Siirry suoraan sisältöön

Suomen Syöpäyhdistyksen 80-vuotisjuhlavuosi

Suomen Syöpäyhdistyksen 80-vuotisjuhlavuotta vietettiin 2016. Juhlavuoden pääviestit olivat Hyvä elämä ilman syöpää ja syövästä huolimatta ja Vapaaehtoistoiminta Syöpäjärjestöissä on palkitsevaa.

Pääsihteerin katsaus

Suomen Syöpäyhdistys vietti 80-vuotisjuhliaan valtakunnallisesti ja eri puolilla Suomea. Moni jäsenyhdistyskin juhli omia tasavuosijuhliaan. Vuoden 2016 muita painopisteitä olivat uuden strategian toimeenpano ja kansalliseen terveyspolitiikkaan vaikuttaminen.

Lue lisää: Pääsihteerin katsaus

Järjestötoiminta

Suomen Syöpäyhdistys on yksi Suomen suurimpia kansanterveys- ja potilasjärjestöjä. Suomen Syöpäyhdistyksellä on 18 jäsenyhdistystä, joista 12 on alueellisia syöpäyhdistyksiä ja kuusi valtakunnallista potilasyhdistystä. Vuoden 2016 lopussa yhteenlaskettu jäsenmäärä oli 122 201.

Lue lisää: Järjestötoiminta

Koulutus

Syöpäjärjestöjen koulutustoiminta oli monipuolista ja laajaa. Koulutusta tarjottiin monipuolisesti eri ammattiryhmille ja vapaaehtoisille.

Lue lisää: Koulutus

Kansainvälinen toiminta

Suomen Syöpäyhdistys toimi aktiivisesti NCU:ssa (Nordic Cancer Union eli Pohjoismaiden syöpäunioni), ECL:ssä (Association of European Cancer Leagues eli Euroopan syöpäjärjestöjen liitto) sekä UICC:ssä (Union for International Cancer Control eli Kansainvälinen syöpäunioni). Yhdistys oli mukana myös muissa suoraan tai välillisesti Syöpäjärjestöjen toimintaan liittyvissä kansainvälisissä järjestöissä.

Lue lisää: Kansainvälinen toiminta

Suomen Syöpärekisteri

Suomen Syöpärekisteri on Suomen Syöpäyhdistyksen ylläpitämä syöpätautien tilastollinen ja epidemiologinen tutkimuslaitos. Suomen Syöpäyhdistys ylläpitää THL:n valtakunnallista syöpärekisteriä, jonka osana ovat rinta- ja kohdunkaulan syövän joukkotarkastusrekisterit.

Lue lisää: Suomen Syöpärekisteri

Viestintä

Viestintäyksikkö vastaa Suomen Syöpäyhdistyksen ja Syöpäsäätiön viestinnästä sekä osallistuu Syöpärekisterin sekä terveysosaston ja varainhankintayksikön kampanjoiden, tapahtumien, verkkosivustojen ja muiden viestintähankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen.

Lue lisää: Viestintä

Tietohallinto

Tietohallinto vastaa yhdistyksen tietojärjestelmäpalveluista ja koordinoi yhdistyksen tietojärjestelmiin liittyviä hankintoja ja kehitysprojekteja. Merkittävä osa palveluista kohdistuu Syöpärekisterin rekisteröintitoimintoihin ja tutkimustoiminnan tukemiseen.

Lue lisää: Tietohallinto