Siirry suoraan sisältöön

Ideaalitilanteeseen ei päästä hetkessä mutta tämä on suunta, johon Syöpäjärjestöjen mielestä tulisi kulkea. Toisaalta osa esittämistämme tavoitteista on jo arkipäivää. Matka kohti ideaalitilannetta parantaa entisestään syöpäpotilaiden palveluja sekä vahvistaa yhdenvertaisuutta koko maassa.

Potilaan polun kulussa voi olla yksilöllisiä, potilaskohtaisia vaihteluja. Tämä on yleiskuvaus, joka ei sellaisenaan toteudu jokaisella potilaalla. Esitetyt suositukset pätevät valtaosaan potilaista, vaikka polun kulussa olisi hieman eroavaisuuksia.

Käsittelemme suosituksissamme yleisiä hoitoon liittyviä asioita, potilaiden ja läheisten psykososiaalista tukea, kuntoutumisen tukea sekä terveyden edistämistä.

Sivusto on suunnattu ensisijaisesti terveydenhuollon ammattilaisille sekä päättäjille. Jos sinulla on palautetta tai kehittämisehdotuksia sivustoon liittyen, voit lähettää niitä osoitteeseen potilaanpolku@cancer.fi.

Elää arkeaan ja hoitaa terveyttään

Ihminen elää arkeaan terveenä tai mahdollisten kroonisten sairauksien kanssa. Elämässä voi tulla hetkiä, jotka pysäyttävät miettimään omaa terveyttä ja elintapoja: läheinen sairastuu, haluaisi eroon tupakoinnista, tulee vaivoja. Elintapamuutoksiin tarvitaan tukea.

Hakeutuu palveluihin ja käy tutkimuksissa

Oireet voivat herättää huolta ja pelkoja. Ihminen ei välttämättä osaa kertoa kaikkea tarpeellista terveydestään ja oireistaan, mikäli häneltä ei selkeästi kysytä. Tutkimukset voivat pelottaa ja tutkimustulosten odottaminen tuskastuttaa. Lisätiedon sekä kuulluksi tulemisen tarve ovat suuret.

Saa diagnoosin ja keskustelee hoitovaihtoehdoista

Syöpädiagnoosi on usein shokki, johon voi liittyä kuolemanpelkoa. Potilaan kyky vastaanottaa tietoa voi olla rajallinen, vaikka tiedontarve on suuri. Hoitojen odottaminen jättää tilaa peloille: eteneekö syöpä tällä välin? Potilas haluaa tietoa hoitovaihtoehdoista ja niiden seurauksista.

Toteuttaa kuratiivisia (parantavia) hoitoja

Hoitoihin liittyy paljon epämiellyttäviä oireita, kipuja, epävarmuutta ja hoitoväsymystäkin. Syöpä ja hoidot voivat vaikuttaa merkittävästi toimintakykyyn, mikä lisää huolta tulevaisuudesta. Potilas ei välttämättä tiedä, johtuvatko oireet syövästä vai hoidoista ja milloin tulisi hakeutua sairaalaan.

Siirtyy seurantaan

Seurantakäynnit herättävät usein huolta ja uusiutumisen pelko on yleinen. Potilasta saattaa huolestuttaa, onko terveydenhuollossa riittävästi osaamista syövästä ja juuri hänen syöpätyypistään. Kuntoutumisen tuen ja vertaistuen tarve ovat suuria. Potilas voi kokea jääneensä yksin hoitojen päätyttyä.

Paranee sairaudestaan ja elää hyvää arkea sairauden jälkeen

Paluu arkeen ei välttämättä ole helppo ja kuntoutumiseen tarvitaan tukea. Syöpä ja hoidot ovat voineet aiheuttaa haittavaikutuksia, joiden kanssa on opeteltava elämään. Kun kaikki voimavarat eivät kulu selviytymiseen, voi tulla tilaa peloille ja tunteille, jotka olivat aiemmin taka-alalla.

Oireilee uudestaan ja käy tutkimuksissa

Uudet syöpäoireet voivat herättää toivottomuutta ja kuolemanpelkoa. Tilanne voi olla jopa pahempi kuin ensimmäisen syöpäepäilyn kohdalla. Tutkimustulosten odottaminen tuntuu pitkältä. Tiedon ja tuen tarve on usein suuri. Potilas voi kokea olevansa yksin tilanteensa kanssa.

Saa tiedon levinneen syövän diagnoosista

Parantumaton syöpä voi herättää surua, katkeruutta, vihaakin. Potilas tarvitsee tietoa hoitovaihtoehdoista ja siitä, mitä hoitoja voi kokeilla. Syöpä voi aiheuttaa kipuja sekä fyysisiä ja psyykkisiä haittavaikutuksia. Riippumatta sairauden etenemistahdista tuen ja tiedon tarve on yleensä suuri.

Saa jarruttavia hoitoja ja elää hyvää arkea sairastaen kroonista syöpää

Potilas joutuu opettelemaan elämään kroonista syöpää sairastavana. Sopeutuminen uuteen elämäntilanteeseen sekä syövän ja hoitojen aiheuttamiin haittoihin voi olla vaikeaa. Psykososiaalisen tuen lisäksi tarvitaan kuntoutumisen tukea ja yksilöllinen hoitojen kokonaisuus.

Siirtyy palliatiiviselle hoitolinjalle

Palliatiivinen hoitolinja voi olla vaikea kohdattava riippumatta syövän kroonisuudesta tai nopeasta etenemisestä. Kuoleman lähestyminen tuntuu usein liian aikaiselta ja huoli läheisistä voi olla suuri. Potilas läheisineen tarvitsee selkeän tiedon siitä, mitä palliatiivinen hoitolinja tarkoittaa.

Siirtyy saattohoitoon

Potilas ja hänen läheisensä tarvitsevat selkeästi sanoitetun tiedon lähestyvästä kuolemasta. Kuolema voi herättää potilaassa ja hänen läheisissään monenlaisia tunteita, joiden käsittelyyn tarvitaan tukea ja tilaa. Syöpä voi aiheuttaa kipuja ja epämiellyttäviä oireita viimeiseen asti.

Kuolee

Vainajan läheiset voivat kokea surun lisäksi monia muitakin tunteita: katkeruutta, syyllisyyttä, jopa helpotusta. He tarvitsevat tukea, tietoa ja mahdollisuuden käydä läpi vainajan viimeisiä hetkiä ja keskustella hänen sairaudestaan. Kuolema voi herättää läheisissä myös pelkoa syövän periytymisestä.

Syöpäjärjestöjen palvelut

Syöpäjärjestöt - Suomen Syöpäyhdistys, 12 alueellista syöpäyhdistystä sekä 6 valtakunnallista potilasyhdistystä - tarjoaa laajan kirjon palveluja potilaille ja heidän läheisilleen koko potilaan polun ajan.

Käytetyt tutkimukset

Alla luettelemme temaattisesti jaoteltuina keskeisimpiä tutkimuksia, selvityksiä sekä hoitosuosituksia, joita olemme hyödyntäneet sivuston valmistelussa.

Käytetyt käsitteet

Kuvaamme tällä sivulla lyhyesti, miten olemme käyttäneet tiettyjä Potilaan polulla toistuvia käsitteitä.