Siirry suoraan sisältöön

Tukihenkilötoiminta

Syöpäjärjestöjen tukihenkilö voi toimia sairastuneen tai hänen läheisensä tukena sairauden eri vaiheissa joko vertaistukijana tai saattohoidon tukihenkilönä.

Vertaistukija on itse sairastanut syövän tai hän on syöpään sairastuneen läheinen. Saattohoidon tukihenkilönä voi toimia kuka tahansa sopivaksi katsottu henkilö, jolla on halu olla sairastuneen tukena elämän loppuvaiheessa. 

Kaikki Syöpäjärjestöjen tukihenkilötoiminnan vapaaehtoiset osallistuvat Syöpäjärjestöjen tarjoamaan tukihenkilökoulutukseen ja sitoutuvat samalla toiminnan periaatteisiin, sääntöihin ja arvoihin. Yksi toiminnan tärkeimmistä periaatteista on se, että syöpään sairastunut voi keskustella tukihenkilön kanssa luottamuksellisesti. Jokaisen koulutetun tukihenkilön kanssa on tehty vaitiolosopimus. 

Haluatko tukihenkilön?

Alueelliset syöpäyhdistykset ja valtakunnalliset potilasjärjestöt vastaavat oman alueensa  ja yhdistyksensä tukihenkilötoiminnasta.

Tule vapaaehtoiseksi

Vertaistukija

Vertaistuella on tärkeä paikka ammattilaisten tekemän työn rinnalla. Vertaistukihenkilö on itse syövän sairastanut ja siitä parantunut henkilö, kroonista syöpää sairastava tai syöpää sairastaneen läheinen. Saman sairauden aiemmin kokenut osaa joissakin tilanteissa auttaa parhaiten syöpään sairastunutta. Koulutettu vertaistukihenkilö osaa tukea ja rohkaista, kuunnella ymmärtäen ja kysyä oikeat kysymykset. Vertaistukihenkilö muistaa, miltä sairaus kehossa tuntuu ja mitä tunteita sairaus herätti. Hän tunnistaa ajatukset, joita sairastuneen tai läheisen päässä pyörii.

Syöpäjärjestöt kouluttaa vertaistukijoita ja järjestää heille säännöllisesti toiminnanohjauksellisia tapaamisia. Koulutuksessa vertaistukija saa tietoja ja taitoja, joiden avulla hän osaa kohdata syöpään sairastuneen tai tämän läheisen. Tavoitteena on, että tuettava pystyisi ottamaan käyttöönsä omia voimavarojaan ja että hän voisi elää tilanne huomioiden mahdollisimman hyvää elämää.

Vertaistukea voi antaa kasvokkain, puhelimessa tai verkossa. Vertaistukiryhmiä vetää koulutettu vertaistukiryhmän ohjaaja. Ryhmiä järjestetään eri teemoista, eri-ikäisille ja eri syöpää sairastaville.

Saattohoidon tukihenkilö

Saattohoito on kuolemaa lähestyvien ihmisten hoitoa. Kun toivoa paranemisesta ei ole, tavoitteena on helpottaa oireita, lievittää kipuja ja helpottaa potilaan sekä omaisten ahdistusta ja tukea mahdollisimman hyvää elämän loppuvaihetta. Potilas tai potilaan läheinen voi toivoa saattohoitoon tukihenkilöä. Saattohoidon tukihenkilö voi toimia kotisaattohoidossa tai sairaalassa.

Saattohoidon tukihenkilö täydentää läheisten ja ammattilaisten antamaa tukea. Vapaaehtoiset voivat auttaa käytännön asioissa tai olla turvana ja seurana. Tukihenkilö voi antaa sairastuneen läheiselle mahdollisuuden tarpeellisen lepotaukoon tai tarjoutua keskustelukumppaniksi, jonka kanssa käydä läpi sairauden nostattamia tunteita tai olla vain hiljaa läsnä toisen vierellä.

Saattohoidon tukihenkilöille järjestetään säännöllisiä toiminnanohjauksellisia tapaamisia. Vapaaehtoiset valitaan tarkasti, sillä saattohoidon tukihenkilönä toimiminen on raskasta myös vapaaehtoiselle. Osa alueellisista syöpäyhdistyksistä kouluttaa saattohoidon tukihenkilöitä. Koulutuksen aikana on mahdollista miettiä puolin ja toisin, onko juuri saattohoito oikea vapaaehtoistoiminnan muoto juuri sinulle.

Ole yhteydessä alueesi syöpäyhdistykseen tai valtakunnalliseen potilasjärjestöön. He kertovat sinulle tarkemmin tarjolla olevista vapaaehtoistoiminnan tehtävistä. Tule mukaan! 

Jäsenjärjestöjen yhteystiedot