Siirry suoraan sisältöön

Syöpäjärjestöjen koulutustoiminta oli monipuolista ja laajaa. Koulutusta tarjottiin monipuolisesti eri ammattiryhmille ja vapaaehtoisille.

Vertaistukitoiminta 

Vertaistukitoiminnan koulutuksia ja erilaisia tilaisuuksia järjestettiin eri puolilla Suomea. Vertaistukiryhmän ohjaaja -koulutuksia järjestettiin Keski-Suomessa, Pohjois-Karjalassa, Pirkanmaalla ja Etelä-Suomessa.  Ryhmänohjaajaksi kouluttautui yhteensä 46 henkilöä.

Uusia vertaistukihenkilöitä koulutettiin 85. Tapaamisia ja tilaisuuksia järjestettiin yhteensä 13 eri puolilla Suomea. Tämän lisäksi alueelliset yhdistykset järjestivät omille tukihenkilöilleen täydennyskoulutuksia, tapaamisia ja virkistystä.

Vertaistukihenkilöille, vertaistukiryhmän ohjaajille ja Syöpäjärjestöjen työntekijöille järjestettiin Kuvalla läsnä -koulutus yhteistyössä Suomen Kansallisoopperan kanssa. Koulutuksen tarkoituksena on edesauttaa hyödyntämään taidetta vertaistukiryhmissä ja henkilökunnan jaksamisen tukena. Koulutukseen osallistui 20 henkilöä eri puolilta Suomea.

Palliatiivisen ja saattohoidon vapaaehtoisten koulutus

Palliatiivisen ja saattohoidon vapaaehtoisten koulutus aloitettiin vuonna 2016 uutena tukihenkilötoiminnan kehittämistyön kohteena. Palliatiivisen ja saattohoidon vapaaehtoiskoulutus kytkettiin yhteen vertaistukihenkilökoulutuksen kanssa. Osa koulutuksesta on kaikille tukihenkilöille yhteistä.

Koulutusta pilotoitiin keväällä 2016 Keski-Suomen Syöpäyhdistyksessä. Periaatteet ovat linjassa vertaistukitoiminnan periaatteiden kanssa.

Kokemusasiantuntijuustoiminta

Syöpäjärjestöt kuuluvat Kokemustoimijaverkostoon, johon kuuluu 36 eri sairaus-, vammais- ja läheisjärjestöä sekä heidän lähes 600 kokemustoimijaansa. Verkostossa on mukana myös 55 opetusyksikköä eri puolilta Suomea. Kokemustoimijaverkosto saa RAY:ltä avustusta toimintaansa. Toimintaa organisoi Reumaliitto.

Vuonna 2016 toimintaa lähdettiin kehittämään vahvasti suuntaan, jossa kokemusasiantuntijat voisivat toimia erilaisten ammatillisten työryhmien jäseninä ja asiantuntijoina. Syöpäjärjestöissä oli 12 kokemustoimijaa.

Terveystieto

Terveystiedon opettajille järjestettiin Jyväskylässä koulutus Tupakka ja muut päihteet terveystiedon opetuksessa.

Syöpäsäätiön symposiumi

Syöpäsäätiön vuosittaisen asiantuntijasymposiumin aiheena oli suolistosyöpä. Koulutus on vuosittainen moniammatillinen tapahtuma noin sadalle syövän parissa työskentelevälle, eri erikoisaloja edustavalle lääkärille. Symposiumi järjestettiin 43. kerran vuonna 2016.

Sairaanhoitaja ja syöpähoitotyö -seminaari

Syöpäjärjestöt ja Sairaanhoitajaliiton koulutus- ja kustannusyhtiö Fioca Oy järjestivät yhteistyössä Sairaanhoitaja ja syöpähoitotyö -seminaarin

27.–28.4.2016 Tampereella. Seminaari oli suunnattu syöpäpotilaiden parissa työskenteleville terveydenhuollon ammattilaisille. Syöpäjärjestöistä koulutukseen osallistui noin 40 neuvontahoitajaa, kaiken kaikkiaan osallistujia oli noin sata.

UICC:n World Cancer Congress 2016

Syöpäjärjestöjen asiantuntijat kouluttivat Master Course -kurssilla, joka kesti useita kuukausia ja sisälsi yhden koulutuspäivän lokakuussa UICC:n maailmankongressin yhteydessä. Kongressi oli Pariisissa 31.10–3.11.2016. Kurssin Advocacy in Action – Interacting with decision-makers to keep cancer high on the policy agenda vastuullisena järjestäjänä oli Euroopan syöpäjärjestöjen liitto (ECL). Kongressiesitykset itse tapahtumasta ovat saatavilla verkossa http://www.worldcancercongress.org/

Suomen Syöpärekisterin koulutustoiminta

Syöpärekisterin johtaja on edelleen toiminut syöpäepidemiologian osa-aikaisena professorina ja Syöpärekisterin tutkimusjohtaja epidemiologian osa-aikaisena professorina Tampereen yliopiston terveystieteiden yksikössä. Moni Suomen Syöpäyhdistyksen työntekijä on eri yliopistoissa dosenttina sekä osallistuu yliopisto-opetukseen ja väitöskirjojen ja syventävien töiden sekä pro gradu -töiden ohjaukseen. Lisäksi tutkijat toimivat tieteellisinä asiantuntijoina, esim. alan julkaisujen vertaisarvioijina.

Suomen Syöpärekisteri osallistui ulkomailta tulleiden opiskelijoiden opetukseen ja ohjaukseen Tampereen yliopiston International doctoral programme in epidemiology (IPPE) -ohjelmassa. Syöpärekisteri osallistui myös Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan järjestämään opetukseen, jonka tavoitteena on perehdyttää nuoria tutkijoita ja tulevia lääkäreitä syöpäepidemiologian tutkimukseen.