Siirry suoraan sisältöön

Tarjouskilpailu – kysymykset ja vastaukset

Tällä sivulla julkaistaan tarjouskilpailuihin liittyviä kysymyksiä ja vastauksia.

Terveyden edistämisen ohjaajasivusto

Suomen Syöpäyhdistys ry:n hankintailmoitus ja tarjouspyyntö koskien terveyden edistämisen ohjaajasivuston konseptointia ja toteutusta on julkaistu 25.11.2016 Hilma Julkiset hankinnat – verkkosivuilla.

Tarjouspyynnössä hankintaa koskevat kysymykset pyydettiin toimittamaan hankintayksikölle osoitteeseen tarjoukset@cancer.fi 5.12.2016 klo 16 mennessä.

Alla ovat määräaikaan toimitetut kysymykset koskien tarjouspyyntöä sekä hankintayksikön vastaukset niihin.

Kysymys 1:
Tarjoajan soveltuvuutta koskevassa dokumentissa mainitaan “Todistukset tarkastetaan ennen päätöksentekoa sekä sopimuskauden aikana”. Tarkoittaako tämä, että tarjoajan on liitettävä jo tarjouksen yhteyteen dokumentit, joilla osoittaa soveltuvuutensa (esim. luottotiedot), vai pyydetäänkö nämä erikseen tarjouskilpailun voittaneelta ennen sopimuksen syntymistä?

Vastaus 1:
Tarjoajan ei tarvitse liittää rekistereitä, työehtosopimusta tai keskeisiä työehtoja ja työterveyshuoltoa tai taloudellista ja rahoituksellista asemaansa koskevia todistuksia, vaan tarjoajan vakuutus tarjouspyynnön liitteellä 3 riittää. Tarjoajalta voidaan pyytää selvityksiä hankintamenettelyn aikana. Tarjouspyynnön liitteen 3 ohjeen viittaus sitoumusmalliin on tarpeeton (tarjouspyynnön liite 5A on sopimusluonnos, ei sitoumusmalli).

Kysymys 2:
Onko alihankkijoiden käyttö käyttöliittymäsuunnittelussa sallittua?

Vastaus 2:
Tarjoaja voi käyttää alihankkijoita palvelun suorittamiseen mukaan lukien käyttöliittymäsuunnittelu. Alihankkijat tulee nimetä tarjouksessa. Verkkosivusto sijoitetaan Suomen Syöpäyhdistyksen palvelimelle (tarjouspyynnön liitteen 1 kohta Hosting-ympäristö), joten käyttöpalveluista ei synny tarjoajalle kustannuksia eikä oman ratkaisun ehdottamiseen ole aihetta.

 

Nuorten digitaalisen palvelun tekninen toteutus

Suomen Syöpäyhdistys ry:n hankintailmoitus ja tarjouspyyntö koskien nuorten digitaalisen palvelun teknistä toteutusta on julkaistu 24.3.2016 Hilma Julkiset hankinnat – verkkosivuilla
http://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2016-007616/(avautuu uudessa ikkunassa)

Tarjouspyynnössä hankintaa koskevat kysymykset pyydettiin toimittamaan hankintayksikölle osoitteeseen tarjoukset@cancer.fi 6.4.2016 klo 12 mennessä.

Hankintayksikölle ei esitetty hankintaa koskevia kysymyksiä.