Siirry suoraan sisältöön

Saavutettavuusseloste

Syöpäjärjestöt pyrkii takaamaan verkkopalveluidensa saavutettavuuden Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee Syopajarjestot.fi-sivustoa.

Saavutettavuuden tila

Syopajarjestot.fi-sivusto täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 tason AA vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö

Sivustolle on tehty saavutettavuusarviointi kolmannen osapuolen toimesta syyskuussa 2020. Arvioinnissa esiin tulleita puutteita ja kehittämiskohteita ollaan parhaillaan korjaamassa.

Seuraava sisältö ei ole saavutettavaa Digitaalisten palveluiden tarjoamista koskevan lain 306/2019 mukaan.

Verkkosivustossa havaittiin seuraavia puutteita (sulkeissa vaatimus, jota ei noudateta):

 • Taulukoita on käytetty asettelussa niin, että käyttäjälle luetaan solun sisällön lisäksi rivi ja sarake. (1.3.1)
 • Blogiteksteissä ja osassa lomakkeiden kentistä on kontrastipuutteita. (1.4.1, 1.4.3, 1.4.11)
 • Linkkitekstit eivät aina vastaa sen sivun sisältöä, mihin linkit vievät. (2.4.4)
 • Valikon valittuna oleva kohta ei käy ruudunlukijakäyttäjälle selkeästi ilmi. (1.3.1)
 • Hakutulossivun otsikkona (title) kerrotaan virheellisesti ensimmäisen hakutulokset nimi. (2.4.2)
 • Sivustolla olevaa infografiikkaa ei tarjota saavutettavassa muodossa. (1.1.1, 1.4.5)
 • Jäseneksi liittymiseen tarkoitettu lomake ei toimi oikein näppäimistöllä. (2.1.1)
 • Jäseneksi liittymiseen tarkoitetussa lomakkeessa Lähetä-painike on passiivinen, mikäli pakollisia kenttiä on täyttämättä. (1.3.1, 3.3.1)
 • Tapahtumien suodatuksessa kohdistus saattaa siirtyä väärään kohtaan. (2.4.3)
 • Mobiililaitteen ruudunlukijaa käytettäessä valikon toinen taso ei aukea. (2.1.1)
 • Otsikkotasojen merkinnöissä on satunnaisia puutteita. (1.3.1)
 • Kenttiin liittyvät ohjeet ovat kenttien jälkeen. (1.3.1, 3.3.2)

Lisäksi osa linkeistä ei toimi NVDA-ruudunlukijalla Chrome-selaimessa, ellei käyttäjä vaihda linkin kohdalla ruudunlukijan lomaketilaan. Firefox-selaimella linkit toimivat.

Palvelussa on ennen 23.9.2018 julkaistuja PDF-dokumentteja, jotka eivät ole kaikilta osin saavutettavia. Näitä, ennen 23.9.2018 julkaistuja PDF-dokumentteja ei lain mukaan tarvitse tehdä takautuvasti saavutettaviksi.

Palvelussa on ennen 23.9.2020 julkaistuja videoita, jotka eivät ole kaikilta osin saavutettavia. Näitä, ennen 23.9.2020 julkaistuja videoita ei lain mukaan tarvitse tehdä takautuvasti saavutettaviksi.

Saavutettavuusselostetta täydennetään sitä mukaan, kun havaittuja virheitä on korjattu.

Sivuston käyttäjä voi pyytää sisältöä itselleen saavutettavassa muodossa sähköpostitse osoitteesta tiedotus@cancer.fi.

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 22.9.2020.

Seloste perustuu ulkopuolisen asiantuntijaorganisaation toteuttamaan arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 vaatimukset.

Selostetta tarkistettiin viimeksi 23.9.2020.

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen? Voit ilmoittaa siitä meille ja antaa saavutettavuuteen liittyvää palautetta sähköpostiosoitteeseen tiedotus@cancer.fi.

Syopajarjestot.fi-sivuston saavutettavuudesta ja palautteiden käsittelystä vastaa Syöpäjärjestöt.

Lain mukaisena valvontaviranomaisena toimii Etelä-Suomen aluehallintovirasto, joka valvoo säädettyjen velvollisuuksien ja vaatimusten noudattamista.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

www.saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus@avi.fi

Puh. 0295 016 000 (vaihde)