Toimintasuunnitelma ja toimintakertomus

Toimintasuunnitelma

Vuonna 2015 valmistellut kärkihankkeet tukevat Syöpäjärjestöjen strategian toimeenpanoa vuosina 2015–2020. Yksittäinen kärkihanke voi käytännössä palvella useammankin strategisen tavoitteen toteutumista. Suomen Syöpäyhdistyksellä ja Syöpäsäätiöllä on omat roolinsa hankkeiden toimeenpanossa. Kärkihankkeet ja erityisesti vuoteen 2019 kohdistuvat toimet on kuvattu toimintasuunnitelmassa.

Syöpäsäätiön toimintasuunnitelma 2019 (pdf)

 

Toimintakertomus

Vuonna 2015 Syöpäsäätiö teki uusia ennätyksiä syöpätutkimuksen tukemisessa. Syöpäsäätiön apurahojen kokonaissumma ylitti neljän miljoonan euron rajan. Lisäksi Syöpäsäätiö tuki 1,2 miljoonalla eurolla Suomen Syöpärekisterin tutkimustoimintaa sekä 300 000 eurolla Suomen Syöpäinstituutin säätiön tutkijantoimia.

Syöpäsäätiön vuosikertomus 2018