Siirry suoraan sisältöön

Pohjoismaiden syöpäunionin (NCU) syöpätutkimusrahasto jakaa kerran vuodessa tukea yhteispohjoismaisille hankkeille haun perusteella.

NCU:n apurahat

Yhteispohjoismaisten hankkeiden hakemukset arvioi NCU:n tieteellinen toimikunta, jossa Suomen edustajana oli vuonna 2017 Syöpäsäätiön apurahalautakunnan puheenjohtaja, professori Klaus Elenius. Toimikunta tekee hakemusten perusteella myös rahoitusesityksen, josta NCU:n hallitus päättää.

Apurahoja myönnetään hankkeille, jotka ovat syövän kannalta merkittäviä ja joissa on mukana tutkijoita vähintään kahdesta Pohjoismaasta. Lisäksi hankkeiden pitää soveltua tehtäviksi juuri Pohjoismaissa ja yhteistyön tulee tuottaa lisäarvoa. Vuonna 2017 apurahoja jaettiin 750 000 euroa yhteensä 19 hankkeelle, joiden saama apuraha vaihteli 30 000 euron ja 50 000 euron välillä. Hankkeista kolme on suomalaisten tutkijoiden johtamia.

Muu kansainvälinen yhteistyö

Apurahalautakunnan puheenjohtaja, professori Klaus Elenius osallistui huhtikuussa 2017 Lontoossa International Cancer Research Partnership –konsortion (ICRP) vuosittaiseen kokoontumiseen. ICRP:n toiminnassa ovat mukana Euroopan ja Yhdysvaltain merkittävimmät syöpätutkimuksen rahoittajat.

Sakari Karjalainen osallistui lokakuussa Nordic Foundation Network –kokoukseen Kööpenhaminassa. Vuosittaiseen tapahtumaan osallistui kymmenien apurahasäätiöiden edustajia eri Pohjoismaista ja muualta Euroopasta. Tapahtuman pääteemana oli säätiöiden merkitys ja rooli pohjoismaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa.

Syöpäsäätiö aloitti yhteistyön brittiläisen Researchfish-yrityksen kanssa. Vuonna 2017 ja sen jälkeen Syöpäsäätiöltä apurahan saaneet tutkijat raportoivat hankkeensa tuloksista ja tuotoksista jatkossa Researchfish-järjestelmän kautta. Tämä mahdollistaa entistä tarkemman kuvan syntymisen Syöpäsäätiön tutkimusrahoituksen vaikuttavuudesta.