Siirry suoraan sisältöön

Syöpäsäätiön talous pysyi vakaana vuoden 2017 ajan. Varainhankinnan ja sijoitustoiminnan tuotoilla pystyttiin toteuttamaan säätiön sääntöjen mukaista tarkoitusta, rahoittamaan syöpätutkimusta, tukemaan Suomen Syöpäyhdistyksen toimintaa sekä antamaan taloudellista tukea syöpään sairastuneille.

Vuonna 2017 Syöpäsäätiön rahastojen aktiivisen käytön suunnittelun ansiosta saatiin varoja tutkimuksen tukeen ja muuhun käyttöön.

Syöpäsäätiön sijoitusomaisuutta hoidetaan hallituksen vahvistaman sijoitussuunnitelman periaatteiden mukaan. Suunnitelma päivitettiin syksyllä 2017 ja annettiin salkunhoitajien huomioitavaksi. Sijoitusomaisuuden salkunhoito oli Nordea Investment Management Oy:llä ja LähiTapiola Varainhoito Oy:llä. Sijoituksia ei tehdä alkoholi- eikä tupakkayhtiöihin.

Sijoitusomaisuuden tuotto oli 6,9 prosenttia vuonna 2017. Sijoitusomaisuuden markkina-arvo vuoden lopussa oli 62,3 miljoonaa euroa. Markkina-arvon ja kirjanpitoarvon ero 31.12.2017 oli 10,2 miljoonaa euroa. Syöpäsäätiön metsäomaisuuden hoitosuunnitelmat päivitettiin vuonna 2016 ja hakkuu- ja hoitotoimia tehtiin niiden mukaisesti.

Testamenttilahjoituksina saatuja asuntoja ja kiinteistöjä myytiin vuoden aikana yhteensä luku 18 kpl. Näin varat saatiin lahjoittajan tahdonilmaisun mukaiseen käyttöön, muun muassa syöpätutkimuksen tukemiseen.

Avustus W Thuringin säätiöltä oli vuonna 2017 800 000 euroa.

Syöpäsäätiön rahastoista tehtiin perusteellinen selvitys, joka oli jatkoa vuonna 2014 selvitystyölle.

Samalla päivitettiin rahastojen käyttösuunnitelmat. Tavoitteena oli rahastojen sääntöjen mukaisen tarkoituksen toteutumisen varmistaminen. Myös rahastojen kirjanpidollista jaottelua taseessa tarkennettiin.

Säätiön kokonaistuotot olivat 13 457 605 euroa (11 930 436 euroa vuonna 2016) ja kokonaiskulut 14 279 578 euroa (13 311 860 euroa vuonna 2016).