Siirry suoraan sisältöön

Henkilötietojen käsittely kyselyssä 

Kokemukset Syöpäjärjestöjen tukihenkilöiden antamasta tuesta 

Suomen Syöpäyhdistyksen palautekyselyn tarkoituksena on selvittää syöpään sairastuneiden ja heidän läheistensä kokemuksia tuen saamisesta Syöpäjärjestöjen koulutetuilta tukihenkilöiltä. Kyselyn tuloksia hyödynnetään Syöpäjärjestöjen vapaaehtoistoiminnan kehittämisessä, vapaaehtoisten koulutuksissa ja toiminnanohjauksissa sekä tukihenkilöiden tarjoaman tuen markkinoinnissa.  

Kyselyyn vastataan anonyymisti Webropol -palveluun luodulla lomakkeella. Jottei vastaaja paljastuisi, taustatietoja kerätään mahdollisimman vähän (sukupuoli, luokiteltu ikä, vastaajan rooli sairastuneena tai läheisenä). Lisäksi kysytään syöpää sairastaneen tai hänen läheisensä tuen saamisen kokemuksesta.  

Valintakysymysten lisäksi lomakkeessa on kaksi kysymystä, joihin voi kirjoittaa vapaasti. Joissakin valintakysymyksissä on vaihtoehtoina ”en halua kertoa” ja/ tai ”en osaa sanoa”. Niiden avulla vastaaja voi vahvistaa antamiensa vastausten anonymiteettiä. 

Webropol-lomakkeella annetut vastaukset tallentuvat Telia Inmics-Nebula Oy:n kotimaiselle pilvialustalle, joka on saavuttanut tietoturvan ISO 27001 -sertifioinnin. Lomakkeella annettujen vastausten lisäksi Webropol-palvelun kautta ei kerätä vastaajan IP-osoitetta eikä muita henkilötietoja. Vastaukset siirretään viimeistään kyselyajan päätyttyä 30.9.2021 Suomen Syöpäyhdistys ry:n palvelimelle ja poistetaan Webropol-palvelusta. Kyselyvastaukset analysoi Suomen Syöpäyhdistyksessä vain vapaaehtoistoiminnan parissa työskentelevät ammattilaiset. Aineistoa käsitellään luottamuksellisuutta kunnioittaen ja yksittäisiä vastauksia salassa pitäen. Vastauksia ei luovuteta muualle eikä käsitellä muualla kuin Suomessa. Vastaukset hävitetään tulosten yhteenvedon jälkeen vuoden 2022 aikana.