Siirry suoraan sisältöön

Vuoden 2020 lopussa yhdistyksen yhteenlaskettu jäsenmäärä oli 110 966 jäsentä, kun vuotta aiemmin se oli 113 830.

Jäsenyhdistysten toiminta

Alueelliset syöpäyhdistykset kattavat koko maan. Jokaisella yhdistyksellä (Ahvenanmaata lukuun ottamatta) oli vuonna 2020 vähintään yksi toimipiste, joka tarjosi syöpään perehtyneen sairaanhoitajan neuvontapalveluja. Syöpään sairastuneiden ja heidän läheistensä neuvonta, vertaistukiryhmät ja -henkilöt ovat kaikkien alueellisten jäsenyhdistysten ydintoimintoja. Jokaisella yhdistyksellä on toiminnanjohtaja tai toimitusjohtaja.

Kaikki alueelliset yhdistykset tarjoavat syöpäneuvontaa ja psykososiaalista tukea sairastuneille ja heidän läheisilleen. Pirkanmaan Syöpäyhdistyksellä on lääkäriasema ja laboratorio. Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ylläpitää tehostetun palveluasumisen kotia Moikoisten kampuksellaan.

Alueelliset yhdistykset tarjoavat kuntoutumista tukevia palveluja ja toimintaa. Valtaosa järjesti ammatillisesti ohjattua kurssitoimintaa, jota Suomen Syöpäyhdistys koordinoi ja STEA tuki Veikkauksen tuotoista maksetuilla valtionavustuksilla. Osa jäsenyhdistyksistä järjesti myös Kelan tai sairaanhoitopiirien rahoittamaa kuntoutustoimintaa. Yhdistykset tukivat syöpään sairastuneita myös taloudellisesti maksamalla hoitopäiväkorvauksia tai avustuksia. Osa alueellisista jäsenyhdistyksistä tuki lisäksi omalla alueellaan tehtävää tieteellistä tutkimusta erilaisilla apurahoilla.

Valtakunnalliset potilasyhdistykset tekevät yhteistyötä alueellisten yhdistysten kanssa. Ne tarjoavat eturauhassyöpää, kurkku- ja suusyöpää, rintasyöpää sekä suolistosyöpää sairastaville mahdollisuuden vertaistukeen, yhteiseen toimintaan ja asiantuntijoiden antamaan neuvontaan. Osa potilasyhdistyksistä järjestää myös kuntoutumista tukevaa toimintaa.

Sylva ry kokoaa yhteen syöpään sairastuneiden lasten ja nuorten perheet, tukee niitä monin tavoin ja tekee lapsisyöpäperheisiin liittyvää tutkimusta. Suomen Syöpäpotilaat ry vastaa potilasoppaiden tuottamisesta, minkä lisäksi kaikilla potilasyhdistyksillä on omaa julkaisutoimintaa. Suomen Syöpäpotilaat ry:llä oli vuonna 2020 yhteensä 27 potilasverkostoa. Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistyksellä on Mikkelissä kurssikeskus Kyyrönkaita.

Paikallinen toiminta on monelle jäsenyhdistykselle tärkeää. Paikallisosastot tarjoavat syrjäisemmilläkin alueilla sairastuneille, heidän läheisilleen ja muille kansalaisille kosketuspinnan Syöpäjärjestöjen toimintaan.

Jäsenyhdistyksillä oli yhteensä 176 paikallista osastoa, kerhoa tai potilasverkostoa.

Suomen Syöpäyhdistyksen jäsenyhdistykset 

Jäsenyhdistyksen nimi Jäsenmäärä 31.12.2020 
Etelä-Suomen Syöpäyhdistys ry 11 975
Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry 4 690
Kymenlaakson Syöpäyhdistys ry 2610
Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry 26600
Pirkanmaan Syöpäyhdistys ry 17699
Pohjanmaan Syöpäyhdistys ry 12417
Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistys ry 2837
Pohjois-Savon Syöpäyhdistys ry 4035
Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys ry  6331
Rintasyöpäyhdistys – Europa Donna Finland ry 1505
Saimaan Syöpäyhdistys ry 6184
Satakunnan Syöpäyhdistys ry 8015
Ålands Cancerförening rf 948
Colores – Suomen Suolistosyöpäyhdistys ry 649
Propo Suomen eturauhassyöpäyhdistys ry 1950
Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry 784
Suomen Syöpäpotilaat ry 131
Sylva ry, Suomen syöpäsairaiden lasten ja nuorten yhdistys 1606

Yhteistyö

Järjestövaliokunta on yhdistyksen hallituksen asettama, ja kukin jäsenyhdistys saa siihen vuorollaan edustajansa. Puheenjohtajana toimi vuonna 2020 hallituksen jäsen ja Etelä-Suomen Syöpäyhdistyksen puheenjohtaja Annikki Thodén. Järjestövaliokunta kokoontui neljä kertaa ja käsitteli tulevan strategiakauden projekteja, yhteistä vaikuttamistoimintaa ja yhdistysten toimintaa.

Toiminnanjohtajakokouksia pidettiin yhteensä seitsemän. Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen toiminnanjohtaja Pirjo Airaksinen toimi kokousten puheenjohtajana ja järjestöpäällikkö sihteerinä.

Toiminnanjohtajakokouksilla on tärkeä rooli järjestön toiminnan kehittämisessä, palvelutoiminnan yhtenäistämisessä, ja laadun varmistamisessa sekä yhteisten toimintojen ja hankkeiden suunnittelussa. Poikkeusaikana tiiviin yhteistyön merkitys korostui ja etätapaamisia järjestettiin tarvittaessa viikoittain. Tiivis yhteistyö on tukenut kykyä reagoida nopeasti muutoksiin.

Järjestön ruotsinkielistä toimintaa käsiteltiin kahdessa toiminnanjohtajakokouksessa. Pohjanmaan Syöpäyhdistys vastasi ruotsinkielisen toiminnan valtakunnallisesta koordinaatiosta kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Syöpäjärjestöjen toiminnanjohtajien johtamiskoulutukseen osallistui 16 toiminnanjohtajaa ja kuusi Suomen Syöpäyhdistyksen toimihenkilöä.

Syöpäjärjestöjen strategia vuosille 2021–2025 hyväksyttiin joulukuussa 2019. Strategian toimeenpanoa ja strategiakauden kehittämisprojekteja suunniteltiin yhteistyössä jäsenyhdistysten kanssa.

Järjestöyhteistyötä tehtiin Suomen Venäjänkielisten keskusjärjestön sekä monikulttuurisuus- ja maahanmuuttajajärjestöjä kokoavan Moniheli ry:n kanssa. Tavoitteena on tarjota tietoa ja tukea aiempaa laajemmille kohderyhmille.

Syöpäjärjestöjen kehittämissuunnitelma vuoteen 2020

Vahva ja osaava järjestö -kehittämissuunnitelma on ollut tärkeä osa Syöpäjärjestöjen strategian toimeenpanoa. Päättyvän strategiakauden kehittämissuunnitelma sisälsi kaksikymmentä suositusta, jotka koskevat järjestödemokratian vahvistamista, vapaaehtoistoiminnan laajentamista, viestintää ja vaikuttamistyötä, yhteistyötä ja työnjakoa Syöpäjärjestöissä, hallintoa ja taloutta, henkilöstön kehittämistä ja yhteistyötä yritysten kanssa.

Vuoden 2020 aikana jatkettiin sääntöuudistuksen toimeenpanoon, talous- ja tietohallinnon edistämistä sekä vapaaehtoistoiminnan kehittämistä. Lisäksi jatkettiin sisällöllistä kehittämistyötä terveyden edistämisen, potilaan neuvontapalveluiden, kuntoutumisen tuen ja vertaistuen osalta. Kehittämistyössä tehtiin tiivistä yhteistyötä jäsenjärjestöjen kanssa. Kehittämissuunnitelman tavoitteet saatiin pääosin toteutetuksi.

Syöpäsäätiön tukemat kehittämishankkeet

Vuonna 2019 Syöpäsäätiö myönsi tukea sellaisille Syöpäjärjestöjen syöpätyön tuen kehittämishankkeille, jotka hyödyttävät koko Syöpäjärjestöjen kenttää. Osa hankkeista toteutettiin vuoden 2020 aikana ja osa jatkuu vuodelle 2021. Hankkeissa kertynyttä osaamista ja kehitettyjä toimintakäytänteitä jaettiin toiminnanjohtajakokouksissa ja muissa Syöpäjärjestöjen työntekijöiden tapaamisissa.

Valtakunnalliset tapahtumat

Syöpäjärjestöjen tärkein vuosittainen kokoontuminen on Järjestöpäivät, jonka järjestämisestä vastasi vuonna 2020 Suomen Syöpäyhdistys ry. Kaksipäiväinen tapahtuma pidettiin Helsingissä 17.–18. tammikuuta. Järjestöpäivät kokosivat yhteen jäsenyhdistysten ja Suomen Syöpäyhdistyksen luottamushenkilöitä ja työntekijöitä. Erillisiä luottamushenkilöiden koulutuspäiviä ei järjestetty.

Yhdistyksen varsinainen kokous

Joka toinen vuosi pidettävä yhdistyksen varsinainen kokous järjestettiin joulukuussa. Valtuuskunnan puheenjohtajaksi kaudelle 2021–2022 valittiin kaupunginjohtaja emeritus Jukka Moilanen Ulvilasta. Kokous valitsi puolet valtuuskunnan jäsenistä nelivuotiskaudelle.