Toiminnot järjestetään tehokkaasti, jotta kulut pysyvät pieninä ja voimavarat voidaan kohdentaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti.

Suomen Syöpäyhdistys

Syöpätyöllä tarkoitetaan syöpäpotilaiden ja heidän läheistensä hyväksi tehtävää työtä, syövän ehkäisyä ja tietoisuuden lisäämistä syövän riskitekijöistä ja siitä, miten omilla valinnoillaan voi vähentää syöpäriskiä.

Suomen Syöpäyhdistys ylläpitää Suomen Syöpärekisteriä ja sen osana toimivaa Joukkotarkastusrekisteriä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on tehnyt Suomen Syöpäyhdistyksen kanssa Suomen Syöpärekisterin teknistä ylläpitoa koskevan, toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen ja rahoittaa sen toimintaa valtionavustuksella. Tieteellisiä tutkimuksia rahoitetaan lisäksi erillisin tutkimussopimuksin ja apurahoihin. Suomen Syöpärekisterin ja Joukkotarkastusrekisterin toimintaa rahoittaa myös Syöpäsäätiö.

Suomen Syöpäyhdistyksen tilinpäätös 2022 (pdf)

Syöpäsäätiö

Syöpäsäätiö tukee vuosittain syöpätutkimusta miljoonilla euroilla. Valtaosa tieteen tuesta jaetaan tutkimusapurahoina – vuonna 2022 Syöpäsäätiö tuki apurahoin suomalaista syöpätutkimusta yli 7 miljoonalla eurolla. Lisäksi Syöpäsäätiö tukee vuosittain Syöpäjärjestöjen neuvontapalveluja ja syöpätyötä. Vuonna 2022 tuen määrä niille oli yli kolme miljoonaa euroa.

Syöpäsäätiö tukee myös Suomen Syöpärekisterin ja sen yhteydessä toimivan Joukkotarkastusrekisterin tutkimustyötä, Suomen Syöpäinstituutin Säätiön tutkijantoimia ja Pohjoismaiden Syöpäunionin (NCU) syöpätutkimusrahastoa.

Mistä Syöpäsäätiön varainhankinnan tuotot koostuvat?

Syöpäjärjestöjen valtakunnallinen varainhankinta on vuodesta 2012 alkaen keskitetty Syöpäsäätiölle. Säätiön varainhankinnan tuotot koostuvat yksityisistä lahjoituksista, yritysyhteistyöstä ja tuotemyynnistä. Testamenttilahjoitukset muodostavat merkittävimmän osan kaikista lahjoituksista. Syöpäsäätiön suurin varainhankintakampanja on vuosittain lokakuussa järjestettävä Roosa nauha -keräys. Varainhankinnan keräys- ja hallintokulut ovat alle 20 prosenttia keräystuotosta.

Syöpäsäätiön tuotoista noin kolmannes on sijoitusomaisuuden tuottoja. Sijoitusomaisuutta hoidetaan Syöpäsäätiön hallituksen vahvistaman sijoitussuunnitelman mukaisesti.

Lisäksi Thuringin säätiö (William Thurings stiftelse) myöntää Syöpäsäätiölle vuosittain huomattavan avustuksen.

Syöpäsäätiön tilinpäätös 2022 (pdf)