Siirry suoraan sisältöön

Suomen Syöpäyhdistyksen vaalitavoitteet

Joka kolmas suomalainen sairastuu syöpään elämänsä aikana. Syöpä koskettaa jollain tavalla jokaista suomalaista. Jokaisen syöpäpotilaan on saatava oikea-aikaista, laadukasta ja yhdenvertaista syövänhoitoa. Haluamme päätöksiä, joilla pyritään ehkäisemään syöpiä ja varmistamaan, että jokainen syöpään sairastunut voi elää mahdollisimman hyvän elämän sairaudestaan huolimatta.

Hyvä elämä ilman syöpää ja syövästä huolimatta

Tavoittelemme seuraavaan hallitusohjelmaan seuraavia asioita:

1.Terveysperusteinen verouudistus

Väestötasolla jopa 40 % syövistä olisi ehkäistävissä ennalta muuttamalla elintapoja. Avainasemassa ovat tupakoinnin ja alkoholin käytön vähentäminen, lihavuuden ehkäisy sekä liikkumisen lisääminen. Poliittisilla päätöksillä tulee pyrkiä ohjaamaan ihmisiä tekemään terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta järkeviä päätöksiä.

> Toteutetaan terveysperusteinen verouudistus. Alkoholin, tupakan ja epäterveellisen ruuan verotusta kiristetään. Säädetään sokerivero. Terveellisen ruuan, kuten hedelmien ja kasvisten, verotusta kevennetään.

 

2. Tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön vähentäminen

Tupakka on suurin yksittäinen syövän aiheuttaja. Joka kolmas syöpä johtuu tupakasta. On välttämätöntä vähentää tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöä.

> Toteutetaan vuoden 2018 STM:n tupakka- ja nikotiinipoliittisen kehittämisraportin esitykset.

3. Syöpäseulontojen kehittäminen

Syöpäseulonnoilla löydetään syövät varhaisessa vaiheessa, mikä vähentää raskaiden ja kalliiden hoitojen tarvetta. Kohdunkaulasyövän ja suolistosyövän seulonnoilla voidaan löytää jo syöpien esiasteet, mikä vähentää syöpien syntyä. Syöpäseulonnat on erittäin kustannusvaikuttava tapa edistää terveyttä ja varhentaa diagnosointia.

> Käynnistetään suolistosyövän seulontaohjelma kaikille 60–74-vuotiaille suomalaisille. Laajennetaan rintasyövän seulontaohjelma 74-vuotiaisiin ja kohdunkaulasyövän seulontaohjelma 65-vuotiaisiin.

 

4.Hoitoonpääsyn nopeuttaminen

Mitä varhaisemmassa vaiheessa syöpä todetaan ja mitä nopeammin hoito etenee, sitä parempi. Hoitoonpääsyssä tai hoidon etenemisessä esiintyvistä viiveistä on päästävä eroon. Hoitoonpääsy ei saa olla kiinni ihmisen iästä, asuinpaikasta, sosioekonomisesta asemasta tai taustasta.

> Perusterveydenhuollon laatu ja saavutettavuus turvataan. Yleislääkärille pääsee kolmessa arkipäivässä.

> Laaditaan sitovat aikarajat ohjaamaan, missä ajassa syöpäepäilystä on päästä jatkotutkimuksiin ja hoitoon.

 

5. Asiakasmaksujen kohtuullistaminen

Suomessa potilaiden vastuu terveydenhuollon rahoituksesta on kansainvälisesti vertaillen korkea. Potilailta kerättävät asiakasmaksut sekä lääkkeiden ja matkojen omavastuut aiheuttavat eriarvoisuutta ja ovat jopa merkittävä hoidon este. Tämä tilanne on välttämätöntä korjata: potilailta kerättävien maksujen osuutta terveydenhuollon rahoituksesta on pienennettävä.

> Lisätään palvelujen maksuttomuutta sekä alennetaan olemassa olevia asiakasmaksuja.

> Pienennetään lääkekulujen ja matkakulujen omavastuuosuutta.

> Yhdistetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen, lääkekulujen ja matkakulujen maksukatot yhdeksi yhtenäiseksi maksukatoksi, jonka omavastuu määritellään riittävän alhaiseksi.

 

6. Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon laatu

Jokaisella tulee olla oikeus hyvään elämän loppuvaiheeseen. Palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa on tällä hetkellä paljon puutteita ja alueellista eroavaisuutta, mikä on kestämätön tilanne sekä inhimillisesti että ihmisten yhdenvertaisuuden kannalta.

> Varmistetaan saattohoidon ja palliatiivisen hoidon resurssit sekä henkilöstön osaaminen koko maassa.

> Toteutetaan STM:n suositukset (2017) saatto- ja palliatiivisesta hoidosta.

Lisätiedot:

vaikuttajaviestinnän asiantuntija Sini Terävä, sini.terava@cancer.fi, puh. 050 513 5083