Siirry suoraan sisältöön

Toimintasuunnitelma ja toimintakertomus

Toimintasuunnitelma

Kärkihankkeet tukevat Syöpäjärjestöjen strategian toimeenpanoa vuosina 2015–2020. Yksittäinen kärkihanke voi käytännössä palvella useammankin strategisen tavoitteen toteutumista. Suomen Syöpäyhdistyksellä ja Syöpäsäätiöllä on omat roolinsa hankkeiden toimeenpanossa. Kärkihankkeet ja erityisesti vuoteen 2020 kohdistuvat toimet on kuvattu toimintasuunnitelmassa.

Syöpäsäätiön toimintasuunnitelma 2020 (pdf)

 

Toimintakertomus

Vuonna 2019 Syöpäsäätiö tuki syöpätutkimusta apurahoina ja muilla tavoilla yhteensä 7,9 miljoonalla eurolla. Syksyllä 2019 Syöpäsäätiö sr myönsi 101 apurahaa, joiden yhteissumma oli 6 472 500 euroa.

Syöpäsäätiön vuosikertomus 2019