Suomen Syöpäyhdistyksen 80-vuotisjuhlavuosi

Suomen Syöpäyhdistyksen 80-vuotisjuhlavuotta vietettiin 2016. Juhlavuoden pääviestit olivat Hyvä elämä ilman syöpää ja syövästä huolimatta ja Vapaaehtoistoiminta Syöpäjärjestöissä on palkitsevaa.

Pääsihteerin katsaus

Suomen Syöpäyhdistys vietti 80-vuotisjuhliaan valtakunnallisesti ja eri puolilla Suomea. Moni jäsenyhdistyskin juhli omia tasavuosijuhliaan. Vuoden 2016 muita painopisteitä olivat uuden strategian toimeenpano ja kansalliseen terveyspolitiikkaan vaikuttaminen.

Lue lisää

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Suomen Syöpäyhdistyksen tavoitteena on sääntöjen mukaan ehkäistä syöpäsairauksien kansallemme tuottamaa tuhoa. Terveyden edistämisen, neuvonnan, kuntoutuksen, viestinnän ja tutkimuksen lisäksi yhdistys pyrkii edistämään tätä tavoitetta vaikuttamalla poliittiseen päätöksentekoon.

Lue lisää

Järjestötoiminta

Suomen Syöpäyhdistys on yksi Suomen suurimpia kansanterveys- ja potilasjärjestöjä. Suomen Syöpäyhdistyksellä on 18 jäsenyhdistystä, joista 12 on alueellisia syöpäyhdistyksiä ja kuusi valtakunnallista potilasyhdistystä. Vuoden 2016 lopussa yhteenlaskettu jäsenmäärä oli 122 201.

Lue lisää

Neuvontapalvelut, kuntoutus ja vertaistuki

Syöpäjärjestöissä neuvontaa antavat terveydenhuollon ammattilaiset, joita vuonna 2016 oli kaikkiaan noin 50. Sopeutumisvalmennuskursseille osallistui yhteensä 716 syöpään sairastunutta ja heidän läheistään. Vertaistukihenkilöitä toimi 920.

Lue lisää

Terveyden edistäminen

Suomen Syöpäyhdistyksen terveyden edistämistyössä on kaksi pääkohderyhmää: syöpäriskinsä vähentämisestä kiinnostuneet aikuiset sekä laaja-alainen nuorten terveyden edistäminen.

Lue lisää

Koulutus

Syöpäjärjestöjen koulutustoiminta oli monipuolista ja laajaa. Koulutusta tarjottiin monipuolisesti eri ammattiryhmille ja vapaaehtoisille.

Lue lisää

Kansainvälinen toiminta

Suomen Syöpäyhdistys toimi aktiivisesti NCU:ssa (Nordic Cancer Union eli Pohjoismaiden syöpäunioni), ECL:ssä (Association of European Cancer Leagues eli Euroopan syöpäjärjestöjen liitto) sekä UICC:ssä (Union for International Cancer Control eli Kansainvälinen syöpäunioni). Yhdistys oli mukana myös muissa suoraan tai välillisesti Syöpäjärjestöjen toimintaan liittyvissä kansainvälisissä järjestöissä.

Lue lisää

Suomen Syöpärekisteri

Suomen Syöpärekisteri on Suomen Syöpäyhdistyksen ylläpitämä syöpätautien tilastollinen ja epidemiologinen tutkimuslaitos. Suomen Syöpäyhdistys ylläpitää THL:n valtakunnallista syöpärekisteriä, jonka osana ovat rinta- ja kohdunkaulan syövän joukkotarkastusrekisterit.

Lue lisää

Viestintä

Viestintäyksikkö vastaa Suomen Syöpäyhdistyksen ja Syöpäsäätiön viestinnästä sekä osallistuu Syöpärekisterin sekä terveysosaston ja varainhankintayksikön kampanjoiden, tapahtumien, verkkosivustojen ja muiden viestintähankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen.

Lue lisää

Tietohallinto

Tietohallinto vastaa yhdistyksen tietojärjestelmäpalveluista ja koordinoi yhdistyksen tietojärjestelmiin liittyviä hankintoja ja kehitysprojekteja. Merkittävä osa palveluista kohdistuu Syöpärekisterin rekisteröintitoimintoihin ja tutkimustoiminnan tukemiseen.

Lue lisää

Hallinto ja henkilöstö

Suomen Syöpäyhdistyksen keskustoimisto on Helsingissä. Suomen Syöpärekisteri ja sen yhteydessä toimiva Joukkotarkastusrekisteri ovat osa keskustoimistoa.

Lue lisää