Siirry suoraan sisältöön

Sääntöjen 2 §:n mukaan säätiön tarkoituksena on ”taistella syöpätautien kansallemme ja sen jäsenille tuottamaa tuhoa vastaan”.

Syöpäsäätiön tarkoitus

Vuonna 2016 tarkistettujen sääntöjen mukaan säätiö voi tarkoituksensa toteuttamiseksi

 • jakaa apurahoja, avustuksia ja muuta taloudellista tukea tutkimukseen ja muuhun tarkoitusta edistävään toimintaan
 • antaa taloudellista tukea Suomen Syöpäyhdistys – Cancerföreningen i Finland ry:lle
 • harjoittaa ja tukea koulutus- ja tiedotustoimintaa
 • toteuttaa tarkoitustaan myös kaikilla muilla tarkoitusta edistävillä toimintamuodoilla.

Syöpäjärjestöt on markkinointinimi Suomen Syöpäyhdistyksen ja sen jäsenyhdistysten sekä Syöpäsäätiön muodostamalle kokonaisuudelle. Yhdistyksen ja Syöpäsäätiön välinen tehtävienjako perustuu vuonna 1964 laadittuun yhteistoiminnan ohjesääntöön. Syöpäjärjestöillä on yhteinen strategia. Yhdistyksen hallitus ja säätiön hallitus kokoontuvat yhdessä, ja niillä on yhteinen työvaliokunta ja raha-asiainvaliokunta.

Toiminta-ajatus

Vuoteen 2020 ulottuvassa strategiassa Syöpäjärjestöjen toiminta-ajatukseksi määritellään syövän voittaminen. Tavoitteena on ehkäistä syöpään sairastumista, varhentaa sairauden toteamista ja kehittää hoitoja. Jokaista syöpään sairastunutta tuetaan toipumaan ja elämään rikasta elämää sairaudesta tai sen jättämistä jäljistä huolimatta.

Arvot ja visio

Syöpäjärjestöjen arvot ovat

 • tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus
 • saavutettavuus
 • luotettavuus ja
 • yhteisöllisyys.

Syöpäjärjestöjen visiona on hyvä elämä ilman syöpää ja syövästä huolimatta. Strategian mukaan ”tavoittelemme sitä, että mahdollisimman harva sairastuisi syöpään, sairastuneista mahdollisimman moni paranisi täysin ja että parantumatonta syöpää sairastavat voisivat hyvän hoidon ja tuen ansiosta elää rikasta elämää”.

Strategiset tavoitteet

Strategia 2020:n mukaan Syöpäjärjestöt on vahva ja osaava järjestö tehtävänään

 • tehostaa syövän ehkäisyä ja varhaistoteamista
 • tukea syövänhoidon kehittämistä
 • edistää hyvää elämää syövästä huolimatta ja
 • vahvistaa syöpätutkimusta.