Siirry suoraan sisältöön

Hallinto vastaa Syöpäsäätiön apurahojen haun, hakemusten arvioinnin ja seurannan järjestämisestä.

Säätiön palveluksessa ei ole omaa henkilökuntaa, ja siksi Suomen Syöpäyhdistyksen henkilökunta huolehtii säätiön tehtävien hoitamisesta. Säätiön pääsihteerinä on toiminut LT, dosentti Sakari Karjalainen. Säätiölle siirrettiin hallinnon palkka- ja henkilöstö- ja niihin liittyviä muita kuluja 470 855 euroa (vuonna 2016 summa oli 470 865 euroa).

Säätiöltä laskutettiin työvaliokunnan vahvistaman laskentaperusteen mukaisesti osuus pääsihteerin, talous- ja hallintojohtajan, talouden (kolme henkilöä) ja hallinnon (kolme henkilöä) työpanoksesta sekä pieni osuus ylilääkärin ja viestintäjohtajan työtä.

Tietohallinto

Suomen Syöpäyhdistyksen tietohallinto vastaa osittain Syöpäsäätiön tietojärjestelmäpalveluista. Varainhankinnan asiakkuudenhallintajärjestelmänä käytetään Clara-ohjelmaa. Apurahahallinnossa on käytössä Datalink Oy:n tuottamaa apurahojen hallinnointi- ja maksatusjärjestelmää. Syöpäsäätiöllä on vuonna 2016 tehty sopimus englantilaisen Researchfish©-palvelun käytöstä. Palvelulla kerätään tietoa Syöpäsäätiön rahoittamien hankkeiden tuloksista ja vaikutuksista.

Jäsenyydet

Syöpäsäätiö on jäsen Vastuullinen Lahjoittaminen ry:ssä, joka on tärkeä vaikuttaja rahankeräyslain uudistuksessa. Säätiö on myös jäsen Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnassa, joka on tärkeä vaikuttaja muun muassa säätiölain uudistuksessa.

Yhteistyösopimus

Syöpäsäätiöllä on ollut vuodesta 2012 lähtien kumppanuus liikejuridiikkaan keskittyneen asianajotoimisto Roschierin kanssa. Roschier lahjoittaa osaamistaan Syöpäsäätiön käyttöön yhteensä noin 20 tuntia kuukaudessa. Toimiston avulla työstettiin muun muassa sopimuksiin ja tavaramerkkeihin liittyviä asioita.