Siirry suoraan sisältöön

Tietohallinto vastaa yhdistyksen tietojärjestelmäpalveluista ja koordinoi yhdistyksen tietojärjestelmiin liittyviä hankintoja ja kehitysprojekteja. Merkittävä osa palveluista kohdistuu Syöpärekisterin rekisteröintitoimintoihin ja tutkimustoiminnan tukemiseen.

Osaamisen hyödyntäminen ja kehittäminen

Tietohallinnon strategisena linjauksena on hyödyntää tarvittaessa ulkopuolisia ostopalveluita oman organisaation tueksi. Tällä mahdollistetaan se, että haastavat tekniset hankkeet voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti ja asiantuntevasti.

Työasemahallinnan kehittäminen

Vuoden aikana on siirrytty uusien työasema-asennusten myötä Windows 10 -käyttöjärjestelmään. Rinnakkaiskäyttö Windows 7 -järjestelmän kanssa on onnistunut ongelmitta. Uuden käyttöjärjestelmän käyttäjäpalaute on ollut positiivista, ja luontaisen poistuman kautta kaikki työasemat siirtyvät vähitellen Windows 10 -käyttöjärjestelmään. Laitekannan rajoittamisesta yhteen standardimalliin pidetään jatkossakin kiinni.

Mobiililaitehallinnan kehittäminen

Vuonna 2016 otettiin käyttöön mobiilitietoturvasovellus kaikille yhdistyksen omistamille mobiililaitteille. Sovellus antaa tietoturvan parantamisen lisäksi mahdollisuuden seurata tietoturvakäytänteiden toteutumista järjestelmällisesti, sekä tehostaa huomattavasti laitehallintaa.

Pilvipalvelut

Verkkosivustojen hosting-palveluiden käyttö on keskittynyt entisestään vanhoista verkkosivuista luopumisen kautta.  Palvelininfran hankinta pilvitoimittajilta siirtyi vuodelle 2017.

Etätyöskentely

Vuonna 2016 yhdistyksen toiminnassa näkyi selvästi etätyön käyttöönotto. IT-mielessä tämä sujui pääosin ongelmitta, kiitos aikaisemmin tehdyn koko työasemakannan standardoinnin ja VPN-järjestelmän käyttöönoton. Tämä on mahdollistanut myös niiden työasemien hallinnoinnin, joita käytetään pelkästään toimitilojen ulkopuolella.

Sisäinen viestintä

Organisaation sisäisen tiedonvaihdon tehostamiseksi käyttöönotettiin Yammer-palvelu O365:en kautta. Alkuvuodesta käyttöönotettiin Skype for Business -palvelu ja koulutettiin henkilöstö sen käyttöön.