Siirry suoraan sisältöön

Suomen Syöpäyhdistys toimi aktiivisesti NCU:ssa (Nordic Cancer Union eli Pohjoismaiden syöpäunioni), ECL:ssä (Association of European Cancer Leagues eli Euroopan syöpäjärjestöjen liitto) sekä UICC:ssä (Union for International Cancer Control eli Kansainvälinen syöpäunioni). Yhdistys oli mukana myös muissa suoraan tai välillisesti Syöpäjärjestöjen toimintaan liittyvissä kansainvälisissä järjestöissä.

Cancon

Suomen Syöpäyhdistys on sosiaali- ja terveysministeriön nimeämänä Suomen edustajana toteuttamassa EU:n kansanterveysohjelmasta rahoitettavaa syöväntorjuntaan liittyvää kolmivuotista Cancon-hanketta (joint action), joka alkoi helmikuussa 2014 ja päättyi helmikuussa 2017. Hanke tuotti kattavan oppaan (European Guide) eurooppalaisesta syöväntorjunnasta jäsenvaltioiden eri toimijoiden käyttöön (www.cancercontrol.eu).

Suomen Syöpäyhdistys koordinoi kahta Canconin yhdeksästä osakokonaisuudesta: seulonnat (Work Package 9) ja hankkeen viestintä (Work Package 2). Lisäksi Suomen Syöpäyhdistys on mukana potilaiden kuntoutusta ja selviytymistä käsittelevässä osakokonaisuudessa (Work Package 8). Syöpäjärjestöjen budjetti hankkeessa on noin miljoona euroa, kun koko hankkeen kokonaisbudjetti on kuusi miljoonaa euroa.

Vuosi 2016 oli hankkeen viimeinen kokonainen toimintavuosi, ja opas työstettiin loppuun. Canconin uutiskirjeellä on noin 650 tilaajaa, vuonna 2015 tilaajia oli 450. Se on hankkeen ulkopuolisten kohderyhmien tärkein kanava. Hankkeella on myös käytössään Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, ja Google+. YouTube-videokanava avattiin joulukuussa 2016.

ECL

Yhdistyksen edustajat osallistuivat marraskuussa Pariisissa pidettyyn ECL:n vuosikokoukseen. Suomen Syöpäyhdistyksen pääsihteeri valittiin toiselle kaudelle ECL:n puheenjohtajaksi. Suomen Syöpäyhdistys on osallistunut ECL:n Patient Support -työryhmän työskentelyyn, jossa on ollut esillä muun muassa syöpäpotilaiden työhön paluu ja vakuutusten kanssa ilmenevät ongelmat. ECL on Suomen Syöpäyhdistyksen kumppani Cancon-hankkeen viestintäkokonaisuudessa.

IARC

IARC (International Agency for Research on Cancer eli Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos) ja Suomen Syöpärekisteri tekevät tutkimusyhteistyötä erityisesti seulontojen ja kehittyvien maiden syöpätaakan tutkimuksessa. Pääsihteeri oli Suomen toinen edustaja hallintoneuvoston kokouksessa toukokuussa.

JARC

Suomen Syöpäyhdistys on sosiaali- ja terveysministeriön nimeämänä Suomen edustajana toteuttamassa EU:n kansanterveysohjelmasta rahoitettavaa harvinaisiin syöpiin liittyvää kolmivuotista JARC-hanketta (Joint Action on Rare Cancers), joka alkoi marraskuussa 2016. Yhdistys vastaa hankkeen sisäisestä arvioinnista (WP3 Evaluation) ja on mukana neljässä muussa osahankkeessa. Yhdistyksen kautta mukana on myös kaksi HUS:n Syöpäkeskuksen asiantuntijaa.

NCD Alliance

Syöpää, sydänsairauksia, kroonisia hengityselinsairauksia ja diabetesta edustavien kansainvälisten järjestöjen perustama NCD Alliance tukee omilla toimillaan WHO:n tarttumattomien sairauksien toimintaohjelman tavoitteiden saavuttamista. Yksi päätavoite on vähentää 25 prosentilla näihin tauteihin liittyvää ylimääräistä kuolleisuutta vuoteen 2025 mennessä. Suomen Syöpäyhdistys osallistui NCD Alliancen toimintaan Suomen Tarttumattomat sairaudet -verkoston välityksellä.

NCU

Pohjoismaiden syöpäunioni NCU:lla on monta Syöpäjärjestöjen kannalta tärkeätä roolia. Se mm. rahoittaa yhteispohjoismaisia syöpätutkimushankkeita. Syöpäsäätiö maksaa Suomen rahoitusosuuden. NCU:n tuella on rakennettu lisäksi muun muassa Pohjoismaiden syöpärekisterien yhteinen verkkoportaali NORDCAN.

NCU myös käynnistää ja koordinoi syöpäyhdistysten yhteisiä syövän hoidon ja torjunnan kehittämiseen liittyviä hankkeita. Pääsihteeri osallistuu säännöllisesti johtokunnan toimintaan ja Suomen Syöpäyhdistyksen hallituksen varapuheenjohtaja Riitta Pyhälä osallistui pääsihteerin kanssa toukokuussa pidettyyn yleiskokoukseen Islannissa.

UICC

Suomen Syöpäyhdistyksen edustajat osallistuivat UICC:n marraskuussa järjestämään Maailman syöpäkongressiin Pariisissa puhujina ja näytteilleasettajana CanConiin liittyen. Lisäksi pääsihteeri oli puhujana ennen kongressia järjestetyssä World Cancer Leaders’s Summitissa.

Syöpäsäätiö rahoitti kolmatta ja samalla viimeistä vuotta UICC:n kumppanuusohjelmaa Together for Action. Ohjelman avulla pyritään vaikuttamaan eri tavoin globaaliin syöväntorjuntaan. Yhdistys osallistui omalla viestinnällään Suomessa UICC:n maailman syöpäpäivän viettoon 4. helmikuuta.

ICISG, FCA ja muut verkostot

Suomen Syöpäyhdistyksellä on edustaja kansainvälisen syöpäinformaation ja -neuvonnan verkoston hallituksessa (International Cancer Information Service Group). Tupakoinnin torjunnan puitesopimuksen FCTC:n (Framework Convention on Tobacco Control) tueksi on tehty laaja globaali tukijärjestö, Framework Convention Alliance (FCA), jonka jäsen Suomen Syöpäyhdistys on. Järjestön asiantuntijat osallistuivat WHO:n  ja UICC:n syövän lakinäkökulmia käsittelevän McCabe-verkoston kahteen Euroopan kokoukseen vuonna 2016.

Suomen Syöpärekisterin kansainvälistä toimintaa on käsitelty rekisterin muun toiminnan yhteydessä.