Syöpäsäätiön apurahat

Syöpäsäätiö jakaa apurahoina vuosittain noin 4 miljoonaa euroa. Syöpäsäätiö ja sen rahastot jakavat apurahoja vuosittain yli sadalle tutkijalle tai tutkimusryhmälle. Säätiöllä on kaksi apurahajakoa vuodessa.

Matka-apurahat

Syöpäsäätiö jakaa vuosittain matka-apurahoja opinto-, kongressi- ja esitelmämatkoihin.

Psykososiaalisen syöpätutkimuksen apurahat

Psykososiaalinen syöpätutkimus tutkii psyykkisiä ja sosiaalisia tekijöitä, jotka vaikuttavat esimerkiksi syövän syntyyn, vaaratekijöihin, toteamiseen sekä syövän eri vaiheisiin. Tutkimuksen kohteena voi olla myös sosiaalinen ympäristö kuten perhe ja työelämä.

Apurahalautakunta ja arviointitoimikunnat

Syöpäsäätiön apurahalautakunnan ja apurahatoimikuntien asiantuntijat arvioivat apurahahakemukset.

Muu tieteen tuki

Apurahojen lisäksi Syöpäsäätiö tukee tutkimusta myös muilla tavoin.

Ohjeita apurahan hakijalle

Ohjeita Syöpäsäätiön apurahoja hakevalle vuonna 2016