Siirry suoraan sisältöön

Tutkimus ja viranomaisvastuut

Merkittävä osa Syöpäjärjestöjen toimintaa on Suomen Syöpärekisterillä ja siihen kuuluvalla Joukkotarkastusrekisterillä. Suomen Syöpärekisteri on syöpätautien tilastollinen ja epidemiologinen tutkimuslaitos. Joukkotarkastusrekisterin tehtävänä on suunnitella, kehittää ja arvioida suomalaisia syöpäseulontaohjelmia.

Syöpärekisteri(avautuu uudessa ikkunassa)

Suomen Syöpärekisterillä on viranomaistehtäviä. Se ylläpitää terveydenhuollon valtakunnallisia syöpätautien ja syöpäseulontojen henkilörekistereitä. Rekisterit sisältävät Suomessa vuodesta 1953 lähtien todettujen syöpätapausten tietokannan sekä valtakunnalliset rintasyövän ja kohdunkaulan syövän seulontatietokannat. Suomen Syöpäyhdistys on määritelty rekistereiden ylläpitäjäksi.

Valtioneuvoston seulonta-asetus(avautuu uudessa ikkunassa)

Syöpärekisterin perustehtäviin kuuluu myös aineistojen toimittaminen tutkijoille sekä syöpätilastojen tuottaminen. Syöpärekisterillä on keskeinen rooli terveyspoliittista päätöksentekoa tukevan tieteellisen tiedon tuottamisessa. Rekisterin tilastot ovat valtakunnallisesti kattavia, ja niiden perusteella voidaan seurata syövästä selviytymistä, syöpäseulontoja ja tehdä luotettavia ennusteita.

Vaikuttaminen(avautuu uudessa ikkunassa)

Tutkimus

Suomen Syöpärekisteri tekee arvostettua kansallista ja kansainvälistä syöpätutkimusta. Rekisteri tekee yhteistyötä useiden muiden suomalaisten tutkimuslaitosten kanssa. Rekistereiden aineistoja käytetään monissa terveydenhuollon väestöpohjaisissa tutkimuksissa. Kansainvälistä tutkimusyhteistyötä tehdään muun muassa Maailman terveysjärjestö WHO:n Kansainvälisen Syöpätutkimuslaitoksen (IARC) sekä muiden pohjoismaisten syöpärekisterien kanssa.

Tutkimuksen tukeminen

Syöpäjärjestöihin kuuluva Syöpäsäätiö tukee tutkimusta myöntämällä apurahoja tutkijoille. Syöpäsäätiö tukee myös Suomen Syöpärekisterin toimintaa.

Apurahat(avautuu uudessa ikkunassa)