Siirry suoraan sisältöön

Lähipiirin määritelmä ja lähipiiritapahtumien raportointi toimintakertomuksen yhteydessä perustuu 1.12.2015 voimaan tulleeseen säätiölakiin.

Tiedossa ei ole Syöpäsäätiön vuonna 1948 perustaneiden henkilöiden tai näiden perheenjäsenten lähipiiritapahtumia.

Hallituksen jäsenet eivät saaneet vuonna 2017 palkkioita. Johtoryhmän jäsenille ei maksettu palkkoja tai palkkioita. Säätiö hankkii hallintopalvelunsa Suomen Syöpäyhdistykseltä, jonka työntekijöitä johtoryhmän jäsenet ovat. Säätiön yhdistykselle maksama korvaus hallintopalveluista ja sen perusteet on kuvattu tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Hallituksen jäsenten hakemukset on arvioitu samoissa arviointitoimikunnissa muiden apurahahakemusten kanssa ja samoilla kriteereillä. Apurahamyönnön sai vuonna 2017 kolme hallituksen jäsentä.

Sirpa Jalkaselle myönnettiin kolmivuotinen 240 000 euron apuraha, josta vuonna 2017 ei maksettu vielä yhtään erää. Jukka-Pekka Mecklinille myönnettiin kaksivuotinen 80 000 euron apuraha, josta maksettiin 20 000 euroa.  Lisäksi hänelle maksettiin vuonna 2015 myönnetystä apurahasta vuonna 2017 25 000 euroa.

Teuvo Tammelalle myönnettiin kaksivuotinen 75 000 euron suuruinen apuraha, josta ei vuonna 2017 vielä maksettu yhtään erää. Muista hallituksen jäsenistä Klaus Eleniukselle maksettiin vuoden 2016 kaksivuotisesta 100 000 euron apurahasta kuluvana vuonna 50 000 euroa.

Heikki Joensuulle maksettiin vuonna 2015 myönnetystä suurapurahasta yhteensä 100 000 euroa ja Sirpa Lepälle 45 000 euroa vuonna 2016 myönnetystä apurahasta.

Tapio Visakorvelle maksettiin vuonna 2016 myönnetystä kolmivuotisesta 225 000 euron apurahasta 75 000 euroa. Lisäksi Visakorvelle maksettiin viimeinen 20 000 euron erä vuonna 2015 myönnetystä apurahasta.

Yhteensä hallituksen jäsenille maksettiin apurahoja 335 000 euron edestä.

Hallituksen uudeksi jäseneksi marraskuussa 2016 valittu Satu Marttila toimi 31.1.2017 asti LähiTapiola Varainhoito Oy:n instituutiosijoittajista vastaavana johtajana. Säätiö teki sopimuksen LähiTapiola Varainhoito Oy:n sijoituspalveluiden ostamisesta keväällä 2013 kilpailutuksen perusteella. Hallituksen jäseniltä, tilintarkastajilta tai edellä mainittujen perheenjäseniltä tai näiden määräysvallassa olevilta yhteisöiltä tai säätiöiltä ei ostettu palveluita tai tehty sopimuksia näiden kanssa.

Apurahan saajien joukossa ei ollut tilintarkastajien eikä Syöpäsäätiön johtoryhmän jäsenten perheenjäseniä tai muita lähisukulaisia. Johtoryhmään kuuluvilla tai näiden perheenjäsenillä tai lähisukulaisilla ei ollut muitakaan lähipiiritapahtumia.

TÄYDENNYS LÄHIPIIRITAPAHTUMIIN Syöpäsäätiön hallituksen päätöksellä 15.5.2018:

Syöpäsäätiö on vuonna 2017 ostanut Roosa nauha -keräyksen Roosa nauhat Logonet Promotion Oy:ltä. Hankintahinta oli 77 280 euroa (ei sis. alv). Vastaava hankintapäätös tehtiin myös vuoden 2018 Roosa nauhojen osalta. Yrityksen osakkaana on viestintä- ja varainhankintajohtaja Helena Hulkon puoliso.

Helena Hulkko ei ole osallistunut hankintapäätösten valmisteluun eikä niiden tekemiseen ja hän kuului Syöpäsäätiön lähipiiriin johtoryhmäjäsenyyden kautta.

24.11. tehty korjaus 15.5. lisättyyn lähipiiritapahtumaan.

Hankinnassa ei ole säätiölain mukaan kyse lähipiiritapahtumasta, mutta Syöpäsäätiö haluaa sääntöjensä ja avoimuuden hengessä mainita tapahtuman.