Siirry suoraan sisältöön

Viestintäyksikkö vastaa Suomen Syöpäyhdistyksen ja Syöpäsäätiön viestinnästä sekä osallistuu Syöpärekisterin sekä terveysosaston ja varainhankintayksikön kampanjoiden, tapahtumien, verkkosivustojen ja muiden viestintähankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen.

Vuonna 2016 digitaalinen viestintä voimistui edelleen. Viestinnässä prosessien tehostaminen, tiedolla johtaminen ja analytiikkaan perustuva, kehittävä työ korostuvat entisestään.

Järjestön ja Syöpäsäätiön verkkosivustojen mittava uudistaminen alkoi 2015 ja saatiin päätökseen 2016. Samalla tiivistettiin sosiaalisen median ja verkkosivujen keskinäistä hyötysuhdetta.  Suomen Syöpärekisterin verkkosivusto konseptoitiin vuonna 2016. Sivuston tekninen toteutus ja sisällöntuotanto tehdään vuonna 2017.

Viestintäosasto kehitti 2016 työntekijöiden sosiaalisen median valmiuksia.

Syöpä Suomessa -julkaisu oli yksi juhlavuoden hankkeista. Se ilmestyy verkossa 2016-2017 kolmella kielellä, suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi. Kaikki julkaisun graafiikat ja taulukot on toteutettu responsiivisina, ts. mobiiliselailuun soveltuviksi.

Järjestö aloitti juhlavuoden kunniaksi uutiskirjeen julkaisun. Ensimmäinen uutiskirje lähti lokakuussa 2016. Vuoden lopulla kirjeellä oli 400 tilaajaa.

Syöpäjärjestöjen graafinen ohjeisto uudistettiin vuonna 2016. Uudessa ohjeistossa on huomioitu, että viestintä on siirtynyt suurimmaksi osaksi verkkoon ja painotöitä tehdään huomattavasti vähemmän kuin ennen. Ohjeisto löytyy järjestön intranetistä.

Viestintä asemoi itsensä entistä enemmän digi edellä -toimintaan. Se tehtiin kahden sisäisen koulutuksen avulla sekä suunnittelemalla kolmen järjestön yhteistä strategiatyötä (Suomen Syöpäyhdistys, Suomen Sydänliitto ja Suomen Mielenterveysseura).

Viestintä osallistui Syöpäjärjestöjen strategia 2020-työhön.

Mediaviestintä 

Suomen Syöpäyhdistys järjesti vuonna 2016 viisi tiedotustilaisuutta ja julkaisi 84 tiedotetta. Yleisimmät tiedotteiden aiheet olivat 80-vuotisjuhlavuoden juhlallisuudet, varainhankinta, syöpätutkimus sekä nikotiinituotteet ja savuttomuus.

Viestintä seuraa Syöpäjärjestöjen esiintymistä ja käsittelyä mediassa. Mediaseurantaa uudistettiin jälleen syksyllä 2016 ja tarjouskilpailun perusteella mediaseurannan yhteistyökumppaniksi valittiin 2017 alkaen Koodiviidakko. Tarkoituksena on analysoida perinteisen median lisäksi entistä paremmin myös sosiaalista mediaa ja blogeja.

Sosiaalinen media

Syöpäjärjestöjen Facebook-sivulla oli vuoden 2016 lopussa 5 966 tykkääjää (vuonna 2015 määrä oli 4 254). Elämä ilman syöpää -sivu perustettiin huhtikuussa. Vuoden lopulla sillä oli 163 tykkääjää.

Syöpäjärjestöillä on kolme Twitter-tiliä. Englanninkielisellä Cancer Society of Finland -tilillä julkaistaan lähinnä tutkimustuloksia. Sillä on 704 seuraajaa, vuonna 2015 seuraajia oli 536. Suomenkielisellä Syöpäjärjestöt-tilillä taas julkaistaan tiedotteita, twiitataan mielenkiintoisista asioista ja uudelleentwiitataan ajankohtaisia aiheita suomalaisille. Tiliä seuraa 1 220 twiittaajaa (vuonna 2015 määrä oli 729). Suomen Syöpäyhdistyksen strategiatyötä varten perustetulla @SSYuudistuu-tilillä oli 548 seuraajaa (2015 seuraajia oli 233).

Nuorten savuttomuuteen tähtäävän Käry-FB-sivu korvattiin nuorten hyvinvointiin tähtäävällä Fressis-sivulla. Fressistä seurasi vuoden lopulla 1 212 tykkääjää. Käryllä oli 1 027 seuraajaa.

Järjestöllä on myös YouTube-kanava, jolla on 256 seuraajaa.

Verkkoviestintä 

Syöpäjärjestöjen keskeiset verkkomediat ovat Kaikki syövästä -, Syöpäjärjestöt- ja Ilman syöpää -sivustot. Syövän ehkäisyyn liittyvistä asioista kertova Ilman Syöpää -sivusto julkaistiin keväällä 2016 kahtena kieliversiona. Kolme sivustoa muodostaa kokonaisuuden, joka korvaa aiemman aiemman cancer.fi-portaalin.  Digitaalinen viestintä vaatii jatkuvaa seurantaa, mittaamista ja kehitystä. Viestintäyksikkö vastaa sivustojen päivityksestä, analytiikasta, kehittämisestä ja markkinoinnista.

Potilaille ja läheisille suunnatulla Kaikki syövästä -sivustolla oli vuonna 2016 keskimäärin 105 000 istuntoa kuukaudessa. Sivuston suosituin osio oli uudistettu, asiantuntijalääkäreiden tarkistama Syöpätaudit-kokonaisuus. Syöpäjärjestöt-sivusto on suunnattu ensisijaisesti järjestöaktiiveille, vapaaehtoistyöstä kiinnostuneille, apurahojen hakijoille ja medialle. Sivustolla oli istuntoja kuukaudessa noin 8 000. Ilman syöpää -sivusto on ensisijaisesti suunnattu omasta terveydestään ja syövän ehkäisystä kiinnostuneille, joilla ei vielä ole omakohtaista sairastumiskokemusta. Sivustolla oli istuntoja kuukaudessa noin 5 500.

Sivustouudistusten sarja jatkui vuonna 2016 jäsenyhdistyksissä. Kymmenen alueyhdistyksen ja Suomen Syöpäpotilaat ry:n sivustot konseptoitiin keväällä visuaalisesti ja rakenteellisesti yhtenäiseen Syöpäjärjestöjen ilmeeseen. Uudet sivustot julkaistiin loppusyksystä 2016. Syöpäjärjestöjen viestintä koordinoi projektin, vastasi sisällöistä, kuvailmeestä sekä yhdistysten henkilöstön koulutuksesta, jotta jäsenyhdistykset voivat jatkossa ylläpitää sivustoja itse.

Kilpailu verkkonäkyvyydestä on kiivasta. Syöpäjärjestöjen viestintä haluaa varmistaa, että ihmiset löytävät sivustojen laadukkaat sisällöt ongelmitta. Tämän vuoksi kaikkien Syöpäjärjestöjen sivustojen kehittämisessä kiinnitetään erityistä huomiota hakukoneoptimointiin, analytiikkaan, konversio-optimointiin sekä sosiaalisen median ja blogien käyttöön.

Sisäinen viestintä

Syöpäjärjestöjen sisäinen uutiskirje lähti kaikille Syöpäjärjestöjen työntekijöille 10 kertaa. Viestintäyksikkö vastaa Syöpäjärjestöjen yhteisen intranetin kehittämisestä sekä kuvapankin ylläpidosta.

Syöpä-Cancer-lehti

Syöpäjärjestöjen aikakauslehti on viestinnän painetuista tuotteista tärkein. Vuonna 2016 Syöpä-Cancer-lehti ilmestyi neljä kertaa. Lehden numeroiden teemoja olivat syövän ehkäisy, suolistosyöpä, 80-vuotisjuhlavuosi ja tarinat.

Lehden levikki on 108 232 (LT 2016). Lehti postitettiin Suomen Syöpäyhdistyksen jäsenyhdistysten jäsenille. Syöpä-Cancer-lehden välissä ilmestyi ruotsinkielinen liite niille lukijoille, jotka sen halusivat. Ruotsinkielisen liitteen painos oli 6 000 kappaletta. Lehden päätoimittajana jatkoi dosentti Sirkku Jyrkkiö Turusta.

Suomen Syöpäyhdistyksen 80-vuotisjuhlavuoden kunniaksi tehtiin numerosta 3 tavallista paksumpi, 48-sivuinen, erikoisnumero. Numerossa käsiteltiin erilaisia syövän hoitomuotoja, muun muassa sädehoitoa, ja kohdunkaulan syövän seulontaa. Lisäksi siinä oli runsaasti potilastarinoita.

Juhlavuotta juhlistettiin myös Sen hetken muistan ikäni -kirjoituskilpailulla, johon tuli 23 tarinaa. Toimituksen jäsenistä koostunut viisihenkinen raati valitsi voittajaksi rovaniemeläisen Timo Leppälän kirjoituksen Mistäpä sen tietäis eeltä, joka oli kirjoitettu Ounasvaaran murteella. Toinen kirjoituskilpailu avattiin 4/2016 ja se ulottuu 2017 puolelle. Kilpailun aiheena on Syöpä ystävän tai läheisen silmin. Lehden lukijatutkimus alkoi 2016 vuoden lopulla.