Siirry suoraan sisältöön

Kesäkuussa 2017 tehtiin organisaatiomuutos, jossa Suomen Syöpäyhdistyksen viestintä ja Syöpäsäätiön varainhankinta yhdistyivät yhden viestintä- ja varainhankintajohtajan alaisuuteen.

Suomen Syöpäyhdistyksen viestinnän ja Syöpäsäätiön varainhankinnan yhdistyessä säilytettiin molempien toimintojen asiantuntijuusalueet. Synergiaa lähdettiin rakentamaan yhteisten sisältöjen ja vahvan tiedonkulun kautta.

Varainhankinta

Syöpäsäätiön varainhankinta vahvistui entisestään 2017 ja sen tuotot olivat 10 200 819 euroa. Tuottojen merkittävin erä olivat testamenttilahjoitukset. Myös Roosa nauha -keräys ylsi uuteen ennätykseensä, kahteen miljoonaan euroon. Uusia kuukausilahjoittajia tuli ennätysmäärä.

Testamenttituotot vuonna 2017 olivat yhteensä 5 863 231 euroa (3 352 310 euroa vuonna 2016). Roosa nauhan kirjanpidollinen tulos oli 1 844 076 euroa (1 649 430 euroa vuonna 2016).

Testamentit. Säätiön avustuksella laaditut testamenttilahjoitukset muodostivat edelleen merkittävimmän osuuden koko vuoden tuloksesta (5,9 miljoonaa euroa). Markkinointiviestinnän keinoin pyrittiin kasvattamaan tietoisuutta testamenttien merkityksestä syöpätutkimuksen tukemisessa. Keväällä järjestettiin lahjoittaja- ja testamentti-ilta.

Roosa nauha

Naisten syöpien tutkimukseen ja syöpäneuvontaan varoja keräävä Roosa nauha –keräyksellä myytiin Duudsonien suunnittelemaa nauhaa ennätysmäärä, yhteensä noin 370 000 kappaletta. Keräys sekä rintasyöpä saivat ansaitussa mediassa edellisiä vuosia enemmän näkyvyyttä.

Keräys koostui nauhamyynnin lisäksi yhteistyökumppaneiden Roosa nauha -tuotemyynnistä sekä yksityishenkilöiden ja yritysten tekemistä lahjoituksista verkossa, omakeräyspoteissa, tilisiirtoina sekä keräyslippaissa. Roosa nauha houkutti mukaan yli 20 yhteistyöyritystä, joista pääyhteistyökumppaneina olivat SOK, Kesko sekä Lindex. Nämä kaikki myivät Roosa nauhoja ja lisäksi Kesko oli jälleen mukana Pirkka-tuotteilla, joita oli valikoimassa edellisvuotta suurempi määrä. Yritysyhteistyö tuote- ja nauhamyynteineen toi keräykselle miltei 1,5 miljoonaa euroa, joten sen osuus keräyksessä jatkui merkittävimpänä tulokseen vaikuttava tekijänä.

Jäsenyhdistykset olivat aktiivisesti mukana keräyksessä nauhojen myynnillä, lipaskeräyksillä sekä erilaisten Roosa nauha –teemaisten tapahtumien järjestämisellä ympäri Suomen. Täten keräys oli läsnä eri puolilla Suomea monilla tavoin.

Kuukausilahjoitukset. Vuonna 2017 Syöpäsäätiö keskitti resursseja sekä lahjoittajapalvelun että kuukausilahjoittamisen kehittämiseen. Vuoden aikana säätiö sai ennätyksellisesti yli 4600 uutta kuukausilahjoittajaa ja vuoden lopussa näitä oli yhteensä noin 7000.  Vuoden aikana he lahjoittivat lähes 500 000 euroa syöpätutkimukseen ja sairastuneiden tukemiseen.

Kuukausilahjoittajien palvelemiseen lanseerattiin Tutkimusmatkalla –konsepti, jonka mukaisesti jokainen uusi tukija kutsutaan mukaan yhteiselle tutkimusmatkalle. Matkan päämääränä on syövän voittaminen. Lahjoittajille ryhdyttiin kertomaan säännöllisemmin lahjoitusvarojen vaikuttavuudesta. Asiakkuudenhallintajärjestelmän raportointia kehitettiin tukemaan yhä ajantasaisempaa seurantaa ja työtuntien kannattavaa kohdentamista. Syöpäsäätiön lahjoittajapalvelua vahvistetiin myös yhdellä uudella työntekijällä.

Suoramarkkinointivetoomukset olivat edelleen oleellinen osa varainhankinnan tuotemixiä. Suoramarkkinointi otettiin pitkästä aikaa avuksi myös yrityslahjoitusten tavoittelussa hyvin tuloksin.

 Syöpäsäätiö uudisti tapaansa kerätä varoja eturauhassyöpätutkimukseen ja käynnisti Pelasta miehet –keräyksen. Se lopetti viimeisinä vuosina tavoiteltua vähemmän tutkimusvaroja tuottaneen yhteistyön kansainvälisen Movember-organisaation kanssa.

Verkkolahjoittamista kehitettiin erityisesti yrityslahjoittamisen puolella tuomalla Roosa nauha –sivustolle aikaisempaa helpompi yrityslahjoitusmahdollisuus. Syöpäsäätiön verkkolahjoitustuotteisiin tuotiin myös kokonaan uusi lahjoitustuote Muistolahja.

Yritysyhteistyö. Syöpäsäätiön yritysyhteistyökumppaneita vuonna 2017 olivat LähiTapiola, Nordea Henkivakuutus ja Paletti. Yhteistyö LähiTapiolan kanssa käsitti sekä tutkimushankkeiden tukemista että myös terveyden edistämistä nuorille suunnatussa Hyvä Päivä –hankkeessa. Vuoden alusta käynnistynyt yhteistyö Nordea Henkivakuutuksen kanssa kohdistui Syöpäjärjestöjen valtakunnalliseen vapaaehtoistyöhön ja tukihenkilötoimintaan ja niiden kehittämiseen.  Paletti tuotti jälleenmyyntiin Syöpäsäätiön tunnuksilla varustettuja muistoadresseja sekä joulu- ja onnittelukortteja.

Syöpäsäätiön juhlatoimikunta. Vapaaehtoisvoimin toimiva juhlatoimikunta toteutti Tiedetanssiaiset, jotka varojen kerryttämisen lisäksi rakensivat hyvällä medianäkyvyydellään vahvasti viestiä syöpätutkimuksen rahoituksen tärkeydestä.