Siirry suoraan sisältöön

Syöpäjärjestöjen tarkoituksena on syövän voittaminen. Syöpäjärjestöt vähentää syöpäsairauksista aiheutuvaa uhkaa ja haittoja yhteiskunnassa. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on yksi tärkeä tapa toteuttaa yhdistyksen strategiaa ja edistää yhdistyksen tavoitteita. Vaikuttamistyötä tehdään sekä valtakunnallisella että alueellisella tasolla.

Vuonna 2018 yhteiskunnallista vaikuttamista vahvistettiin uudella vaikuttamisviestinnän asiantuntijan tehtävällä. Asiantuntijan vastuulla oli ensisijaisesti toteuttaa, koordinoida ja kehittää yhteiskunnallista vaikuttamista. Kevään 2018 aikana valmisteltiin vaikuttamissuunnitelma vuosille 2018–2019. Suunnitelmaan koottiin sekä vaikuttamisen tapoja, ajankohtaisia asioita että ensimmäistä kertaa laaja kokonaiskuvaus yhdistyksen yhteiskunnallista tavoitteista. Syksyllä 2018 laadittiin Syöpäjärjestöjen ydinviestit.

Vaalit

Alkuvuodesta 2018 oli oletuksena, että maakuntavaalit järjestettäisiin lokakuussa 2018. Toimintasuunnitelman mukaisesti yhdistys valmisteli tavoitteet maakuntavaaleja ja vuoden 2019 eduskuntavaaleja varten. Yhdistyksen asiantuntijat, toimihenkilöjohto ja luottamushenkilöt osallistuivat tiiviisti tavoitteiden valmisteluun.

Vaaleissa kuusi yhdistyksen tärkeintä tavoitetta ovat:

  1. terveysperustainen verouudistus
  2. tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön vähentäminen
  3. syöpäseulontojen kehittäminen
  4. hoitoonpääsyn nopeuttaminen
  5. asiakasmaksujen kohtuullistaminen
  6. palliatiivisen ja saattohoidon laadun varmistaminen.

Vaikuttamisviestinnän asiantuntija tapasi kevään ja kesän aikana lähes kaikki puolueiden vaaliohjelmavalmistelusta vastaavat asiantuntijat. Näin vaalitavoitteita pyrittiin saamaan mukaan jo puolueiden omaan tavoiteasetantaan.

Seulonnat

Tavoitteena on, että hallitusohjelmaan 2019 saadaan yhdistyksen tavoittelemat muutokset: suolistosyövän seulontaohjelma käynnistetään, kohdunkaulasyövän ja rintasyövän seulontaohjelma laajennetaan, kehitetään seulontojen ohjausta ja siirretään seulontavastuu isommille alueille. Syksyn 2018 aikana tavattiin kansanedustajia ja ryhmäkanslioiden asiantuntijoita. Syksyllä Helsingin Sanomissa julkaistiin aihetta käsittelevä Vieraskynä-kirjoitus.

Kansallinen Syöpäkeskus – Fican

Suomeen perustettiin vuoden 2018 aikana viisi alueellista syöpäkeskusta. Keskusten ja vuonna 2019 perustettavan valtakunnallisen koordinaatioyksikön tehtävänä on kehittää ja yhdenmukaistaa syövän hoidon, ehkäisyn ja kuntoutumisen käytäntöjä. FICANin perustaminen nähtiin keskeiseksi vaikuttamisen paikaksi. Alkusyksystä 2018 yhdistys alkoi valmistella vaikuttamisen tueksi toimenpidekokonaisuutta eli Potilaan polku -sivustoa.

Potilaan polulla kuvataan potilaan tarpeita ja sitä, mitä palveluja hänen tulisi saada eri polun vaiheissa. Sivustolla esitetään toimenpidesuosituksia päättäjille ja terveydenhuollon toimijoille. Yksi osa Potilaan polku –kokonaisuutta on Syöpäjärjestöjen palvelujen linkittäminen osaksi julkista palveluvalikoimaa.

Potilaan polku -kokonaisuutta valmistelevassa projektiryhmässä on jäsenyhdistysten edustus. Potilaan polku -kokonaisuudesta käytiin lähetekeskustelu syyskuun toiminnanjohtajakokouksessa ja sitä työstettiin työpajoissa joulukuun toiminnanjohtajakokouksessa.

Lausunnot

Syöpäyhdistys antoi vuoden 2018 aikana viisi lausuntoa, kaikki STM:lle. Lausutut asiat:

Lääkepolitiikka

Vuonna 2018 Syöpäyhdistys vahvisti panostustaan lääkepoliittiseen keskusteluun muun muassa mielipidekirjoituksella Helsingin Sanomissa ja aloittamalla lääkkeiden käyttöönottoa koskevan selvityksen suunnittelun.

Yhteistyö

Yhteiskunnallista vaikuttamista tehtiin vuonna 2018 useassa yhteistyöhankkeessa tai -verkostoissa. Erityisesti yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen keskityttiin näissä verkostoissa:

  • Yksi elämä -yhteistyöhanke. Hankkeen yhteiskunnallinen vaikuttaminen lähti hitaasti liikkeelle vuoden 2018 aikana. Loppuvuonna hankkeen vaikuttamisverkosto kokoontui muutaman kerran ja alkoi suunnitella vaalivaikuttamista.
  • Ehkäisevän päihdetyön verkosto. Yhdistyksen edustaja oli mukana verkoston vaalityöryhmässä, joka valmisteli kevään 2018 aikana verkostolle eduskunta- ja maakuntavaalitavoitteet. Lisäksi yhdistyksen edustaja osallistui verkoston strategiatyöhön.
  • Yksilöllisen syövänhoidon mallimaa 2020 -hanke. Hanke keskittyi vaikuttamistapahtumien järjestämiseen. Tapahtumia järjestettiin kuusei eri puolilla Suomea. Syöpäyhdistys oli aktiivisesti mukana järjestämässä hankkeen tilaisuutta Porissa SuomiAreenan aikaan. Tilaisuuden teemana oli syövänhoidon yhdenvertaisuus.
  • Access to Medicines Task Force (ECL). Eurooppalainen kattojärjestö Association of European Cancer Leagues (ECL) perusti vuonna 2016 lääkkeiden saatavuuteen liittyvän toimintaryhmän, jossa edustajamme on ollut mukana. Kesäkuussa lähetimme ECL:n toiveesta sosiaali- ja terveysministerille kirjeen koskien eurooppalaista HTA-yhteistyötä.

Eduskunnan syöpäverkosto

Syöpäverkosto kokoontui kerran vuoden 2018 aikana. Lisäksi yhdistys on mukana SOSTE:n alaisen Potilas- ja kansanterveysjärjestöjen verkostossa ja pääsihteeri on toiminut SOSTEn kuntoutusverkoston puheenjohtajana.

Koulutukset

Vaikuttamisviestinnän asiantuntija piti vuoden aikana koulutuksia vaikuttamiseen liittyen. Koulutusten aiheina olivat vaalivaikuttaminen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen.