Siirry suoraan sisältöön

Valtio voi huolehtia terveydestämme

Sakari Karjalainen

Sakari Karjalainen

Sairaudet on perinteisesti jaettu tarttuviin ja tarttumattomiin. Isorokko, rutto, influenssa, tuhkarokko, kolera ja muut vastaavat ovat tuottaneet suurta tuhoa ympäri maailmaa. Rokotusten ja hygienian parantumisen myötä kuolleisuus on vähentynyt merkittävästi. Tarttuvat taudit aiheuttavat edelleen suuren määrän kuolemia monissa kehittyvissä maissa. Maailmassa pelätään erityisesti uusien, nopeasti leviävien ja tappavien tartuntatautien ilmaantumista.

Vuoden alussa Wuhanin maakunnasta lähtenyt koronaviruksen aiheuttama uusi tartuntatauti sai Kiinan aloittamaan rajut toimet taudin leviämisen ehkäisemiseksi. Viruksen aiheuttamiin tauteihin paras ja usein käytännössä ainoa ”lääke” on niiden ehkäisy. Siksi vakavien tarttuvien tautien torjunnassa kovatkin keinot on otettu käyttöön.

Myös tarttumattomista sairauksista on alettu puhumaan epidemioina. Sydän- ja verisuonisairaudet ja syöpä ovat näistä yleisimmät. Euroopassa sairastui vuonna 2018 3,9 miljoona ihmistä syöpään ja 1,9 miljoonaa ihmistä kuoli syöpäsairauksiin. Seuraavien 25 vuoden aikana arvioidaan 100 miljoonan ihmisen sairastuvan syöpään Euroopassa. Miten tätä epidemiaa voidaan ehkäistä?

Vajaa puolet kaikista syöpätapauksista on ehkäistävissä. Vaikka syöpään sairastuminen on monen tekijän yhteisvaikutuksen ja sattumankin tulosta, voi omilla valinnoillaan vähentää sairastumisen riskiä. Tätä varten käytettävissämme on tämän hetken parhaaseen tietoon perustuva lyhyt, yksinkertainen ja selkeä ohje – Eurooppalainen Syöväntorjuntaohjeisto.

Tartuntatautiepidemioiden torjunnassa valtio voi lain perusteella rajoittaa yksilön vapauksia, jos tilanne sitä edellyttää. Syövän torjunnassa vastaavat keinot eivät tule kyseeseen. Valtio voi kuitenkin tehdä paljon sairastumisen ja siitä aiheutuvien haittojen vähentämiseksi.

Valtion velvollisuus on huolehtia ihmisten turvallisuudesta. Lainsäädäntöön perustuvat määräykset ovat vähentäneet merkittävästi altistumista esimerkiksi asbestille ja syöpää aiheuttaville kemikaaleille. Osa syövälle altistavista asioista on kuitenkin sellaisia, jotka liittyvät yksilön valinnanvapauden piiriin. Valtio ei voi kieltää tupakan tai muiden nikotiinituotteiden käyttöä kokonaan. Valtio ei voi päättää, mitä ihmiset saavat tai eivät saa syödä.

Valtio voi kuitenkin rajoittaa nikotiinituotteiden saatavuutta ja mahdollisuutta niiden käyttöön. Tämä on perusteltua kansalaisten ja aivan erityisesti alaikäisten suojelemiseksi. Valtio voi myös edistää terveellisempään ruokavalioon siirtymistä lisäämällä haitallisten tuotteiden verotusta ja pienentämällä terveyttä edistävien tuotteiden verotusta. Valtio voi erilaisin toimin edistää arkiliikuntaa ja sen myötä myös helpottaa painonhallintaa.

Valtio voi tehdä paljon, ja sen terveyttä edistäviin toimiin me pyrimme ponnekkaasti vaikuttamaan.