Siirry suoraan sisältöön

Syöpäsäätiön tukihakemusten rekisterin tietosuojasta

Syöpäsäätiö sr on tukihakemusten rekisterin rekisterinpitäjä. Syöpäsäätiö käsittelee henkilö-tietojasi, joiden avulla olet tunnistettavissa suoraan. Henkilötietojasi käsitellään seuraavia tarkoituksia varten

 1. Taloudellisen tuen tarpeesi arviointi
 2. Tuen kertaluonteisuuden varmistus
 3. Tuen maksaminen
 4. Tilastointi

Henkilötietojen käsittely taloudellisen tuen tarpeesi arvioinnissa perustuu suostumukseesi (tietosuoja-asetus (TSA) 6 artikla 1 kohta a alakohta) ja arkaluonteisten henkilötietojen käsittely nimenomaiseen suostumukseesi (TSA 9 artikla 2 kohta a alakohta). Henkilötietojen käsittely tuen kertaluonteisuuden varmistamiseksi ja tilastointia varten perustuu Syöpäsäätiön oikeutettuun etuun (TSA 6 artikla 1 kohta f alakohta). Syöpäsäätiö perustelee pyynnöstäsi, miksi henkilötietojen käsittely on näihin tarkoituksiin Syöpäsäätiön oikeutetun edun mukaista. Tuen maksamiseen liittyvän kirjanpidon oikeusperuste on rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen (TSA 6 artikla 1 kohta c alakohta, kirjanpitolaki (1336/1997)).

Voit peruuttaa suostumuksesi milloin vain ottamalla yhteyttä sairaalan sosiaalityöntekijään tai lähettämällä tiedon peruutuksesta osoitteeseen vasy(at)cancer.fi tai kirjepostia osoitteeseen Syöpäsäätiö sr, Tukihakemus, Unioninkatu 22, 00130 Helsinki.

Sosiaalityöntekijä pyytää sinulta Syöpäsäätiön lomakkeeseen täytettäväksi nimen, postiosoitteen, postinumeron, paikkakunnan, puhelinnumeron, syntymäajan, tilinumeron, tuen haun syyn (tarpeen aihe), haettavan summan, siviilisäädyn, alaikäisten lasten iät, aiemman avustuksen Syöpäsäätiöltä, syövän diagnoosivuoden, syövästä aiheutuneet kulut ja taloudellisen tilanteen.

Henkilötietoja säilytetään käyttötarkoituksen mukaan seuraavasti:

 1. Taloudellisen tuen tarpeen arviointi: 2 viikon ajan tukipäätöksestä. Koskee puhelin-numeroa, postiosoitetta, postinumeroa, haettavaa summaa, alaikäisten lasten iät, syövän diagnoosivuotta, syövästä aiheutuneita kuluja ja taloudellista tilannetta. Tarpeen aihetta ja paikkakuntaa säilytetään pidempään (kohta 4).
 2. Tuen kertaluonteisuuden varmistaminen: hyväksytyn hakemuksen hakijan nimi, syntymä-aika ja aiempi avustus Syöpäsäätiöltä säilytetään 20 vuotta.
 3. Tuen maksaminen: nimi, tilinumero, tukisumma, maksupäivä ja teksti ”Taloudellinen tuki”. Tositteet säilytetään tilikauden lopusta alkaen 6 vuotta. Kirjanpito säilytetään tilikauden lopusta alkaen 10 vuotta.
 4. Tilastointi: tuen saamisesta tai tuetta jäämisestä sekä tukisummista kootaan ikäryhmittäinen, maantieteellinen, siviilisäädyittäinen sekä tarpeen aiheen ja hylkäyksen syyn mukainen tilasto 2 vuoden kuluessa tukipäätöksestä. Valmiista, anonymisoidusta tilastosta ei pysty palaamaan yksittäisiin henkilöihin.

Sosiaalityöntekijä lähettää hakemuslomakkeen Syöpäsäätiöön suojatulla sähköpostilla/turvapostilla tai postitse. Henkilötietojen käsittelijöitä ovat Suomen Syöpäyhdistys ry (SSY) ja Heeros Oyj (maksut), jolla on myös alikäsittelijöitä. SSY:n terveysosaston kahdella työntekijällä, SSY:n pääsihteerillä ja hänen sijaisellaan on oikeus ja tarve käsitellä hakemuksia taulukkolaskentaohjelmassa ja manuaalisessa muodossa olevia tietoja. Hakemusten käsittelyssä kaikkia käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus mm. tietosuojalain (1050/2018) 35 §:n mukaan. SSY:n pääsihteeri hyväksyy avustukset. Tukisummat maksetaan SSY:n ylläpitämällä taloushallinnon ohjausjärjestelmällä. Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa. Sähköinen aineisto suojataan asianmukaisesti.

Henkilötietojasi ei täydennetä muista lähteistä. Henkilötietojasi ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon. Henkilötietojasi ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Sinulla on oikeus:

 • peruuttaa suostumus henkilötietojesi käsittelyyn (tuen tarpeellisuuden arviointi)
 • tarkastaa omat henkilötiedot
 • tietojen oikaisemiseen
 • tietojen poistamiseen (ei koske tuen maksamista)
 • käsittelyn rajoittamiseen
 • tietojen käsittelyn vastustamiseen (tuen kertaluonteisuuden varmistus ja tilastointi)

Voit peruuttaa suostumuksesi milloin vain ottamalla yhteyttä sairaalan sosiaalityöntekijään tai lähettämällä tiedon peruutuksesta osoitteeseen vasy@cancer.fi tai kirjepostia osoitteeseen Syöpäsäätiö, Tukihakemus, Unioninkatu 22, 00130 Helsinki. Voit käyttää muita oikeuksiasi ensisijaisesti kirjallisena sähköpostitse osoitteeseen vasy@cancer.fi tai postitse (Syöpäsäätiö, Unioninkatu 22, 00130 Helsinki), tai henkilökohtaisena käyntinä Unioninkadulla. Syöpäsäätiö toimittaa vastaukset antamaasi osoitteeseen kirjattuna kirjeenä.

Sinulla on myös oikeus kannella tietosuoja-asetuksen rikkomuksesta valvontaviranomaiselle: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00531 Helsinki, puh. 029 566 6700, tietosuoja(at)om.fi

Rekisterinpitäjä: Syöpäsäätiö sr, Unioninkatu 22, 00130 Helsinki.

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Terveysosaston johtaja Marika Skyttä, marika.skytta(at)cancer.fi, puh. 041 531 4991.

Tietosuojavastaava: Tapio Luostarinen, tietosuojavastaava(at)cancer.fi, puh. 050 464 7028.

Vastustamisoikeudesta

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, joka tapahtuu Syöpäsäätiön oikeutetun edun perusteella käyttötarkoituksiin tuen kertaluonteisuuden varmistaminen ja tilastointi. Vastustamis-oikeus tarkoittaa pyyntöä, ettei henkilötietojasi käsiteltäisi ollenkaan tiettyyn käyttötarkoitukseen. Voit vastustaa käsittelyä tilastointia varten henkilökohtaiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella. Voit käyttää vastustamisoikeutta ensisijaisesti sähköpostitse (vasy@cancer.fi) tai postitse/ henkilökohtaisena käyntinä (Syöpäsäätiö, Unioninkatu 22, 00130 Helsinki). Syöpäsäätiö toimittaa vastaukset antamaasi osoitteeseen kirjattuna kirjeenä.