Siirry suoraan sisältöön

Syöpäjärjestöjen terveyden edistäminen on arvoihin perustuvaa tavoitteellista toimintaa ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin mahdollistamiseksi ja syövän ehkäisemiseksi.

Syöpäjärjestöt tekee terveyden edistämistyötä monella alueella. Se pyrkii vaikuttamaan yhteiskuntapolitiikkaan, yleisiin asenteisiin, sosiaali- ja terveydenhuollon käytäntöihin sekä yksilöiden valintoihin. Kohderyhminä ovat lapset, nuoret ja aikuiset. Tarvittaessa toimintaa kohdennetaan valituille erityisryhmille.

Alueyhdistyksissä tehtävää terveyden edistämistyötä lisättiin vuonna 2018 palkkaamalla Pohjois-Suomen, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Saimaan ja Keski-Suomen alueille kolme terveyden edistämisen asiantuntijaa (2,5 henkilötyövuotta). Lisäksi alueyhdistyksiä tuettiin terveyden edistämistyössä osallistumalla niiden erilaisiin kehittämishankkeisiin. Tämä määräaikainen toiminta päättyi vuoden 2020 lopussa. Kokemukset toiminnasta olivat hyvin positiivisia.

Suomen Syöpäyhdistys toimi aktiivisesti Järjestöjen nikotiiniton Suomi (JäNiS)- sekä Savuton Suomi, Savuton Helsinki ja Hyvä kierre -verkostoissa. Yhteistyö Suomen Olympiakomitean kanssa nuuskan käytön vähentämiseksi urheilussa jatkui. Lisäksi tehtiin yhteistyötä muun muassa Suomen Sydänliiton, Väestöliiton, Diabetesliiton, Hengitysliiton, Aivoliiton, Ehkäisevä Päihdetyö EHYT ry:n, Suomen Mielenterveysseuran, Nuorten mielenterveysseura Yeesin sekä Marttojen kanssa.

Nuorten terveyden edistäminen

Nuorten terveyttä edistävien elintapojen vahvistaminen on ollut Syöpäjärjestöjen painopistealue vuodesta 2016. Nuorten terveyden edistämisen painopisteenä on ollut jo yli 15 vuotta STEAn (aiemmin RAY) rahoittama Nuorten tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön vähentämishanke (NuoTup). Vuosi 2020 oli kolmivuotisen STEA-rahoitteisen Fressis – nuorten terveystietotaidon vahvistaminen digitaalisesti -hankkeen viimeinen vuosi. Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien alle 29-vuotiaiden nuorten terveyttä edistävä Hyvä Päivä -projekti on ollut käynnissä vuodesta 2016 alkaen. Hyvä Päivä -toiminnan rahoitus tulee STEAlta ja Syöpäsäätiön yritysyhteistyön kautta LähiTapiolalta.

Nuorten nikotiinituotteiden käytön vähentäminen

Fressis. Nuorille suunnattu viestinnällinen kokonaisuus Fressis antaa tietoa sekä kannustaa nikotiinittomaan elämään ja terveellisiin elintapoihin. Nikotiinituotteista käsitellään savukkeita, nuuskaa ja sähkösavukkeita. Fressis sisältää verkkosivuston Fressis.fi sekä sitä tukevat sosiaalisen median kanavat.

Vuonna 2020 Fressis palveli nuoria tietopankkien, artikkelien, tietotestien ja kampanjoiden muodoissa. Nuoret osallistuivat Fressiksen sisällöntuotantoon, arviointiin ja kehittämiseen kesätyöntekijöinä, sisällöntuottajina, nuorisoraadeissa sekä nuorten suosimien vaikuttajien kanssa tehdyn yhteistyön kautta. Sosiaalisen median kanavista pääkanava oli Instagram, lisäksi kampanjoissa hyödynnettiin laajasti muita kanavia.

Nuorten terveysaiheisiin kysymyksiin vastataan Kysy asiantuntijalta -palvelussa. Vuonna 2020 vastattiin 76 tupakka- ja nikotiinituotteita koskevaan kysymykseen. Erityisesti nuoria mietityttivät nuuskan haitat ja nuuskan käytön lopettaminen.

Nuorille ja nuorille aikuisille kehitettiin Erovirasto-sovellusta, joka auttaa eroon nuuskasta ja tupakasta 30 päivän ohjelmalla antamalla tietoa tupakoinnin ja nuuskan käytön haitoista sekä vinkkejä ja tukea lopettamiseen. Maksuton sovellus avataan 2021.

Vuoden aikana toteutettiin kaksi vaikuttajayhteistyötä aiheina tupakoinnin ja nuuskan piilomainonta sekä niiden ympäristövaikutukset. Youtube-videot saivat yhteensä 119 000 katselukertaa kampanja-aikana, ja niihin tuli yli tuhat kommenttia. Palautekyselyyn vastanneista 99 prosenttia koki, että videon katsottuaan tietää paremmin, miksi kannattaa kieltäytyä tupakasta tai nuuskasta.

Fressis-sivustolla oli 632 000 käyttäjää ja yli 756 000 istuntoa vuonna 2020. Käyttäjäliikenne kasvoi 87 prosenttia edellisvuodesta. Verkkotesteihin vastattiin lähes 37 400 kertaa. Fressiksen Instagram-tilillä oli 1 955 seuraajaa. Fressis.fin YouTube-tilillä olleita videoita katsottiin yhteensä yli 82 600 kertaa.

Röökikroppa. Uudistettu Röökikroppa-palvelu avattiin 2019. Röökikroppa sisältää tietoa savukkeiden lisäksi nuuskasta ja toimii kuudella kielellä (suomi, ruotsi, englanti, tanska, viro ja venäjä). Röökikroppa.fi-sivustolla oli vuoden aikana 67 000 käyttäjää ja yli 83 000 istuntoa.

NikEdu. Lasten ja nuorten kanssa toimiville aikuisille suunnattua NikEdu-sivustoa kehitettiin sisällön, käytettävyyden ja saavutettavuuden osalta. Uusia sisältöjä olivat mm. tuntisuunnitelmat yläkoulun terveystiedon opetukseen ja nuorten tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön puheeksi ottamisen malli aikuisille. Sisältöjä markkinoitiin kohderyhmille verkostojen kautta, lehtimainonnalla ja digitaalisella markkinoinnilla. Nikedu.fi-sivustolla oli yli 18 700 käyttäjää ja 23 000 istuntoa. Sivustolla olevia materiaaleja katsottiin 3 105 kertaa.

Yhteistyössä Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen NIKO-projektin kanssa kehitettyä Tarmo-terveyslautapeliä jaettiin oppilaitoksille ja nuorisotyöhön. Yhteistyössä EHYT ry:n kanssa toteutettiin Päihteet terveystiedon opetuksessa -koulutus 61 terveystiedon opettajalle ja opettajaksi opiskelevalle.
Loppuvuodesta valmisteltiin NikEdu-sivuston brändimuutosta. Vuoden 2021 alusta sivusto palvelee FressisEdu-nimellä yhdistyen nuorille suunnatun Fressis.fi-palvelun kanssa.

Nikotiiniton amis (Namis) -projekti toteutettiin vuosina 2018–2020 Savon ammattiopistossa Kuopiossa. Hankkeen tavoitteena oli auttaa oppilaitosta nikotiinittomuutta tukevien toimintamallien ja oppimisympäristöjen kehittämisessä sekä vahvistaa henkilökunnan valmiuksia opiskelijoiden nikotiinittomuuden tukemisessa. Kehitettyjä malleja levitettiin vuonna 2020 oppilaitoksen toimipisteisiin ja toimia juurrutettiin rakenteisiin. Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat Savon ammattiopiston lisäksi Pohjois-Savon Syöpäyhdistys ja Kuopion kaupungin ehkäisevä päihdetyö.

Ammatillisten oppilaitosten nikotiinittomuuden edistämisen toimintamalli muodostettiin palvelumuotoilun keinoin yhdessä ammatillisten oppilaitostoimijoiden kanssa. Toimintamalli perustuu Namis-hankkeessa tuotettuihin malleihin ja työkaluihin. Se sisältää koulutus- ja opetusmateriaalia, työkaluja opiskelijan ohjaamiseen, osallistamiseen ja nikotiinituotteiden käytön puheeksi ottamiseen sekä käytännön esimerkkejä oppilaitoksen sääntöihin ja toimintaohjeisiin sekä oppilaitosympäristön kehittämiseen. Mallin jalkautus oppilaitoksiin aloitetaan 2021 yhdessä viiden alueellisen syöpäyhdistyksen kanssa.

Nikotiiniton nuorisotyö -koulutus toteutettiin kahtena etäkoulutuksena Laitilan ja Akaan nuorisotyöntekijöille. Koronan aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi koulutukselle kehitettiin etämuotoinen toteutusmalli, jota voidaan jatkossa käyttää kasvokkaisen koulutustilaisuuden vaihtoehtona. Osallistuneista 94 prosenttia koki koulutuksesta olleen heille hyötyä, ja kaikki suosittelisivat koulutusta muille nuorisotyöntekijöille.

Nuuskaton urheilu. Vuonna 2020 kehitettiin palvelumuotoilun keinoin yhteistyössä Suomen Olympiakomitean, EHYT ry:n ja urheilutoimijoiden kanssa Nuuskaton urheilu -toimintamalli urheiluseuroille nuuskattomuuden edistämiseksi. Toimintamalli on Nuuskatonurheilu.fi-sivustolla. Vuonna 2021 sitä viedään urheiluseuroihin eri puolilla Suomea.

Fressis – nuorten terveystietotaidon vahvistaminen muissa kuin nikotiiniaiheissa

Vuosi 2020 oli kolmivuotisen STEA-rahoitteisen Fressis-projektin viimeinen hankevuosi. Fressis-kokonaisuus kattaa kaikki syövän ehkäisyn kannalta keskeiset elintavat ja tarjoaa nuorille kokonaisvaltaisen terveyden edistämisen kokonaisuuden. Projektin tavoitteena on ollut vahvistaa nuorten terveystajua ja -taitoja tupakka- ja nikotiinituoteaiheiden lisäksi muissa teemoissa: ravitsemus, liikunta, alkoholi, seksuaaliterveys, auringolta suojautuminen sekä vuorokausirytmi ja mielen hyvinvointi elämänhallinnan näkökulmasta.

Niin Fressis-sivustolle kuin sosiaalisen median kanaviinkin tuotettiin runsaasti sisältöä artikkelien, videoiden, infograafien, testien ja somesisältöjen muodossa. Arviointikyselyyn vastanneista 72 prosenttia koki saaneensa lisätietoa, 48 prosenttia alkoi pohtia omaa motivaatiotaan terveellisiin elintapoihin ja 48 prosenttia aikoi toteuttaa tai kokeilla saatuja vinkkejä ja terveellisiä elintapoja.

Kysy asiantuntijalta -palvelun suosio on lisääntynyt vuosittain, ja vuonna 2020 vastattiin tupakka- ja nikotiinituoteaiheisten kysymysten lisäksi 561 terveysaiheiseen kysymykseen. Eniten nuoria mietityttivät seksuaaliterveyteen liittyvät kysymykset. Palautteen mukaan 95 prosenttia kysyjistä koki saaneensa tarvitsemansa tiedon ja vastauksesta olleen itselleen hyötyä.

Fressimpi fiilis -kampanja toteutettiin 15–18-vuotiaille nuorille vuodenvaihteessa 2020–21. Kolme vaikuttajanuorta antoi videovinkkejä pienistä arkitavoista, joilla voi edistää mielen hyvinvointia. Vinkkivideoita näki 2 255 nuorta. Kampanjapalautteen mukaan 74 prosenttia koki saaneensa hyviä vinkkejä ja 71 prosenttia aikoi kokeilla niitä.

Neljän somevaikuttajan kanssa tehtiin yhteistyössä sisältöjä ravitsemus-, alkoholi- ja HPV-teemoista Youtubeen ja Instagramiin. Eri sisältömuodoilla saatiin yhteensä 588 000 katselukertaa. Palautekyselyyn vastanneista 90 prosenttia koki saaneensa lisää tietoa terveellisistä elintavoista.

Yhdessä Säteilyturvakeskuksen, Ilmatieteen laitoksen ja Itä-Suomen yliopiston kanssa suunniteltiin ja toteutettiin pilottimuotoisena nuorten aurinkosuojautumiseen kannustava kampanja, joka saa jatkoa seuraavina vuosina kevätkesän aikaan.

Nuoret osallistuivat Fressiksen sisällöntuotantoon, arviointiin ja kehittämiseen nuorisoraatitoiminnassa, kesätyöntekijöinä sekä sisällöntuottajina.

Kesäkumi-kampanja. Kesäkumi-kampanjalla lisätään tietoa seksitaudeista ja niiltä suojautumiselta sekä kannustetaan kondomin ja suuseksisuojan käyttöön. Kampanja toteutetaan vuosittain yhteistyössä YleX:n, Väestöliiton, Suomen Punaisen Ristin ja Sotilaskotiliiton kanssa. Koronatilanteen vuoksi kampanja toteutettiin digitaalisena sosiaalista mediaa vahvasti hyödyntävänä kampanjana.

Syöpäjärjestöt pitää kampanjassa yllä erityisesti sisältöjä HPV:sta ja sen tartunnan ennaltaehkäisystä sekä kannustaa kondomin käyttöön. Instagramin kautta tavoitettiin yhteensä 350 000 nuorta. Fressis-sivustolla olevaa Naimamaisteri-testiä tehtiin syksyn loppuun mennessä 18 000 kertaa. Kampanja-arviointiin vastanneista 75 prosenttia koki oppineensa uutta seksuaaliterveyteen liittyvistä asioista ja 75 prosenttia kertoi aikovansa käyttää kondomia jatkossa.

Hyvä päivä -projekti

Hyvä päivä -toiminnan tavoitteena on lisätä työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien alle 29-vuotiaiden nuorten tietoja, taitoja ja pystyvyyttä terveellisiin elämäntapoihin liittyvässä elämänhallinnassa. Hyvä Päivä -toimintaa on toteutettu vuodesta 2016 yhteistyössä kuntien nuorisopalveluiden ja Ohjaamoiden kanssa. Vuoden 2020 alusta Hyvä Päivä siirtyi kohdennetun STEA-hankerahoituksen piiriin. Toiminnan toisena rahoittajana on LähiTapiola Syöpäsäätiön yritysyhteistyön kautta.

Hyvä Päivä -ryhmätoimintaa jatkettiin yhteistyössä kuntien nuorisopalveluiden ja Ohjaamoiden kanssa. Hyvä Päivä -ryhmiä toteutettiin Vantaalla, Lohjalla, Rovaniemellä, Kajaanissa, Kuhmossa, Seinäjoella, Joensuussa, Huittisissa, Janakkalassa, Keravalla, Mäntsälässä, Oulussa, Iissä ja Espoossa. Yhteensä ryhmiä toteutettiin 21 ja niihin osallistui 100 nuorta. Koronapandemia siirsi nuorten parissa toteutettavia ryhmätoimintoja verkkoon, ja osa Hyvä Päivä -ryhmistäkin toteutettiin etäyhteyksin. Hanketiimi laati maaliskuussa etäversion Hyvä Päivä -ryhmämallista. Ryhmiä ohjanneiden alueelliset tsemppipäivät muutettiin kaksi kertaa järjestetyiksi valtakunnallisiksi etäaamukahveiksi, ja ne saavuttivat hyvän osanoton eri puolilta Suomea.

Hyvä Päivä -ohjaajakoulutuksia järjestettiin Vantaalla, Oulussa ja Hämeenlinnassa sekä etäkoulutus syksyllä 2020. Niissä sekä erillisissä kuntakohtaisissa koulutuksissa koulutettiin 66 uutta nuorten parissa työskentelevää ammattilaista Hyvä Päivä -ryhmien ohjaajiksi. Koulutuskeskus Salpauksen kanssa käynnistettiin yhteistyö Hyvä Päivä -toimintamallin viemiseksi keskeyttämisvaarassa oleville ammattioppilaitoksen opiskelijoille. Hyvä Päivä -ohjaajasivustoa kehitettiin ja sinne lisättiin tietotekstit arkirytmistä, mielen hyvinvoinnista ja liikunnasta. Toimintamallin näkyvyyden ja tunnettuuden lisäämiseksi hyödynnettiin aktiivisesti Hyvä Päivä Instagram- ja Twitter -tilejä sekä Facebook -sivustoa.

Yleinen terveyden edistäminen

Syöpäjärjestöjen yleinen terveyden edistäminen keskittyy primaari-, sekundaari- ja tertiaaripreventioon, joissa kohderyhmänä ovat aikuiset ja alle kouluikäiset lapset.

UV-suojautuminen

Päiväkoteihin suunnattua lasten itserasvauksen edistämistä jatkettiin. Ympäri Suomea toteutettiin päiväkodeissa satutunteja virtuaalisesti. Lapsille näytettiin uutta Auringon apurit – Loistetaan yhdessä –videota, jossa kerrotaan auringossa suojautumisen tärkeydestä, terveellisistä retkieväistä sekä ympäristön siisteyden tärkeydestä. Lasten vanhemmille lähetettiin esite Auringossa terveellisesti – Pieni opas lasten vanhemmille. Päiväkodit saivat julisteen siitä, kuinka lapset toteuttavat rasvauksen itse. Opetustuokioita järjestivät Syöpäjärjestöjen työntekijöiden lisäksi ammattikorkeakoulujen opiskelijat.

Naiskohderyhmää muistutettiin terveellisestä aurinkokäyttäytymisestä Iho kertoo tarinoita –videolla ja miehiä Lomakuvia -videolla sosiaalisessa mediassa.

Ihosyöpien määrän kasvun ja ihmisten tietoisuuden lisääntymisen vuoksi hakeutuminen Syöpäjärjestöjen toteuttamiin luomihuolitarkkailuihin on lisääntynyt. Syöpäjärjestöt ei pysty enää vastaamaan tähän lisääntyvään tarpeeseen, joten aloitimme vuonna 2019 luomitarkkailukoulutukset terveydenhuollon ammattilaisille.

Yhteistyössä Säteilyturvakeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen kanssa järjestettiin tiedotustilaisuus. Media oli kiinnostunut aurinkoasioista ja teki useita haastatteluja terveellisestä aurinkokäyttäytymisestä.

Aattelepaite.fi-sivusto

Miehille suunnattu nettisivusto Aattelepaite.fi on rakennettu Syöpäjärjestöjen tekemien miehille suunnattujen selvitysten pohjalta. Sivustolla on videoita tupakasta, ravinnosta, liikunnasta, auringosta, seksistä ja alkoholista. Sivustolla on myös tietoa, omatarkkailuohjeita ja testejä. Asioita on käsitelty tiedon lisäksi huumorin keinoin. Videoissa esiintyy tavallisten miesten lisäksi asiantuntijoita ja kiinnostavia julkisuuden henkilöitä, kuten Iron Maidenin Bruce Dickinson.

Kivesten omatarkkailu

Nuorille 15–35-vuotiaille miehille suunnatun kampanjan tavoitteena on lisätä tietoisuutta kivessyövästä, sen oireista ja kivesten palpaatiosta. Kampanjassa tuotettiin esite ja Katsasta kassis -video, jota on jaettu sosiaalisessa mediassa. Armeijan kutsunnoissa on jaettu myös materiaalia ja annettu ohjausta kivesten omatarkkailuun.

Liikunta

Syöpäviikolla toukokuussa aiheena oli syöpä ja liikunta. Tavoitteena oli innostaa syöpään sairastuneita liikkumaan enemmän. Syöpäkeskusten kanssa tehtiin yhteistyötä teeman ympärillä. Ammattikorkeakoulujen kanssa syöpä ja liikunta otettiin osaksi opetusta sekä opinnäytetöitä.

Syöpäjärjestöt oli yhteistyössä Sydänliiton, Diabetesliiton, Aivoliiton ja Hengitysliiton kanssa järjestämässä koulutuksia ja muuta paikallisosastojen liikuntaa aktivoivaa toimintaa. Koulutukset pyrittiin järjestämään etäkoulutuksina.

Suomen Syöpäyhdistys on Soveltava Liikunta ry:n (SoveLi) ja Ikäinstituutin jäsen.

Tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön vähentäminen aikuisilla

Jo sairastuneille suunnattua työtä lisättiin. Sairaaloiden kanssa edistettiin Savuttomana leikkaukseen -mallia pitämällä osastotunteja ja luentoja niin lääkäreille kuin muillekin terveydenhuollon ammattilaisille. Asiantuntijavideo tehtiin sairaaloiden käyttöön.

Tupakka ja raskaus

Syöpäjärjestöt oli aktiivisesti mukana eri kaupunkien ja maakuntien raskaudenaikaisen tupakoinnin vähentämistyössä. Vuonna 2020 tehtiin Eksoten alueella Nikotiiniton raskaus -koulutus ja aiempina vuosina lukuisia koulutuksia ympäri Suomen. Koulutuksien tavoitteena on lisätä tietoa ja osaamista sekä käynnistää neuvoloissa tavoitteellinen toiminta tupakoinnin ja muiden nikotiinituotteiden käytön vähentämiseksi. Neuvolatyön tueksi tehtiin video, esite, julisteita ja ppt-esitys.

Alkoholi

Nainen ja alkoholi -sivusto avattiin. Kolme videota tehtiin herättelemään naisia heidän alkoholin käytöstään. Alkoholiteemoja käsiteltiin myös Aattelepa ite -sivuilla. Syöpäjärjestöjen alkoholiesitettä jaettiin erilaisissa tilaisuuksissa. Alkoholin syöpävaarallisuutta käsiteltiin myös erilaisissa syövän ehkäisyn luentokokonaisuuksissa.