Siirry suoraan sisältöön

Suomen Syöpäyhdistys vietti 80-vuotisjuhliaan valtakunnallisesti ja eri puolilla Suomea. Moni jäsenyhdistyskin juhli omia tasavuosijuhliaan. Vuoden 2016 muita painopisteitä olivat uuden strategian toimeenpano ja kansalliseen terveyspolitiikkaan vaikuttaminen.

Suomen Syöpäyhdistys perustettiin Säätytalolla 21.11.1936. Yhdistys järjesti perustamisen vuosipäivänä Säätytalolla pääjuhlan ja sitä ennen juhlahartauden Tuomiokirkon kryptassa. Pääjuhlassa puhuivat kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee, valtioneuvos Riitta Uosukainen, valtuuskunnan puheenjohtaja, pääjohtaja Päivi Kärkkäinen, hallituksen puheenjohtaja, professori Teuvo Tammela, professori Heikki Joensuu ja pääsihteeri Sakari Karjalainen.

Juhlavuoden teemana oli vapaaehtoisuus. Kaikki alueelliset jäsenyhdistykset ja potilasjärjestöt pitivät vuoden aikana omat juhlansa. Niissä palkittiin yksi vapaaehtoinen (henkilö tai ryhmä) kuvataiteilija Virpi Talvitien tekemällä Voimapuu-teoksella. Vuoden aikana valmisteltiin yhdessä jäsenyhdistysten kanssa vapaaehtoistoiminnan kehittämissuunnitelma. Myönteinen kehityssuunta oli jäsenmäärän laskun pysähtyminen: monet jäsenyhdistykset pystyivät jopa lisäämään jäsenmääräänsä tai pitämään sen lähes ennallaan.

Yhdistys toteutti strategiaansa sekä kärkihankkeiden että järjestön kehittämissuunnitelman avulla. Kärkihankkeita on kaikkiaan seitsemän ja ne liittyvät neljään strategiseen tavoitteeseen. Kärkihankkeet etenevät suunnitellussa aikataulussa. Järjestön kehittämissuunnitelma sisältää kaksikymmentä suositusta järjestödemokratian ja -toiminnan vahvistamiseksi. Monet suosituksista toteutettiin suunnitellusti vuoden 2016 aikana. Järjestön kehittämissuunnitelman tavoitteena on rakentaa Suomen Syöpäyhdistyksestä strategian mukaisesti vahva ja osaava järjestö.

Syöpäjärjestöt on osallistunut sosiaali- ja terveysministeriön (STM), Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Tarttumattomat sairaudet -verkoston säännölliseen yhteistyöhön, jolla edistetään Maailman terveysjärjestö WHO:n tarttumattomien sairauksien ohjelman toteuttamista Suomessa. Tämän yhteistyön myötä on tuettu pääministeri Sipilän hallitusohjelmaan sisältyvää terveyden edistämisen kärkihanketta.

Syöpäjärjestöt tuki elokuussa voimaan tulleen uuden tupakkalain valmistelua sekä osallistui alkoholilain kokonaisuudistuksen valmisteluun yhteistyössä muiden kansanterveysjärjestöjen kanssa.

Oman toiminnan laatua ja vaikuttavuutta vahvistettiin eri tavoin. Jäsenyhdistysten edellytyksiä järjestää neuvontaa ja potilastukea tuettiin jo kolmatta vuotta Syöpäsäätiön myöntämillä avustuksilla.

Vuoden aikana jatkettiin työtä toimintojen tehostamiseksi, kulujen pienentämiseksi ja voimavarojen tarkoituksenmukaisen kohdentamisen turvaamiseksi. Toimintavuoden 2016 taloudellinen tulos oli hyvä. Omavaraisuusastetta pystyttiin parantamaan.

Toimintavuodelle asetetut tavoitteet toteutuivat ja järjestön sisäinen yhteistyö ja yhtenäisyys vahvistuivat entisestään strategian toimeenpanon myötä. Hyvä toiminnallinen ja taloudellinen tulos antaa vahvan perustan jatkotyölle.