Jäsenjärjestöt

Suomen Syöpäyhdistykseen kuuluu 12 maakunnallista syöpäyhdistystä ja viisi valtakunnallista potilasjärjestöä. Jäsenjärjestöt ovat itsenäisiä organisaatioita, jotka noudattavat Syöpäjärjestöjen yhteisesti sopimia arvoja ja toimintaperiaatteita.

Maakunnalliset syöpäyhdistykset kattavat koko Suomen. Yhdistysten toiminta on muotoutunut niiden alueellisten erityispiirteiden ja tarpeiden mukaan. Maakunnallisilla yhdistyksillä on paikallisosastoja ja kerhoja, jotka vastaavat paikallisesta toiminnasta. Tärkeä osa maakunnallisten syöpäyhdistysten ja valtakunnallisten potilasjärjestöjen toimintaa ovat sairastuneiden ja heidän läheistensä neuvonta, vertaistuen järjestäminen, kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit sekä virkistystoiminta.

Jäsenyhdistysten toimintaa johtavat toiminnanjohtajat tai toimitusjohtajat. Järjestöjen kehittämisessä ja yhteistyön parantamisessa tärkeä rooli on järjestövaliokunnalla ja toiminnanjohtajakokouksilla.

Maakunnalliset syöpäyhdistykset

Valtakunnalliset potilasjärjestöt