Siirry suoraan sisältöön

Toimintasuunnitelma ja toimintakertomus

Toimintasuunnitelma

Kärkihankkeet tukevat Syöpäjärjestöjen strategian toimeenpanoa vuosina 2015–2020. Yksittäinen kärkihanke voi käytännössä palvella useammankin strategisen tavoitteen toteutumista. Suomen Syöpäyhdistyksellä ja Syöpäsäätiöllä on omat roolinsa hankkeiden toimeenpanossa. Kärkihankkeet ja erityisesti vuoteen 2019 kohdistuvat toimet on kuvattu toimintasuunnitelmassa.

Syöpäsäätiön toimintasuunnitelma 2020 (pdf)

 

Toimintakertomus

Vuonna 2018 Syöpäsäätiö tuki syöpätutkimusta apurahoina ja muilla tavoilla yhteensä 8,8 miljoonalla eurolla. Syksyllä 2018 Syöpäsäätiö sr myönsi 94 apurahaa, joiden yhteissumma oli 6 333 000 euroa.

Syöpäsäätiön vuosikertomus 2018