Siirry suoraan sisältöön

Syöpäsäätiön viestinnän tavoite on vahvistaa syöpätutkimuksen tunnettuutta, tuoda esiin sen vaatiman rahoituksen tarvetta sekä kertoa miten lahjoitusvaroilla edistetään syöpätutkimusta.

Syöpäsäätiön viestinnän keinoja ovat tiedottaminen, uutiskirjeet, verkkosivut ja aktiivinen sisällöntuotanto, Facebook, Twitter, Linkedin ja Instagram, tapahtumat, julkaisut ja esitteet sekä ostettu mediatila.

Mediaa pyrittiin palvelemaan niin tavoitettavuuden kuin proaktiivisen toiminnan kautta. Suurimmat tiedotustoimenpiteet tehtiin Roosa nauha -kampanjoinnissa ja apurahatiedottamisessa, minkä lisäksi tiedottamista tehtiin ja juttuideoita tarjottiin aktiivisesti pienempien keräysten, syöpätutkimuksen ja maailman syöpäpäivän tiimoilta. Roosa nauha –keräyksen viestinnässä keskityttiin erityisesti huonosti hoidettavien ja kroonisten rintasyöpien lisätutkimuksen tarpeeseen ja kampanjan mediaosumien määrä nousi edellisvuodesta.

Syöpäsäätiön apurahajakoa ja tutkimusryhmiä esiteltiin vuosittain ilmestyvässä Focus tutkimus -lehdessä.  Lehden sisältöä hyödynnettiin vuonna 2017 sosiaalisessa mediassa ja lehden painopistettä on muutenkin suunnattu digitaaliseen sisältöön, muun muassa videoihin.

Syöpäsäätiön ja Roosa nauhan verkkosivujen kehitystä jatkettiin vuonna 2017. Erityisesti sivustoilla panostettiin tutkija- ja potilasteemaisiin sisältöihin. Syöpäsäätiön verkkosivujen yksittäisten kävijöiden määrä kasvoi vuoden aikana 114 % verrattuna vuoteen 2016. Roosa nauha –sivuston kävijämäärä kasvoi vuoden 2017 kampanja-aikana 49 % edellisen vuoden kampanja-ajasta.

Syöpäsäätiön digitaalisessa viestinnässä panostettiin edelleen myös sosiaaliseen mediaan, erityisesti Facebookiin, Twitteriin ja Instagramiin: näistä suurimpana kanavana sekä Syöpäsäätiöllä että Roosa nauhassa säilyi Facebook. Syöpäsäätiön Facebook-tykkääjien määrä kasvoi vuoden aikana 36 % ja Roosa nauha –seuraajien määrä kasvoi noin 5 %.