Siirry suoraan sisältöön

Tukihenkilötoiminta

Syöpäjärjestöjen tukihenkilö auttaa syöpään sairastunutta ja hänen läheisiään sairauden eri vaiheissa. Tukihenkilö voi toimia sairastuneen tai hänen läheistensä tukena sairauden eri vaiheissa vertaistukihenkilönä, saattohoidon tukihenkilönä tai arjen ystävänä.

Vertaistukihenkilö on itse sairastanut syövän, mutta tukihenkilö voi olla kuka tahansa, joka on kiinnostunut auttamaan. Saattohoidon tukihenkilö voi olla läheinen tai kuka tahansa, joka on kiinnostunut ja sopiva henkilö olemaan tukena elämän loppuvaiheessa.

Haluatko tukihenkilön?

Kaikki Syöpäjärjestöjen tukihenkilötoiminnan vapaaehtoiset osallistuvat Syöpäjärjestöjen tarjoamaan tukihenkilökoulutukseen ja sitoutuvat samalla toiminnan periaatteisiin, sääntöihin ja arvoihin. Yksi toiminnan tärkeimmistä periaatteista on se, että syöpään sairastunut voi keskustella tukihenkilön kanssa luottamuksellisesti, sillä hän antanut vaitiololupauksen.

Alueelliset syöpäyhdistykset ja valtakunnalliset potilasjärjestöt vastaavat oman alueensa tukihenkilötoiminnasta.

Tule vapaaehtoiseksi

Vertaistukihenkilö

Vertaistuella on tärkeä paikka ammattilaisten tekemän työn rinnalla. Vertaistukihenkilö on itse syövän sairastanut ja siitä parantunut henkilö, kroonista syöpää sairastava tai syöpää sairastaneen läheinen. Saman sairauden aiemmin kokenut osaa joissakin tilanteissa auttaa parhaiten syöpään sairastunutta. Koulutettu vertaistukihenkilö osaa tukea ja rohkaista, kuunnella ymmärtäen ja kysyä oikeat kysymykset. Vertaistukihenkilö muistaa, miltä sairaus kehossa tuntuu ja mitä tunteita sairaus herätti. Hän tunnistaa ajatukset, joita sairastuneen tai läheisen päässä pyörii.

Syöpäjärjestöt kouluttaa vertaistukihenkilöitä ja järjestää heille säännöllisesti toiminnanohjauksellisia tapaamisia. Koulutuksessa vertaistukihenkilö saa tietoja ja taitoja, joiden avulla hän osaa kohdata syöpään sairastuneen tai tämän läheisen. Tavoitteena on, että tuettava pystyisi ottamaan käyttöönsä omia voimavarojaan ja että hän voisi elää tilanne huomioiden mahdollisimman hyvää elämää.

Vertaistukea voi antaa kasvokkain, puhelimessa tai verkossa. Vertaistukihenkilön voi tavata kahden kesken tai pienryhmässä. Vertaistukiryhmiä vetää koulutettu vertaistukiryhmän ohjaaja. Ryhmiä järjestetään eri teemoista, eri-ikäisille ja eri syöpää sairastaville.

Saattohoidon tukihenkilö

Saattohoito on kuolemaa lähestyvien ihmisten hoitoa. Kun toivoa paranemisesta ei ole, tavoitteena on helpottaa oireita, lievittää kipuja ja helpottaa potilaan sekä omaisten ahdistusta ja tukea hyvää elämän loppuvaihetta. Potilas tai potilaan läheinen voi toivoa saattohoitoon tukihenkilöä. Saattohoidon tukihenkilö voi toimia kotisaattohoidossa tai sairaalassa.

Saattohoidon tukihenkilö täydentää läheisten ja ammattilaisten antamaa tukea. Vapaaehtoiset voivat auttaa käytännön asioissa tai olla turvana ja seurana. Tukihenkilö voi antaa sairastuneen läheiselle mahdollisuuden tarpeellisen lepotaukoon tai tarjoutua keskustelukumppaniksi, jonka kanssa käydä läpi sairauden nostattamia tunteita tai olla vain hiljaa läsnä toisen vierellä.

Saattohoitokodit ja syöpäyhdistykset kouluttavat saattohoidon vapaaehtoisia. Saattohoidon tukihenkilöille järjestetään säännöllisiä toiminnanohjauksellisia tapaamisia. Vapaaehtoiset valitaan tarkasti, sillä saattohoidon tukihenkilönä toimiminen on raskasta myös vapaaehtoiselle. Koulutuksen aikana on mahdollista miettiä puolin ja toisin, onko juuri saattohoito oikea vapaaehtoistoiminnan muoto juuri sinulle.

Arjen ystävä

Arjen ystävä tukee potilasta muuttuneessa arjessa, kuuntelee ja kulkee rinnalla. Yhdessäolo rakentuu potilaan toiveiden mukaisesti. Arjen ystävä voi auttaa syöpää sairastavan arjessa esimerkiksi lähtemällä kävelylenkille potilaan kanssa, tulemalla mukaan lääkärikäynnille tai auttamalla kauppaostosten tekemisessä.

Arjen ystävä voi olla kuka tahansa, joka haluaa olla tukemassa sairastuneen arjen sujuvuutta ja tasapainoa. Vertaistukitoiminnasta on myös usein luontevaa siirtyä arjen ystäväksi silloin, kun omasta sairaudesta on kulunut jo useita vuosia.

Myös arjen ystävän suhde potilaaseen perustuu luottamuksellisuuteen ja vaitiolovelvollisuuteen. Osa alueellisista syöpäyhdistyksistä kouluttaa arjen ystäviä.