Siirry suoraan sisältöön

Syksyllä 2017 Syöpäsäätiö myönsi 90 apurahaa, joiden yhteissumma oli 5 375 000 euroa.

2017 apurahasumma sisältää kaksi 450 000 euron suuruista ja yhden 300 000 euron suuruisen kolmivuotisen suurapurahan sekä 34 väitöskirja-apurahaa, joiden yhteissumma oli 124 000 euroa. Samassa yhteydessä Syöpäsäätiön hallitus myönsi Suomen Akatemian TERVA-hankerahoituksena yhden miljoonan euron suuruisen kolmivuotisen apurahan konsortiolle, jossa on mukana viisi eri osahanketta.

Apurahat

Syöpäsäätiön vuoden 2017 suurapurahojen saajat olivat professori Anssi Auvinen (Tampereen yliopisto), professori Robert Winqvist (Oulun yliopisto) ja professori George Bova (Tampereen yliopisto).

Syöpäsäätiö myönsi näiden lisäksi Roosa nauha –rahastosta ensimmäistä kertaa miljoonan euron apurahan Suomen Akatemian TERVA-hankkeelle munasarjasyöpätutkimukseen.

Lisäksi keväällä 2017 Syöpäsäätiö myönsi 58 matka-apurahaa, joiden yhteissumma oli 70 717 euroa.  Kaikkiaan Syöpäsäätiö myönsi vuonna 2017 yhteensä 153 apurahaa, joiden yhteissumma on 6 445 717 €. Luvussa ovat mukana myös syksyllä 2017 myönnetyt psykososiaalisen syöpätutkimuksen apurahat (3 kpl, 210 000 €).

Psykososiaalisen syöpätutkimuksen apurahat(avautuu uudessa ikkunassa).

Säätiön apurahojen lisäksi Suomen Syöpäyhdistys ry:n rahastoista myönnettiin syksyllä kuusi apurahaa (74 000 euroa).

SS ja SSY myönsivät apurahoja vuonna 2017 yhteensä 159 apurahaa (148 SS + 5 Terva + 6 SSY), kaikkiaan 6 519 717 €.

Kolmivuotisia apurahoja oli neljä. Kaksivuotisia apurahoja oli 34. Roosa nauha -rahastosta jaettiin syksyllä 586 000 euroa (sekä TERVA-hankkeen miljoona euroa).

Kaikki apurahojen saajat(avautuu uudessa ikkunassa).

Keväällä 2017 myönnettiin 58 tutkijalle matka-apurahoja yhteensä 70 717 euroa. Matka-apurahan sai 36 prosenttia hakijoista.

Matka-apurahan saajien tiedot(avautuu uudessa ikkunassa).

Muu tieteen tuki

Syöpäsäätiö tuki vuonna 2017 Suomen Syöpärekisteriä yhteensä 1,15 miljoonalla eurolla. Suomen Syöpäinstituutin säätiö sai tutkijantoimiinsa tukea 300 000 euroa. Pohjoismaiden syöpäunionin (NCU) syöpätutkimusrahastoon osoitettiin 138 000 euroa yhteispohjoismaisten tutkimushankkeiden rahoittamiseen.