Siirry suoraan sisältöön

Vuonna 2017 Syöpäsäätiön 44. asiantuntijasymposiumin aiheena oli ihomelanooma. Symposiumi on vuosittain järjestettävä, moniammatillinen koulutustapahtuma, johon osallistuu yli sata syövän parissa työskentelevää lääkäriä.

Syöpäsäätiön symposiumi

Symposiumin esityksistä ja symposiumissa käydystä keskustelusta valmisteltiin Duodecim-lehden ihomelanoomaa käsittelevä teemanumero yhteistyössä Lääkäriseura Duodecimin kanssa. Lehden kautta uusin tutkimustieto välittyy laajalti ihomelanooman hoitoon ja diagnostiikkaan osallistuville erikoislääkäreille, erikoistuville lääkäreille ja myös muille aiheesta kiinnostuneille lääkäreille. Tätä yhteistyötä on tarkoitus jatkaa myös tulevina vuosina.

Palliatiivisen hoidon kehittämisen tuki

Syöpäsäätiö tukee palliatiivisen hoidon kehittämistä Suomessa. Vuosien 2012 – 2015 aikana säätiö on tukenut lääkäreiden palliatiivisen hoidon erityispätevyyden koulutusta niissä klinikoissa ja hoitolaitoksissa, joilla on siihen tarkoitetut koulutusoikeudet. Säätiön myöntämän tuen avulla pula palliatiiviseen hoitoon perehtyneistä lääkäreistä on helpottumassa. Vuoden 2016 osalta Syöpäsäätiö päätti kohdentaa tukea palliatiivisen ja saattohoidon valtakunnallisen ohjeistuksen laatimiseen. Vuoden 2016 aikana hoitostrategian laadintaa valmisteltiin yhteistyössä palliatiivisen ja saattohoidon asiantuntijoiden kanssa.

Vuoden 2017 alusta lähtien moniammatillinen työryhmä työskenteli palliatiivisen ja saattohoidon ohjeistuksen koostamiseksi. Vuoden 2017 aikana STM käynnisti ohjeistuksen laatimisen palliatiivisen hoidon ja saattohoidon järjestämiseksi maassamme ja kyseinen ohjeistus valmistui loppuvuodesta 2017. Tässä työssä voitiin hyödyntää myös Syöpäsäätiön työryhmän tuotoksia. Tämän STM:n raportin valmistumisen jälkeen sovittiin, että Syöpäsäätiön moniammatillinen työryhmä laatii työskentelystään raportin, jossa kuvataan erityisesti palliatiivisen hoidon tarve maassamme eri tautiryhmät huomioiden sekä kansainväliset suositukset. Tämän raportin on määrä valmistua keväällä 2018.

Vuoden 2017 syyskuussa alkoi uusi kaksivuotinen kurssi, joka kestää 5/2019 asti. Syöpäsäätiö myönsi tukea siihen kahdeksalle hengelle, joista seitsemän osallistui.