Siirry suoraan sisältöön

Syöpätyöllä tarkoitetaan syöpäpotilaiden ja heidän läheistensä hyväksi tehtävää työtä, syövän ehkäisyä ja tietoisuuden lisäämistä syöpäsairauksista. Syöpäsäätiö on kerännyt vuodesta 2013 lähtien lahjoituksia syöpätyön tukemiseen.

Suomen Syöpäyhdistyksen jäsenyhdistykset saivat tukea, jonka suuruus oli 15000-50000/yhdistys, yhteensä 540 000 euroa. Syövän sairastaneiden ja heidän läheistensä tueksi tarkoitettua neuvontaa ja psykososiaalista tukea on tuettu ja laajennettu valtakunnallisesti eri puolilla maata. Neuvontatyön ohjeistusta on yhtenäistetty ja aineistoa on tuotettu työn tueksi. Kaikki uusi materiaali on pyritty tuottamaan myös ruotsinkielisenä.

Syöpäsäätiön tuella yhtenäistettiin ja kehitettiin vuonna 2017 vertaistukea ja tuotettiin koulutusmateriaalia. Toimintavuoden aikana tuettiin erityisesti saattohoidon tukihenkilötoiminnan kehittämistä. Vertaistukitoiminnan käsikirja päivitettiin vuoden 2017 lopussa ja tässä on kuvattu myös saattohoidon tukihenkilötoiminnan periaatteet ja ohjeistus.

Valtakunnallinen neuvontapalvelu

Säätiö tukee Syöpäjärjestöjen valtakunnallista neuvontapalvelua, jossa terveydenhuollon ammattilaiset vastaavat puhelimitse, sähköpostilla tai reaaliaikaisesti verkkokeskustelussa syöpää koskeviin kysymyksiin. Koulutetut hoitajat antavat tietoa, tukea ja neuvontaa potilaille, heidän läheisilleen ja muille syövästä huolestuneille. Neuvontahoitajat antavat myös periytyvyysneuvontaa. Palvelu on käyttäjille maksuton.

Neuvontapalveluun tuli vuoden 2017 aikana yhteensä lähes 4300 yhteydenottoa, joista valtaosa tuli puhelimitse ja sähköpostin välityksellä. Syöpäkipujen hoidossa auttava neuvontapalvelu Syöpäkipulinja toteutettiin yhteistyössä Hyksin Kipupoliklinikan kanssa. Kipulinjan toiminta on aloitettu vuonna 2014.

Osana valtakunnallista neuvontaa toimii maksuton etuusneuvontapuhelin. Se auttaa syöpäpotilaiden toimeentuloon ja etuuksiin liittyvissä kysymyksissä. Etuusneuvontapuhelimeen tuli vuoden aikana yhteensä 70 yhteydenottoa. Potilaat kysyivät erityisesti sairausvakuutukseen ja toimeentuloon liittyviä asioita. Palvelun toteutuksesta vastasi Pirkanmaan Syöpäyhdistys.

Avustukset

Avustukset vähävaraisille syöpäpotilaille. Syöpäsäätiö on saanut testamenttilahjoituksia vähävaraisten syöpäpotilaiden tukemiseen. Joulun aikaan on kerätty varoja samaan tarkoitukseen. Säätiön tuki vähävaraisille syöpäpotilaille jaetaan Suomen Syöpäyhdistyksen sosiaalitoimikunnan kautta. Avustuksia myönnetään hakemuksesta, johon on liitetty sosiaalityöntekijän lausunto.

Avustuksia jaettiin vuonna 2017 yhteensä 787 henkilölle. (2016 yhteensä 679 henkilölle). Avustusten kysyntä on kasvanut: vuonna 2016 avustus myönnettiin yhteensä 679 henkilölle, vuonna 2015 avustuksia sai 549 ja vuonna 2014 yhteensä 354 henkilöä. Avustukset olivat suuruudeltaan 300–1000 euroa. Vuonna 2017 jaettujen avustusten kokonaissumma oli 346 300 euroa (307 750 euroa vuonna 2016). Hakemusten perusteella hakijoiden taloudellinen tilanne vaikuttaisi olevan aiempaa huonompi.

 Lasten Syöpärahasto Emilia Heinosen muistoksi. Kyseessä on Syöpäsäätiön alainen itsenäinen rahasto, joka on perustettu vuonna 1981. Se myöntää tukea perheille, jotka ovat joutuneet vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen lapsen syöpäsairauden vuoksi. Rahasto myönsi vuonna 2017 avustuksia yhteensä 20 perheelle. Avustusten kokonaissumma oli 20 000 euroa. Rahasto voi myöntää matka-apurahoja sairaanhoitajille sekä tukea lasten syöpien tutkimusta.

Svea Ahlqvists fond. Rahasto on perustettu vuonna 2014 ja sen tarkoituksena on antaa avustuksia syöpään sairastuneille lapsille ja heidän perheilleen. Rahastosta myönnettiin vuonna 2017 avustuksia yhteensä 26 000 euroa 26 perheelle.