Siirry suoraan sisältöön

Yhteiset kokemukset luovat välillemme siteen

Sakari Karjalainen

Sakari Karjalainen

Minkälaiset ajanjaksot jäävät mieleemme sellaisina, jotka koettiin yhdessä ja jotka siksi luovat välillemme erityisen siteen. Korona-aika 2020–21 on mitä luultavimmin sellainen. Se saattaa rinnastua talvi- ja jatkosodan aikoihin. Silloin ihmisillä oli yhteinen huoli tulevaisuudesta, mutta samalla myös luottamus valtiojohtoon. Minun on viime vuoden jälkeen helpompi ymmärtää, mitä äitini ja edesmenneet isäni ja isovanhempani kokivat sodan aikana.

Yhteiseen muistiin painuneita kokemuksia ovat olleet myös vuosien 1990–93 talouslama ja vuosien 2008–2009 taantuma. Koronavuodesta voisi tulla sukupolvikokemus opiskelijoille, jotka joutuivat siirtymään pitkäksi aikaa etäopiskeluun. Voisi siitä tulla sukupolvikokemus myös suuriin ikäluokkiin kuuluville, jotka keväällä joutuivat ikänsä puolesta eristyksiin koteihinsa!

Poikkeuksellisina aikoina tarvitaan sinnikkyyttä ja selviytymiskykyä. Yksilön – joskus yhteisöjenkin – osalta puhutaan usein resilienssistä, joka tarkoittaa kykyä selviytyä vastoinkäymisistä. Yksilön ominaisuutena se liittyy vahvasti kasvatukseen. Lähipiiriin ja ympäristöön liittyvät myönteiset tai kielteiset tekijät vaikuttavat ihmisen kykyyn selviytyä stressitilanteista myöhemmin elämässä. Yhteisöjen resilienssi liittyy vahvasti johtamiseen ja yhteisiin arvoihin.

Syöpäjärjestöt on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö. Meillä on kuitenkin tärkeä yhteiskunnallinen tehtävä ja arvopohjamme on säilynyt hyvin samanlaisena aina perustamisestamme, 1930-luvulta lähtien. Alusta lähtien järjestön kaksi tärkeintä yhteiskunnallista tavoitetta ovat olleet
laadukkaan syövänhoidon tarjoaminen kaikille sitä tarvitseville asuinpaikasta, varallisuudesta tai muista vastaavista tekijöistä riippumatta ja syövän riskitekijöille altistumisen vähentäminen kaikissa väestöryhmissä.
Arvoistamme tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus, luotettavuus ja saavutettavuus liittyvät vahvasti näiden tavoitteiden sisältöön ja yhteisöllisyys tapaamme edistää näitä tavoitteita ja selviytyä vastoinkäymisistä. Järjestömme on tukenut ihmisten ja yhteisöjen selviytymistä yli 80 vuoden ajan.

Käynnistimme vuonna 2020 yhteiskunnallisen linjapaperin valmistelun. Sen tavoitteena on kuvata kattavasti ja riittävällä tarkkuudella, minkälaisia tavoitteita Syöpäjärjestöillä on syövän ehkäisyn, diagnostiikan ja hoidon osalta. Lisäksi asiakirja sisältää muita tavoitteita, jotka tukevat päätavoitteiden saavuttamista. Hallitus hyväksyy sen toukokuun kokouksessaan. Linjapaperi luo perustan vaikuttamistoiminnallemme.

Lopuksi: Meillä on toki myös toisenlaisia jaettuja kokemuksia, jotka liittyvät yksittäiseen tapahtumaan. Missä olit silloin, kun Suomi voitti ensimmäisen jääkiekon maailmanmestaruuden, Lordi voitti euroviisut, Olof Palme murhattiin tai väkijoukko tunkeutui Yhdysvaltain kongressiin?