Siirry suoraan sisältöön

Yhdistyksen talous oli toimintavuonna vakaa. Toimintojen tuotot ja kulut pysyivät hyvin budjetoiduissa. Maksuvalmius pysyi hyvänä.

Tilikauden tulos

Tulos on ylijäämäinen 203 178,24 euroa (vuonna 2015 ylijäämä 415 337,69 euroa). Yhdistyksen kokonaistuotot olivat 8 422 596 euroa (vuonna 2015 tuotot 9 026 958 euroa) ja kokonaiskulut 8 081 163 euroa (vuonna 2015 kulut 8 652 055 euroa). Tase on vahvistunut viime vuosien ylijäämäisten tulosten ansiosta ja antaa vakaamman taloudellisen pohjan yhdistyksen toiminnoille. Samalla se pienentää taloudellista riskiä.

Suomen Syöpäyhdistyksen tilinpäätös 2016

Talousprosessit 

Talousprosessien jatkuva kehittäminen ja selkeys helpottivat yksiköiden ja toimintojen johtamista, tulosvastuun toteutumista ja talousseurantaa. Myös rahoittajien, kuten Raha-automaattiyhdistyksen, THL:n ja Euroopan komission, vaatimuksiin selkeistä kohdennetuista kuluista ja tuotoista heidän rahoittamilleen toiminnoille on pystytty vastaamaan. Sähköinen ostolaskujen käsittely otettiin käyttöön joulukuussa. Se helpottaa ja tehostaa laskujen tarkistusta, hyväksymistä ja maksatusta.

Sijoitusomaisuus

Sijoitusomaisuutta hoidettiin Syöpäjärjestöjen vuonna 2013 vahvistetun sijoitussuunnitelman periaatteiden mukaisesti. Sijoitusomaisuuden salkkua hoiti Nordea Investment Management Oy. Salkun tuotto vuonna 2016 oli 5,9 prosenttia. Sijoitusomaisuuden markkina-arvo oli 31.12.2016 7 438 091 euroa, markkina-arvon ja kirjanpitoarvon ero oli 568 498 euroa.

Testamenttilahjoitukset

Yhdistyksen varainhankinnan tuotot tulevat testamenttilahjoituksista, joita saatiin vuoden 2016 aikana 1 228 275 euroa (vuonna 2015 testamenttilahjoituksien summa oli 471 394 euroa). Testamenttilahjoituksista siirrettiin vuonna 2016 lahjoittajan erityisen tahdonilmaisun vuoksi taseeseen myöhemmin käytettäväksi 60 000 euroa ja lahjoittajan tahdonilmaisun mukaisesti 400 000 euroa Potilaan Polku -rahastoon käytettäväksi syöpätutkimukseen.

Tutkimusapurahat

Suomen Syöpäyhdistys myönsi Syöpäsäätiön apurahahaun yhteydessä rahastoistaan seitsemän apurahaa. Hakemukset otettiin vastaan Syöpäsäätiön apurahahaun yhteydessä ja arvioitiin Syöpäsäätiön arviointitoimikunnissa ja apurahalautakunnassa. Apurahapäätösten kokonaissumma oli 377 500 euroa. Apurahapäätökset(avautuu uudessa ikkunassa).