Siirry suoraan sisältöön

Syöpäsäätiön kaksi keskeistä roolia on rahoittaa syöpätutkimusta ja tukea syöpätyötä. Vuonna 2014 hyväksytty strategia ja vuonna 2016 uudistetut säännöt tukevat näitä kahta tehtävää.

Syöpäsäätiö on maamme merkittävin yksityinen syöpätutkimuksen tukija. Strategiaa täsmentävän kärkihankkeen tavoitteena on nostaa suomalaisen syöpätutkimuksen tasoa ja kaksinkertaistaa Syöpäsäätiön apurahojen kokonaissumma noin 3,5 miljoonasta eurosta (2014) seitsemään miljoonaan euroon (2020). Lähestymme tavoitetta etuajassa: syksyllä 2017 säätiö jakoi apurahoja jo 6,4 miljoonan euron edestä. Summa on 900 000 euroa suurempi kuin edellisenä vuonna.

Lisäksi Syöpäsäätiö tuki 1,15 miljoonalla eurolla Suomen Syöpärekisterin toimintaa sekä 300 000 eurolla Suomen Syöpäinstituutin säätiön tutkijantoimia. Säätiö osoitti avustuksia Pohjoismaiden syöpäunionille (NCU) tutkimusyhteistyöhön ja Kansainväliselle syöpäunionille (UICC) kehittyvien maiden tutkijoiden liikkuvuuden edistämiseen.

Syöpäsäätiö tukee Suomen Syöpäyhdistyksen ja sen jäsenyhdistysten toimintaa tarkoitustensa edistämiseksi. Vuonna 2017 Syöpäsäätiö tuki jo viidettä vuotta peräkkäin yli puolella miljoonalla eurolla Suomen Syöpäyhdistyksen jäsenyhdistysten neuvontapalveluja ja syövän ehkäisytyötä.

Syöpäjärjestöjen varainhankinta on vuodesta 2012 lähtien ollut keskitettynä Syöpäsäätiölle. Lähes 60 prosenttia säätiön varainhankinnan tuotosta tulee testamenttilahjoituksista. Muun varainhankinnan merkitys kasvaa jatkuvasti suunnitelmallisen kehittämistyön ja markkinointiviestinnän ansiosta. Neljättätoista kertaa järjestetty Roosa nauha -kampanja tuotti vuonna 2017 lähes kaksi miljoonaa euroa, joka on suurin summa tähän mennessä. Neljättä kertaa toteutettu joulukeräys keräsi noin 300 000 euroa vähävaraisten syöpäpotilaiden tukemiseen.

Syöpäsäätiön hallitus päätti marraskuussa 2017 kahdesta 450 000 euron suurapurahasta ja yhdestä 300 000 euron suurapurahasta. Näistä yksi rahoitettiin Roosa nauha -keräyksen tuotoilla ja toinen Movember-keräyksen aiemmilla tuotoilla. Lisäksi Syöpäsäätiö rahoitti yhdessä Suomen Akatemian kanssa miljoonalla eurolla munasarjasyövän hoitoon liittyvää usean tutkijan yhteishanketta.

Syöpäsäätiön symposiumi järjestettiin 44. kerran, ja sen aiheena oli ihomelanooma. Symposiumi järjestettiin ensimmäistä kertaa Hotelli Korpilammella Espoossa. Syöpäsäätiön vuosittain järjestämä symposiumi on syövänhoidon alalla hyvin arvostettu ja vaikuttava tapahtuma. Yhteistyö Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecimin kanssa jatkui symposiumin esitysten saattamisessa katsausartikkeleiden muodossa laajemman asiantuntijajoukon saataville.